Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, o.s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 5/2017)

Vážení přátelé,

předsednictvo SMBD se konalo dne 14. 9. 2017 před schůzí republikové rady, která se konala téhož dne. V rámci tohoto jednání obdrželi členové předsednictva písemné podklady pro jednání republikové rady o čerpání rozpočtu ve vztahu k pravidlům dotace MMR pro rok 2017. Bylo konstatováno, že rozpočet je čerpán podle plánu a v této souvislosti bylo také schváleno obecné pravidlo pro projekty k žádostem o poskytnutí dotace na rok 2018 podle usnesení vlády ČR. Tento projekt dosud nebyl ministerstvem vypsán, ale přesto bylo rozhodnuto podat žádost o poskytnutí dotace v kapitole podpora bydlení. Jednání republikové rady po projednání některých bodů programu bylo přerušeno a neprojednané body přesunuty na příští zasedání. Rovněž byly projednány otázky plánu seminářů na II. pololetí.

Dne 4. 10. 2017 se konal dlouho avizovaný seminář ke službám spojených s bydlením, který vedla jako lektorka JUDr. Pavla Schödelbauerová, vedoucí právního oddělení v odboru politiky bydlení MMR Bohužel musíme konstatovat, že zájem z řad našich členů byl malý, ačkoliv tato problematika je často dotazována v našich poradnách a není v ní úplně jasno. Opětovně vyzývám předsedy členských organizací, aby věnovali tomuto tématu větší pozornost, protože se to týká každého subjektu a členské ceny za tyto semináře jsou v podstatě zanedbatelné v porovnání s cenami na trhu.

Zároveň bylo zajištěno školení požární ochrany přednášené přímo členem hasičského sboru, které bylo velmi podnětné, a obáváme se, že většina našich členů nemá doklady požární ochrany v úplném pořádku tak, jak jsou požadovány. Považujeme proto za nutné tuto problematiku ještě znovu otevřít a vzhledem k malé účasti proto připravíme přehled potřebných dokumentů právě ve spolupráci s přednášejícím.

Dne 18. 9. 2017 proběhlo na půdě Poslanecké sněmovny ČR setkání u Kulatého stolu se zástupci hlavních politických stran na téma bydlení. Spoluorganizátorem této akce bylo naše sdružení ve spolupráci se SON a ČSRB. Z významných politiků se účastnil pan ministr Lubomír Zaorálek, paní poslankyně Milada Halíková, předsedkyně výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS ČR, dále místopředseda KDU ČSL pan Jan Bartošek, pan poslanec Marek Benda, předseda strany Zelných Matěj Stropnický a další.

V první části jednání představili zástupci politických stran svůj pohled na problematiku bydlení a ve druhé části bylo možné klást dotazy a diskutovat. Rovněž padly otázky týkající se sociálního bydlení a možnosti podpory družstevní bytové výstavby. Celou akci hodnotíme jako úspěšnou a bude podle možností opakována po sestavení nové vlády, protože považujeme za důležité zařadit do vládního programu i otázky bydlení, které se dotýkají prakticky každého. Jak jsme již dříve informovali, naše sdružení se uchází o členství v Mezinárodním družstevním svazu (MDS) v sekci pro bydlení s názvem CECODHAS. Pokud by k tomu mělo dojít, stali bychom se jedinými reprezentanty v ČR pro tyto otázky v evropské části MDS. Podali jsme žádost o vstup do CECODHASu a jsme v dalším jednání. Prozatím nám bylo sděleno z Bruselu pracovnicí odpovědnou za komunikaci se členy, že naše žádost byla pečlivě prostudována a generální tajemnice se rozhodla předložit naši žádost na jednání představenstva CECODHAS dne 16. 10. 2017 Závěry představenstva zatím očekáváme.

Smyslem této iniciativy je nízká aktivita DA ČR a úplná absence jakéhokoliv bytového svazu v těchto strukturách za ČR. To má význam nejenom pro získávání mezinárodních zkušeností obdobných svazů v jiných členských zemích, ale zejména na podporu našich iniciativ v legislativním procesu, do kterých v takovém případě může vstupovat i MDS. Z vnitřních věcí ještě uvádíme avizovanou změnu nového nařízení o ochraně osobních údajů, kterou jsme již publikovali, ale zároveň jsme pro naše členy připravili tematický seminář, který se konal 24. 10. 2017. Zde konstatujeme vysokou účast, která svědčí o tom, že si závažnost této problematiky plně uvědomujete. Budeme snažit připravit určitý manuál postupu pro členy našeho spolku, a to tak, aby se nedostali do kolize s dozorovými orgány, což vždy znamená sankce. Zdůrazňujeme, že odpovědnost statutárních orgánů se zvýší a doporučujeme Vám pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů, které můžete zajistit i v kanceláři SMBD.

Závěrem dodáváme, že se aktivně účastníme jednání redakční rady SFRB, kde bylo dohodnuto, že do příštích témat na rok 2018 bude zařazena také otázka výhod družstevního bydlení, správa bytového fondu a novela stavebního zákona. Portál SFRB také zveřejňuje některá naše stanoviska a články. Stejně tak přispíváme do dalších periodik jako je Praktik, Okolo bytu, portál Sousedé.cz, na kterém naleznete užitečné informace z oblasti bydlení a pro který poskytujeme metodické zázemí. Doporučujeme tyto portály sledovat a zároveň sledovat naše webové stránky, kde je nyní také zveřejněna výzva k podávání žádostí o dotaci na rekonstrukci výtahů a bezbariérové výtahy, která se ovšem týká pouze mimopražských domů. V případě zájmu nás můžete kontaktovat.

 

 

 

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb