Nejnovější zprávy 

INFORMACE V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

 

NOUZOVÝ STAV - INFORMACE: 

 

Č. 18 Měření teploty při vstupu na pracoviště v době koronavirové pandemie

Č. 17  DVĚ NOVELY ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH a OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

č. 16 - Novela občanského zákoníku - předkupní právo

Č. 15 zákon č. 210/2020 S., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů koronaviru SARS CoV -2 na nájemce prostor sloužících k podnikání

Č. 14 zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV -2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby

Č. 13 zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru

Č.12 cenové moratorium nájemného z bytů

Č. 11 Platnost a účinnost právních předpisů

Č. 10 ÚOOÚ není příslušnou institucí k nevyžádaným obchodním sdělením zasílaným prostřednictvím datové schránky

č. 9 NOVELA BYTOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ (tisková zpráva MMR)

Č. 8 – K NĚKTERÝM OPATŘENÍM KE ZMÍRNĚNÍ DOPADU EPIDEMIE 

č. 7 NABÍDKA DEZINFEKCE, technického typu, jednorázová i déletrvající

Č. 6 Zákony přijaté v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 zveřejněné ve Sbírce zákonů v částce 48 s účinností od 27. března 2020

Č. 5 Vláda schválila Liberační daňový balíček

Č. 4 ÚOOÚ ODPOVÍDÁ NA DOTAZ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Č. 3 - Rozhodování per rollam BD (SVJ)

Č. 2 Stanovisko Evropského sboru (COVID-19)

č. 1 ke konání členských schůzí a shromáždění vlastníků jednotek

 

Povinnost svolat členskou schůzi bytového družstva
včetně schválení řádné účetní závěrky v podmínkách nouzového stavU A
 

K POVINNOSTI KONÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VČETNĚ SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A POVINNOSTI PŘEDÁNÍ VYÚČTOVÁNÍ CEN SLUŽEB SPOLEČENSTVÍM VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V PODMÍNKÁCH NOUZOVÉHO STAVU

ke stažení pro členy SMBD v sekci Pro členy

 

Rychlý přístup

Konzultační dny  KONFERENCE K ZALOŽENÍ SMBD   SMBD na YouTube  Přihláška za člena SMBD Semináře SMBD    Publikace SMBd   Nabídka služeb SMBD Servis  Vzory smluv pro BD   metodický návod ke zpracování stanov BD  metodický návod ke zpracování stanov SVJ   CICB   Právní služby  Účast notáře při změně stanov SVJ  Průkaz energetické náročnosti budov

Všechny akce

Partneři

csrb mmr cicb