Přístup do sekce dotazů členů SMBD


Pokud nejste členem SMBD a máte zájem o plné znění zveřejněných i řady dalších informací, vstupte do řad členů SMBD.

UPOZORNĚNÍ! Členy mohou být pouze právnické osoby tj. družstva, společenství vlastníků bytů a spol. s r.o.!!

Postup při přihlašování se za nového člena SMBD

  1. po vyvolání přihlášky za člena SMBD pravdivě vyplňte vsechna prázdná pole formuláře.
  2. vyplněnou přihlášku vytiskněte (odesláním se Vámi vyplněný obsah ztratí!)
  3. tlačítkem "Odeslat..." přihlášku pošlete sekretariátu SMBD. Úspěšné odeslání Vám bude v zápětí potvrzeno. V opačném případě pokus opakujte.
  4. vytištěnou přihlášku doplňte podpisem statutárního zástupce a razítkem organizace. Přiložte fotokopii výpisu z obchodního rejstříku a to vše odešlete na adresu SMBD, Praha 1, Těšnov 5.
  5. prověření vaší žádosti zpravidla trvá dva pracovní dny, proto Vás žádame o trpělivost. Výsledek Vám bude sdělen potvrzujícím dopisem a doručením členské evidenční kartičky.
  6. pouze na vyžádáním Vám bude přiděleno přihlašovací jméno a heslo k přístupu na členské stránky.

Partneři

csrb mmr cicb