Ředitelkou Státního fondu rozvoje bydlení byla jmenována Eva Helclová.

„Panu Františkovi Hadáčkovi děkuji za dosavadní kvalitní vedení našeho Fondu a odvedenou práci,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Eva Helclová se na post ředitelky SFRB vrací po ukončení rodičovské dovolené. „Považuji SFRB za důležitý nástroj politiky bydlení a těší mne, že se mohu zapojit do procesu jeho zásadní proměny, kterou nedávno avizovalo MMR. Je třeba maximálně využít jeho možností a usnadnit realizaci investičních projektů v obcích. “

Eva Helclová (*1981) působila od roku 2010 na MMR jako ředitelka odboru bytového práva, analýz a metodického řízení SFRB a do roku 2011 vykonávala funkci ředitelky odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj. Dlouhodobě se tedy zabývá politikou bydlení, tvorbou právních předpisů a analýz v oblasti bytové politiky, včetně oblasti sociálních aspektů bydlení. Ředitelkou SFRB se stala v roce 2014.

SFRB je důležitým nástrojem podpory rozvoje bydlení, podporuje výstavbu bytů, ať financovanou obcemi či soukromými investory, přispívá k opravám a modernizaci bytového fondu a výstavbě technické infrastruktury. Svojí činností pomáhá k naplňování cílů politiky bydlení a rozvoje obcí, měst a regionů.

K plnění úkolů užívá finanční zdroje v souladu s § 3 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a v souladu s nařízením vlády, kterým jsou stanoveny podmínky poskytování státní podpory bydlení podle jednotlivých programů. V rámci těchto programů poskytuje Fond finanční prostředky především formou úvěrů na podporu bydlení a rozvoje obcí, měst a regionů a za tímto účelem sjednává smlouvy s obcemi i s jednotlivými příjemci podpory.

Mgr. Karolína Smetanová

 Zpět na seznam článků

Partneři

csrb mmr cicb