Telefonní číslo na Call centrum pojišťovny Kooperativa 957 105 105 (pro hlášení škod i asistenční službu).

Pojištění

Vítáme členy či zájemce o členství v SMBD na stránkách nabídky výhodného pojištění u Kooperativy, pojišťovny a.s. Vienna Insurance Group (VIG)

V současné době neexistuje vlastník či vlastníci bytového domu, kteří by neměli sjednáno pojištění. Základem podnikání dobrého hospodáře je si porovnat, kolik zaplatí za případné pojištění a kolik by zaplatil za škody, které mohou nastat v případě živelních rizik a odpovědnosti. V současnosti se mohou pohybovat i v řádech milionů korun.

SMBD spolupracuje od roku 1999 s Kooperativou, pojišťovnou a.s., VIG na základě uzavřené rámcové pojistné smlouvy (dále „RPS“). Tato RPS obsahuje řadu zvýhodnění na jedné straně v oblasti rozsahu pojistného krytí na straně druhé ve výši pojistného. To, že se jedná o jednu z výhod členství v SMBD svědčí fakt, že v současné době je pojištěno pod touto RPS více než 1000 právnických osob (BD a SVJ), členů SMBD.

Základem pojištění bytových domů je pojištění živelních rizik jako je požár, povodeň -záplava, vichřice, krupobití, pád předmětu, sesuv, vodovodní škody, atd… na straně jedné a odpovědnosti za újmu na straně druhé. Pojištění bytových domů je přímo spojeno s pojištěním odpovědnosti za újmu a to např. z důvodu sníh či led, uvolněné střešní tašky a škody, které mohou způsobit na majetku (parkující auto) či zdraví (kolemjdoucí osoba).

Pojištění bytového domu je dále vhodné doplnit o pojištění odcizení, vandalismu, pojištění skel , případně strojní pojištění, pojištění elektroniky.

A co nabízí naše rámcová pojistná smlouva?

 

1. Živelní pojištění

Předměty pojištění :

 1. soubor obytných budov a staveb včetně stavebních součástí a příslušenství
 2. soubor ostatních budov a staveb, které nemají charakter obytného domu
 3. specificky vybrané technologie
 4. vlastní nedokončená stavební výroba
 5. soubor zásob
 6. soubor ostatních věcí movitých
 7. vlastní cennosti a peníze
 8. vlastní písemnosti a dokumentace

2. Pojištění odpovědnosti za škodu

 1. Pojištění pro případ odcizení
 2. Pojištění pro případ vandalismu
 3. Pomištění skla
 4. Pojištění strojů
 5. Pojištění domácnosti - individuální, ale se slevou

Vedle výše uvedených základních pojištění je v rámci naší RPS sjednáno:

 • Zatečení atmosférických srážek
 • Mechanické poškození zateplení budovy zvířetem
 • Ztráta klíčů
 • Odcizení hasicích přístrojů
 • Únik vody (vodné stočné)
 • Úklid pozemku po živelní události
 • Asistenční služby, kdy v rámci litu jsou hrazeny náklady řemeslníka (elektrikáře, plynaře, atd.)

 

Úplné znění RPS 5200053440 ve znění aktuálního dodatku č. 14 naleznete zde:  

Dále nabízíme pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu SVJ pod RPS č. 7720762724, zde:

 

S Vašimi dotazy k pojištění včetně úpravy stávajících přihlášek, připravení nabídky pojištění, konzultací, atd. se prosím obracejte na Michaelu Loudilovou (loudilova@bytovadruzstva.cz) a Ing. Danu Látalovou (latalova@bytovadruzstva.cz)


Partneři

csrb mmr cicb