Dotazy členů - ochutnávka

Tato sekce obsahuje výběr z otázek kladených pouze členy SMBD. Na rozdíl od obecněji pojaté rubriky Otázek a Odpovědí určené široké veřejnosti obsahují Dotazy členů specifická témata zajímající aktivní funkcionáře a členy bytových družstev a SVJ.


Fungování bytového družstva

12.2.2017

Naše bytové družstvo mělo před časem tři členy představenstva, v nedávné době jeden člen (místopředseda představenstva) převedl svůj družstevní podíl na jinou osobu a v týdnu nám zemřel člen představenstva, který byl v...

Předpokládáme,že se jedná o BD. Pokud nevolíte náhradníky,musí být neprodleně svolána členská schůze k doplňující volbě.
/pozn. pokud náhradníky nehodláte volit,je nadbytečné uvádět to ve stanovách/.Po provedení...


Zástup člena osobou, která není členem družstva

12.2.2017

Může na členské schůzi bytového družstva zastupovat člena osoba, která není členem družstva (samozřejmě na základě plné moci)?

Podle § 635 odst.2 má každý člen možnost nechat se na jednání a rozhodování členské schůze zastoupit jiným členem družstva.popřípadě i jinou osobou.Podmínkou je udělení písemné plné moci z níž musí vyplývat,zda...


Změny dispozic bytů provedené vlastníky

7.12.2016

Přestavbami provedenými vlastníky (většinou bez stavebního povolení) v bytech, k došlo ke změně dispozic bytu tak, že se vytápěná koupelna spojila s dosud nevytápěným WC a je vytápěn celý nově vzniklý prostor, jehož plocha...

Rozúčtování dodávek tepla se provádí podle právních předpisů upravujících tuto záležitost, tedy jednak podle zákona č. 67/2013 Sb. (ve znění zákona č. 104/2015 Sb.) a podle vyhlášky MMR č. 269/2015 Sb. (počínaje...


Počet členů výboru SVJ

7.12.2016

V našem SVJ nastala situace, že z 3-členného výboru odstoupil člen rezignačním dopisem. Do výboru byl kooptován nový člen. Nekonalo se shromáždění hned po odstoupení člena výboru, ale s 5-ti měsíčním zpožděním.
Náš...

Poté, co člen výboru doručí SVJ své prohlášení o odstoupení z funkce (rezignuje na funkci člena výboru), ještě nedochází k zániku funkce. Podle § 160 občanského zákoníku platí, že odstoupí-li člen voleného orgánu ze...


Zvýšený počet osob v bytě

7.12.2016

Jeden z vlastníků bytu začal v létě patrně pronajímat byt – zřejmě přes nabídky na internetu. Normálně bydlí sám, nyní jsou v bytě často i 4 lidé. Jsou zde jen pár dní, takže ani formálně nemá povinnost změnu hlásit,...

Ve vztahu k rozúčtování cen služeb podle počtu osob rozhodných pro toto rozúčtování podle § 2 písm. g) zákona o službách jde o relativně samostatnou problematiku právě v těch případech, kdy je zřejmé, že jde o osoby,...


Příspěvek na správu domu a pozemku

7.12.2016

Při přípravě nových stanov jsme se setkali s termínem "příspěvek na správu domu a pozemku", který však může mít dvojí význam: jako platba za náklady na správu domu (správcovské funkce, účetnictví, pojištění apod.), nebo...

Vlastník jednotky přispívá na náklady spojené se správou domu a pozemku. Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a...


Ochrana osobních údajů

7.12.2016

Lze posílat sobory pdf, které obsahují účetní data za všechna vlastníky společenství mailovou poštou jednotlivým vlastníkům?

SMBD nejsou známa žádná stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů, ani judikatura ve vazbě na zasílání souborů dat za vlastníky společenství mailovou poštou jednotlivým vlastníkům.

Níže uvádíme informace ze...


Zdanění dotace z programu Panel

5.12.2016

Otázka zdanění dotace z programu Panel daní z příjmů právnických osob, když částka přijaté dotace převyšuje uhrazené úroky. Dotace je stanovena stejnou částkou, která je vyplácena 2x do roka. Úvěr splácíme již 12....

Obecně jsou dotace příjmem právnické osoby, které jsou předmětem daně z příjmů právnických osob. § 18 odst. 2 písm. f) se vztahuje pouze na společenství vlastníků jednotek, netýká se bytových družstev.

O použití...


Změna názvu dle NOZ

19.11.2016

Obracím se na Vás s následujícím dotazem. Koncem loňského roku posvětila vláda novelu NOZ, do sněmovny šla jako sněmovní tisk č. 642/0 a mělo se jednat o mininovelu NOZ, dle které by se (mimo jiné) stávající SVJ nemusely...

Novela zákona č.89/2012., občanský zákoník ve věci mimo jiné i povinné úpravy změny názvu společenství vlastníků nebyla ještě projednána ani v jedné komoře parlamentu. Její projednání a schválení se předpokládá, ale...Partneři

csrb mmr cicb