SMBD
 
 
 
 
prihlaska clenove Kratke zpravy
 
právní - pondělí, středa a čtvrtek
ekonomická - úterý
finanční - pondělí


Všechny poradny jsou výhradně na objednání na tel. č. 224 805 511
Pro členy bezplatné

 

Kratke zpravy

 

Aktualizace 19.07.2016

Kooperující organizace

son scrb cssk svam

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s. - idatabaze.czBytová družstva - idatabaze.cz

SMBD
banner

 


Provoz a řízení bytových družstev a SVJ s sebou přinášejí řadu situací, na které je nutné průběžné reagovat. Zásadní změna, která se dotkla všech bytových družstev a SVJ, nastala 1. ledna 2014, kdy nabyl účinnosti nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. V otázkách týkajících se nové legislativy je proto vítanou pomocí odborná konzultace.
Seznamte se s výhodami členství ve Sdružení bytových družstev a společenství vlastníku ČR, z.s.
Bytová družstva a SVJ v těchto chvílích nemusí zůstávat sama. Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s. (SMBD) disponuje kolektivem předních odborníku v oblasti bytové legislativy i správy bytového fondu. Také se ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj podílí na přípravě nových předpisů. Pokud jste členy SMBD, můžete čerpat oporu ve věcné argumentaci i užitečných radách a zkušenostech. Sdružení bytových družstev a společenství vlastníku ČR, z.s. je podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. spolkem registrovaným u Městského soudu v Praze v registraci spolků pod spis. zn. L 8125.
Hlavním cílem SMBD zůstává obnova základních principů družstevnictví, jako je solidarita a vzájemnost, ale i zachycení nových trendů, kterým je bydlení vlastnické. Sdružení spolupracuje s dalšími organizacemi zabývajícími se bydlením, aby tak podpořilo svoji účast při legislativním procesu v oblasti bydlení. Členskou základnu nyní tvoří přes 1 750 právnických osob zabývajících se bydlením a jejich počet stále roste. Členský příspěvek činí 6 Kč/měsíc za byt a nebytový prostor, minimálně však 1 500 Kč ročně, nad 100 bj. činí členský příspěvek 4,50 Kč/měsíc a při počtu 200 a více bj. 3,50 Kč/měsíc. Při počtu více jak 300 bj. lze sjednat množstevní slevu.
VÝHODY ČLENSTVÍ V SMBD
 • právní a ekonomická poradna – objednávky na telefonním čísle 224 805 511, dvě konzultace v roce zdarma, každá další za manipulační poplatek 100 Kč
 • finanční a daňové poradenství včetně zajišťování úvěrů a přeúvěrování u bank
 • zajištění pojištění majetku členů SMBD a statutárního orgánu bytového družstva a SVJ za velmi výhodných podmínek pod Rámcovou pojistnou smlouvou s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group
 • zprostředkování právních služeb u advokátů spolupracujících se SMBD
 • vybrané tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro bytová družstva a SVJ
 • metodické publikace a návody ke zpracování stanov s výraznou členskou slevou
 • informační bulletin SMBD s aktuálními informacemi z oblasti právní, ekonomické a technické, konzultační dny pro členy
 • služby koordinátorů bezpečnosti práce ve stavebnictví
 • rozhodčí řízení mezi členskými subjekty nebo jejich členy
 • školení a semináře na aktuální témata
 • dotační programy ve spolupráci se SFRB

 • SMBD MMR
  Konzultační, poradenská a publikační činnost SMBD realizována za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

  Pragotherm
  Kooperat
  Otis
  KONE
  Schindler
  CSOB
  Weber
  ESC
  Finvest
  Finvest