Vzdělávací semináře SMBD – 4. čtvrtletí 2017

pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

 

Kód semináře:          Název semináře:

 2017/6   AKTUALIZOVANÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SLUŽEB SPOJENÝCH S BYDLENÍM a bezpečnost bytových domů a požární ochrana

termín: středa, 4. 10. 2017, 10:00 -14:00

místo konání: zasedací místnost SMBD (2. patro) Těšnov 5, Praha 1

lektoři: JUDr. Pavla Schödelbauerová, vedoucí právního oddělení Odboru politiky bydlení MMR ČR, Ing. Jan Řeřicha, Požární služby Ústí n. L., spol. s r.o.

cena: 490,- Kč pro členy SMBD, ostatní 890,- Kč

 

2017/7   NOVÁ PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU (GDPR)

termín: úterý, 24. 10. 2017, 10:00 -14:00

místo konání: Kongresový sál Družstevní asociace (suterén), Těšnov 5, Praha 1

lektorka: JUDr. Eva Janečková, Úřad na ochranu osobních údajů

cena: 490,- Kč pro členy SMBD, ostatní 890,- Kč

UPOZORNĚNÍ: Pro omezenou kapacitu kongresového sálu Družstevní asociace ČR (60 míst) v suterénu budovy na adrese Těšnov 5, Praha 1, je třeba závaznou přihlášku na tento seminář doručit SMBD nejpozději do 10. října 2017.

 

Organizační informace pro zájemce:

  1. závaznou přihlášku na vybraný seminář odešlete na e-mail: sdruzeni@bytovadruzstva.cz nebo na adresu SMBD a to nejpozději 5 pracovních dnů před konáním každého semináře, přihlášky došlé po tomto termínu nemůžeme zařadit,
  2. úhrada za účast na semináři bude povedena na základě došlé přihlášky a vystavené faktury – NEPLAŤTE PŘEDEM, VYČKEJTE NA FAKTURU,
  3. účastnický poplatek je nutné uhradit tak, aby platba za něj byla připsána na účet SMBD nejpozději 2 pracovní dny před konáním semináře,
  4. v případě překročení kapacity semináře vyrozumíme zájemce a nabídneme náhradní termín, případně vrácení účastnického poplatku (uveďte telefonní a e-mailové spojení)
  5. při neúčasti poplatek za seminář nevracíme.

 

 

 

 


Partneři

csrb mmr cicb