predseda

 KONFERENCE O BYDLENÍ U PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SMBD
A 170. VÝROČÍ VZNIKU PRVNÍHO DRUŽSTVA NA ÚZEMÍ DNEŠNÍHO ČR

 

Konference se konala dne 27. 4. 2017 v kongresovém sále Těšnov 5, Praha 1 za účasti zástupců MMR, SFRB,

ombudsmana a zástupců ostatních spolupracujících družstev a sdružení z oblasti

celek

Úvodem připomněl předseda SMBD stosedmdesátiletou historii družstevnictví a zároveň příčiny vzniku našeho sdružení.

Velké politické změny v 90. letech byly také příčinou vzniku velkého počtu drobných subjektů zpočátku převážně malých družstev a společenství vlastníků vznikající z původních velkých družstev a z privatizace obecního bytového fondu. Předseda připomenul, že bytová družstva prošla složitým obdobím po roce 1989 a tyto změny pro ně měly transformační charakter. S tím byla stanovena povinnost bytových družstev převádět byty do vlastnictví členů a vznikl nový segment bydlení tzv. bytové spoluvlastnictví.

predseda
predseda2

Tento trend zpočátku zachytil i Svaz českých a moravských bytových družstev a pokusil se zajistit narůstajícímu počtu subjektů účinnou pomoc. Nevelký aparát svazu i určitý odpor tehdejších funkcionářů neumožňoval tyto potřeby zajistit a z tohoto důvodu vzniklo Sdružení malých bytových družstev, jehož prvním předsedou se stal Ing. Karel Rybák. Sdružení se později od svazu osamostatnilo a došlo také ke sloučení s obdobným Sdružením družstev typu LBD.  Problematika a potřeby malých družstev a stále narůstajícího počtu SVJ však zůstala. I z tohoto důvodu jsme upravili náš název na Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, přičemž však zkratka a logo zůstaly v původní podobě. 

Ačkoliv SMBD začalo jako dobrovolné sdružení několika nadšenců, po uplynutí 20. let se stalo významným činitelem v oblasti bydlení, které nepochybně svojí činnosti vhodně doplňuje potřeby občanů i za pomoci Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

V průběhu času se sdružení stalo jedním z nejaktivnějších v oboru, získalo i vliv na tvorbu nových předpisů v oblasti bydlení a potřeba jeho služeb je doložena narůstajícím počtem jeho členů.

 

V následujících příspěvcích přítomní doplnily svými vzpomínkami povědomí minulých let ve službách SMBD.

Následně se rozvinula spontánní diskuse.

sedici
diskuse diskuse2
vsichni kuratka
predsed2 dalsi dvapul

Partneři

csrb mmr cicb  spoření, úvěry, pojištění