Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, o.s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 4/2017)

Vážení přátelé,

předsednictvo SMBD zasedalo v plánovaném termínu 29. 6. 2017 a přijalo organizační opatření, kterým se novelizuje organizační řád a dochází ke změnám názvů některých funkcí. Bude předložen republikové radě v září.

V průběhu letních měsíců nebyl dostatečný zájem o nabídnuté semináře, a proto je opakujeme v říjnovém termínu. Dále doporučujeme Vaší pozornosti seminář, který jsme připravili speciálně pro novou problematiku ochrany osobních údajů. Všechny tyto semináře najdete v tomto čísle bulletinu a na webových stránkách sdružení.

Ve dnech 12. 7. a 21. 7. 2017 zasedala také komise MMR pro bytové právo ve které jsme členy, a která v současné době pracuje na novele bytového spoluvlastnictví. Jedná se hlavně o zjednodušení současně platné právní úpravy. Protože máme možnost uplatnit v této komisi svoje témata k projednání, uvítáme, pokud nám písemně navrhnete k projednání některé otázky týkající se SVJ, které dělají potíže ve Vaší praxi. V této souvislosti je třeba říci, že Poslanecká sněmovna již nestačila projednat novelu poslance JUDr. Tejce v tomto volebním období a proto problémy, které jsme se pokoušeli touto cestou odstranit, zejména vypuštěním 100% souhlasu členů BD při přijímání stanov, zůstávají nadále. Z tohoto důvodu jsme také mimo jiné iniciovali spolu se SON a ČSRB Kulatý stůl s představiteli kandidujících hlavních politických stran na téma jejich názorů na oblast bydlení po volbách. Toto zasedání se bude konat 18. září v Poslanecké sněmovně. Z dalších legislativních událostí byla přijata významná změna OSŘ, která umožní přednostní uspokojování pohledávek souvisejících se správou domu a pozemku vůči vlastníkovi jednotky až do výše 1/10 výtěžku z prodeje jednotky. O tuto změnu zákona jsme dlouhodobě usilovali spolu s ostatními svazy, avšak naše návrhy byly podstatně ambicióznější ve prospěch SVJ a měly se týkat i bytových družstev. Teprve až senátním návrhem se podařilo dosáhnout alespoň této dílčí změny. Podrobnější informaci najdete v tomto čísle bulletinu. K některým záležitostem, které se v legislativě dotýkají především společenství vlastníků, byla přijata pod číslem 225/2017 Sb. novela stavebního zákona, která nabude účinnosti 1. 1. 2018. Novela se také týká souhlasu vlastníka jednotky ve stavebním řízení. Podrobně se k této problematice vrátíme v příštím čísle našeho bulletinu.

Pravděpodobně nejzávažnější chystanou změnou jsou nová nařízení o ochraně osobních údajů, která sice začnou platit až 25. 5. 2018, ale protože se tato problematika dotkne prakticky všech společností a družstev na území ČR, v předstihu jsme pro Vás k této problematice připravili základní informace. V současné době také probíhá mezirezortní připomínkové řízení k aplikačnímu zákonu, který bude navazovat na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU pod zkratkou GDPR.

Dne 19. 7. 2017 se konalo v prostorách Úřadu vlády ČR jednání vedené náměstkyní pro řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády na téma dávek na bydlení, kontroly standardu bydlení a postavení SVJ vůči majitelům bytových jednotek a dále zaměřené i na problémy druhotné platební neschopnosti SVJ. Jednání se zúčastnila řada zástupců statutárních měst a projednávány byly také otázky spojené s tzv. obchodem s chudobou, tedy v podstatě problematika sociálních dávek.

Pro zvýšení informovanosti o našich službách jsme navázali spolupráci s portálem Sousedé.cz, na kterém budeme nadále prezentovat naše služby. S ohledem na poměrně rozsáhlou problematiku, kterou portál zahrnuje, Vám jej doporučujeme sledovat; můžete zde najít také mnoho užitečných rad. Pro tento portál bude naše sdružení vytvářet v oblasti metodiky odborné zázemí.

 

 

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb