Publikace

 

NOVÁ PUBLIKACE SMBD - Vzory smluv a podání pro BD a SVJ

Z Obsahu:

 1.  Přihláška za člena bytového družstva
 2. Smlouva o převzetí povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu
 3. Smlouva o převzetí povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu
 4. Smlouva o převodu družstevního podílu
 5. Nájemní smlouva – nájemce je člen bytového družstva
 6. Nájemní smlouva – dle NOZ
 7. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
 8. Plná moc k zastupování na členské schůzi družstva
 9. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva
 10. Smlouva o uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři
 11. Domovní řád bytového družstva
 12. Zmocnění společného zástupce spoluvlastníky jednotky

 

Cena pro členy SMBD 424,- Kč, pro ostatní 800,- Kč


Partneři

csrb mmr cicb