Nabídka publikací SMBD

Metodická příručka pro založení a vznik BD

Z obsahu:

Legislativní úprava právnické osoby družstva
Vznik členství v bytovém družstvu
Založení bytového družstva
Vznik bytového družstva
Závěr
Vzory
Přihláška za člena SMBD

Cena 500,- Kč

KOUPIT

Metodický návod pro zpracování stanov BD

Z obsahu:

Základní kapitál a vklady členů
Členství v bytovém družstvu
Nájem družstevního bytu
Orgány bytového družstva
Hospodaření bytového družstva
Zrušení a zánik bytového družstva
Závěrečná ustanovení

Cena 1000,- Kč

slevový kód pro členy SMBD na členské stránce

KOUPIT

Metodický návod pro zpracování stanov SVJ

Z obsahu:

Základní ustanovení
Členství ve společenství
Orgány společenství
Shromáždění
Výbor a kontrolní komise
Pravidla pro správu domu
Zánik společenství

Cena 1000,- Kč

slevový kód pro členy SMBD na členské stránce

KOUPIT

Vzory smluv a podání

Z obsahu:

Přihláška za člena bytového družstva
Smlouva o převodu družstevního podílu
Nájemní smlouva - nájemce je členem družstva
Smlouva o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva
Smlouva o uznání dluhu
Domovní řád
Zmocnění společného zástupce spoluvlastníky jednotky

Cena 500,- Kč

slevový kód pro členy SMBD na členské stránce

KOUPIT

Metodické návody k aplikaci GDPR v BD a SVJ

Z obsahu:

Obecně k GDPR, část vzory, návod postupu
Návrh vnitřní směrnice k ochraně osobních údajů
Návrh záznamů správce o činnosti zpracování údajů BD
Návrh záznamů správce o činnosti zpracování údajů SVJ
Smlouva o zpracování osobních údajů BD, SVJ
Zrušení a zánik bytového družstva
Informovaný souhlas se zpracováním údajů BD, SVJ

Cena 500,- Kč

pro členy zdarma ke stažení na členské stránce

KOUPIT

Plnění poskytovaná s užíváním bytu v podmínkách BD a SVJ

Z obsahu:

Právní předpisy
Zákon o službách a OZ
Definování pojmů
Vymezení služeb
Zálohy a služby
Rozúčtování nákladů na služby
Vyůčtování služeb a vypořádání vyůčtování
Nahlížení do podkladů, reklamace vyůčtování

Cena 400,- Kč

slevový kód pro členy SMBD na členské stránce

KOUPIT

SVJ - účetnictví a daň z příjmu právnických osob

Z obsahu:

Právní předpisy
Vedení účetnictví SVJ
Směrná účtová osnova, účtový rozvrh
Jednotlivé účetní případy
Účetní uzávěrka
Účetní závěrka
Úschova účetních záznamů
Daň z příjmu společenství vlastníků

Cena 400,- Kč

slevový kód pro členy SMBD na členské stránce

KOUPIT