Nabídka publikací SMBD

Metodický návod pro zpracování stanov SVJ

Z obsahu:

Základní ustanovení
Členství ve společenství
Členská práva a povinnosti vlastníka jednotky
Pravidla pro správu domu a pozemku
Orgány společenství, společná ustanovení
Shromáždění, rozhodování na shromáždění a mimo něj (per rollam)
Statutární orgán; Kontrolní komise
Hospodaření společenství (pravila pro tvorbu rozpočtu,
příspěvek na správu domu a pozemku a „služeb“)
Přechod práv a povinností ze závazků vzniklých před vznikem společenství
Společná a závěrečná ustanovení

AKCE, SLEVA 40%

Cena 2520,- Kč

další sleva pro členy SMBD, slevový kód na členské stránce

KOUPIT

Fakturační údaje Slevový kód
Celková cena

Celkem k úhradě: 2 520 Kč

Způsob platby

Úhrada převodem na účet SMBD.

Obchodní podmínky a zpracování osobních údajů

Metodický návod pro zpracování stanov BD

Z obsahu:

Základní kapitál a vklady členů
Členství v bytovém družstvu
Nájem družstevního bytu
Orgány bytového družstva
Hospodaření bytového družstva
Zrušení a zánik bytového družstva
Závěrečná ustanovení

AKCE, SLEVA 40%

Cena 2520,- Kč

další sleva pro členy SMBD, slevový kód na členské stránce

KOUPIT

Fakturační údaje Slevový kód
Celková cena

Celkem k úhradě: 2 520 Kč

Způsob platby

Úhrada převodem na účet SMBD.

Obchodní podmínky a zpracování osobních údajů

SVJ - účetnictví a daň z příjmu právnických osob

Z obsahu:

Právní předpisy
Vedení účetnictví SVJ
Směrná účtová osnova, účtový rozvrh
Jednotlivé účetní případy
Účetní uzávěrka
Účetní závěrka
Úschova účetních záznamů
Daň z příjmu společenství vlastníků

Cena 400,- Kč

další sleva pro členy SMBD, slevový kód na členské stránce

KOUPIT

Fakturační údaje Slevový kód
Celková cena

Celkem k úhradě: 400 Kč

Způsob platby

Úhrada převodem na účet SMBD.

Obchodní podmínky a zpracování osobních údajů

Plnění poskytovaná s užíváním bytu v podmínkách BD a SVJ

Z obsahu:

Právní předpisy
Zákon o službách a OZ
Definování pojmů
Vymezení služeb
Zálohy a služby
Rozúčtování nákladů na služby
Vyůčtování služeb a vypořádání vyůčtování
Nahlížení do podkladů, reklamace vyůčtování

Cena 400,- Kč

další sleva pro členy SMBD, slevový kód na členské stránce

KOUPIT

Fakturační údaje Slevový kód
Celková cena

Celkem k úhradě: 400 Kč

Způsob platby

Úhrada převodem na účet SMBD.

Obchodní podmínky a zpracování osobních údajů

Metodické návody k aplikaci GDPR v BD a SVJ

Z obsahu:

Obecně k GDPR, část vzory, návod postupu
Návrh vnitřní směrnice k ochraně osobních údajů
Návrh záznamů správce o činnosti zpracování údajů BD
Návrh záznamů správce o činnosti zpracování údajů SVJ
Smlouva o zpracování osobních údajů BD, SVJ
Zrušení a zánik bytového družstva
Informovaný souhlas se zpracováním údajů BD, SVJ

Cena 500,- Kč

pro členy zdarma ke stažení na členské stránce

KOUPIT

Fakturační údaje Slevový kód
Celková cena

Celkem k úhradě: 500 Kč

Způsob platby

Úhrada převodem na účet SMBD.

Obchodní podmínky a zpracování osobních údajů

Vzory smluv a podání

Z obsahu:

Přihláška za člena bytového družstva
Smlouva o převodu družstevního podílu
Nájemní smlouva - nájemce je členem družstva
Smlouva o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva
Smlouva o uznání dluhu
Domovní řád
Zmocnění společného zástupce spoluvlastníky jednotky

Cena 500,- Kč

další sleva pro členy SMBD, slevový kód na členské stránce

KOUPIT

Fakturační údaje Slevový kód
Celková cena

Celkem k úhradě: 500 Kč

Způsob platby

Úhrada převodem na účet SMBD.

Obchodní podmínky a zpracování osobních údajů

Metodická příručka pro založení a vznik BD

Z obsahu:

Legislativní úprava právnické osoby družstva
Vznik členství v bytovém družstvu
Založení bytového družstva
Vznik bytového družstva
Závěr
Vzory
Přihláška za člena SMBD

Cena 500,- Kč

KOUPIT

Fakturační údaje Slevový kód
Celková cena

Celkem k úhradě: 500 Kč

Způsob platby

Úhrada převodem na účet SMBD.

Obchodní podmínky a zpracování osobních údajů