Novela NOZ a ZOK

Dne 30.12.2016 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 460/2016 Sb., kterým je novelizován zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Metodický pokyn MMR k zákonu o službách

Pokyn, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů.

SFRB - dotační programy

Aktuální programy Státního fondu rozvoje bydlení.

Koncepce bydlení ČR do roku 2020

Předkládaná koncepce státu v oblasti bydlení do roku 2020 obsahuje dvě části, analytickou a návrhovou.

Zákon o službách

Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

DŮLEŽITÉ NOVINKY V ROCE 2016

Chtěli bychom Vás upozornit na novelu zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb., která s sebou přináší významnou změnu pro společenství vlastníků.

Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2016

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR pokračuje v roce 2016 v pořádání pravidelných bezplatných konzultačních dnů.

Metodický návod ke zpracování stanov BD

SMBD připravilo Metodický návod ke zpracování stanov BD podle právní úpravy platné od 1. 1. 2014.

Metodický návod ke zpracování stanov SVJ

SMBD připravilo metodický návod pro zpracování stanov SVJ podle nové právní úpravy platné od 1. 1. 2014.


Partneři

csrb mmr cicb  spoření, úvěry, pojištění