Zákonné předkupní právo

Novela občanského zákoníku - zákon č. 460/2016 Sb. znovu zavedla od 1. 1. 2018 institut předkupního práva spoluvlastníků nemovitostí.

Institut zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovitostí byl součástí naší právní úpravy...


22.1.2018

Autor: JUDr. Ivana Šimonková

Nové asistence na společné prostory bytového domu platné od 1. 1. 2018

 

 


5.12.2017

Autor: Kooperativa

V programu Panel 2013+ byly podepsány úvěrové smlouvy za 2 miliardy korun

Koncem listopadu letošního roku byla podepsána v pořadí již 532. úvěrová smlouva v programu Panel 2013+ a celková částka, kterou SFRB za dobu existence tohoto programu uvolnil, se vyšplhala na dvě miliardy Kč.

„Státní fond rozvoje bydlení pomáhá lidem, aby se jim...


28.11.2017

Autor: SFRB

Jak se žije seniorům v České republice

Vážení.

Rada seniorů České republiky si Vás dovoluje pozval na mezinárodní konlerenci pod názvem ,Jak se žije seniorům v České republice'. klera se uskuteční 27, listopadu 2017 od 9.30 hod. v Domě odborových svazů, náměstí W. Churchilla 2. Praha 3 v sále...


16.11.2017

Autor: SMBD

Bytové domy bez bariér 2018

Tento podprogram stanovuje podmínky pro přijímání žádostí na akce, které musí být zahájeny do konce roku 2018. Akce nesmí být ukončeny před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

1. Cíl podpory

Cílem podprogramu Bytové...


19.10.2017

Autor: SMBD

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 201 8 z programu Podpora bydlení

Tento podprogram stanovuje podmínky pro přijímání žádostí na akce, které musí být zahájeny do konce roku 2018. Akce nesmí být ukončeny před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 


19.10.2017

Autor: SMBD

Ubytování jako samostatná činnost nebo nájem nemovité věci

 

 

Tento materiál slouží jako pomůcka pro fyzické osoby k podřazení příjmů z „nájmu“ nemovité věci (její části) nebo bytu (jeho části) pod správný druh příjmu dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění...


18.10.2017

Autor: SMBD

Informace z probíhající legislativy

Podáváme informaci o novém návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 182/2006 Sb.,...


19.9.2017

Autor: SMBD

Nová pravidla ochrany osobních údajů

 

Obecným právním předpisem ochrany osobních údajů je zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, který od 25.5.2018 bude nahrazen Nařízením Evropského parlamentu a rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a...


29.8.2017

Autor: SMBD

NOVÁ METODICKÁ PŘÍRUČKA

PRO ZALOŽENÍ A VZNIK BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Obsah:
I. Úvod
II. Legislativní úprava právnické osoby družstva
III. Vznik členství v bytovém družstvu
IV. Založení bytového družstva
  1. Příprava ustavující schůze
  2. Průběh...


13.4.2017

Autor: SMBD

Statistické údaje o BD a SVJ

 

Informace o množství, velikosti a umístění bytových družstev a SVJ

a jejich bytů na území České republiky 

 


31.1.2017

Autor: kolektiv

Nový způsob zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

 

 

Tato nová služba, kterou zavádí Finanční správa ČR se týká všech plátců daně z nemovitosti tj. i vlastníků jednotek s byty, popř. SVJ, které vlastní nějakou nemovitost. a podáváme Vám ji jako informaci, kterou můžete využít....


17.1.2017

Autor: Finanční správa České republiky

Sociální bydlení prioritou Ministerstva pro místní rozvoj

Ministryně Šlechtová: Nedopustím, aby bydlení ovládla socialistická ideologie

 

6.01.2017: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová považuje sociální bydlení za jednu z priorit Ministerstva pro místní rozvoj, která může pomoci našim...


9.1.2017

Autor: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová

Z tisku

vp


9.1.2017

Autor: Představenstvo SBDK

JUDIKATURA, „Rozhodnutí Vrchního soudu"

 

1

 

  strana 1

2


14.12.2016

Autor: Petr Namyslov

Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 - 2025

Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 – 2025,

 


3.8.2016

Autor: Petr Namyslov

Novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb.

Chtěli bychom Vás upozornit na novelu zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb., která s sebou přináší významnou změnu pro společenství vlastníků.

 

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku

Doposud nemuselo společenství vlastníků zveřejňovat...


5.5.2016

Autor: Bohuslav Švamberk

Základní informace k rekodifikaci soukromého práva hmotného

Jedná se o soubor změn v právním řádu, které rozhodujícím způsobem změní dosavadní právní předpisy včetně judikatury soudu. Tato rekodifikace představuje největší změnu od roku 1989 a byla připravována přibližně deset let. Skládá se ze tří návrhů...


25.2.2016

Autor: JUDr. František Lebl předseda SMBD

K novele Občanského zákona

Dne 25.5.2011 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 132/2011 Sb., kterým se mění zákon č., 40/1964 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a kterým se upravují některé další zákony. Jedná se o novelu ObčZ., která je přijata...


24.2.2016

Autor: JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb