Pojištění

Vítáme členy či zájemce o členství v SMBD na stránkách nabídky výhodného pojištění u Kooperativy, pojišťovny a.s., Vienna Insurance Group

SMBD od roku 1999 spolupracuje s Kooperativou, pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group na základě uzavřené rámcové pojistné smlouvy (dále i „RPS“). Výhodou pojištění pod touto smlouvou je kvalitní pojištění za výrazně nižší pojistné než nabízí individuální pojištění. Tuto rámcovou pojistnou smlouvu bylo možno uzavřít pouze z titulu oboustranně výhodného smluvního vztahu, spočívajícího v tom, že pojišťovna stanovila nižší sazby u produktů pojištění za podmínky, že SMBD ručí za odvod pojistného (nikoliv tedy pojištěný), zpracovává přihlášky k rámcové pojistné smlouvě a poskytuje toto pojištění výhradně svým členům. To, že se jedná o jednu z výhod členství v SMBD svědčí, že v současné době je pojištěno pod rámcovou pojistnou smlouvou více jak 1000 právnických osob (BD a SVJ) - členů SMBD. SMBD nabízí pod rámcovou pojistnou smlouvou :

 1. pojištění majetku (RPS č. 5200053440)
 2. pojištění odpovědnosti statutárního orgánu SVJ (RPS č. 7720762724)

Kvalitní pojištění za nízkou cenu!

Nové telefonní číslo na Call centrum pojišťovny Kooperativa 957 105 105 (pro hlášení škod) přináší všem stejné podmínky a nižší náklady na volání.

I. Rámcová pojistná smlouva č. RPS 5200053440dod14

A. Smluvně povinné druhy pojištění

1. Živelní pojištění

Předměty pojištění :

 1. soubor obytných budov a staveb včetně stavebních součástí a příslušenství
 2. soubor ostatních budov a staveb, které nemají charakter obytného domu
 3. specificky vybrané technologie
 4. vlastní nedokončená stavební výroba
 5. soubor zásob
 6. soubor ostatních věcí movitých
 7. vlastní cennosti a peníze
 8. vlastní písemnosti a dokumentace

2. Pojištění odpovědnosti za škodu

B. Smluvně nepovinné druhy pojištění

 1. Pojištění pro případ odcizení
 2. Pojištění pro případ vandalismu
 3. Pomištění skla
 4. Pojištění strojů
 5. Pojištění domácnosti - individuální, ale se slevou

Příklad pojištění bytového domu na 20 milionů Kč:

Živelní pojištění :

Pojistná částka 20 mil. Kč (integrální franšíza 1 500 Kč)

Odpovědnost za škodu :

Pojistná částka 5 mil. Kč (spoluúčast 1 000 Kč)

Vandalismus :

Pojistná částka max. 100 tis. Kč (spoluúčast 10%, min. 1 000 Kč)

Roční pojistné : 7 880 Kč

 

II. Rámcová pojistná smlouva č. 7720762724

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů SVJ.

Kontakt :

SMBD, Těšnov 5, 110 00 Praha 1

tel : 224 805 511, 224 805 170

fax : 224 805 511

e-mail : sdruzeni@bytovadruzstva.cz


Partneři

csrb mmr cicb