Účel SMBD

 

SDRUŽENÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČR, z.s.

Těšnov 5, 110 00 Praha 1

 

KDO JSME

 • jsme opora při vaší nejistotě a ve složitých otázkách,
 • jsme záštita pro špatné časy, kdy vás dostihnou problémy a hrozí újma Vašim právům a zájmům,,
 • jsme vzájemně se podporující členové spolku pro orientaci ve smršti právních předpisů a nových povinností,
 • radíme se navzájem a vyměňujeme si zkušenosti,
 • sílíme svým počtem, čím je nás víc, tím je náš hlas víc slyšen,
 • máme společně vliv na tvorbu nových předpisů,umíme jednat i s vládou a poslanci, náš hlas může být slyšen i do EU,
 • disponujeme odborným zázemím za nepatrný členský příspěvek, abychom nemuseli nakupovat drahé služby na komerčním trhu,
 • posilte naše řady a tím i vy získáte větší sílu, už nikdy nebudete sami se svými problémy v bydlení,
 • v jednotě je síla „co jednomu nemožno,všem dohromady snadno" (F,C. Kampelík 1872),
 • přijďte mezi nás, a STAŇTE SE I VY našimi členy

 

Základní programové cíle Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR

 • Usilovat o dodržování, respektování zájmů a potřeb členů sdružení a aktivně působit při tvorbě právních předpisů týkajících se bydlení.
 • Prosazovat oprávnené požadavky svých členů při jednání s orgány státní správy a samosprávy všech stupňů a s dalšími právními subjekty.
 • Spolupracovat s Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími státními organizacemi při tvorbě nových předpisů a zpracování výkladových stanovisek.
 • Spolupracovat s ostatními sdruženími obdobného charakteru, jako jsou SON ČR, SČMBD nebo ČSRB, s cílem poskytovat svým členům odborné informace v oblasti družstevního a vlastnického bydlení.
 • Poskytovat metodickou pomoc bytovým družstvům a společenstvím vlastníku jednotek ve všech oblastech bydlení.
 • Zajišťovat svým členům účinnou pomoc nezbytnou pro řádný chod družstva či společenství vlastníku jednotek, a to zejména v oblasti ekonomické a právní.
 • Poskytovat zvýhodněný servis, například v oblasti pojištění, správy bytového fondu a poradenství expertů v příslušném oboru, včetně regionálního poradenství.

 

Naše sdružení zajistilo poradenská střediska i v některých regionech republiky. V současné době máme regionální poradenská střediska v Plzni, Hradci Králové, Brně, Prostějově, Ostravě a České Lípě. Činnost našeho sdružení je financována z členských příspěvků a od roku 2003 je podporována i z prostředků dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj.

Díky finanční pomoci ministerstva se podařilo našemu sdružení ve spolupráci se Sdružením nájemníků ČR zřídit koncem roku 2003 Celostátní informační centrum pro bydlení v Praze. Naše domněnka, že takovéto centrum informací a pomoci v oblasti bydlení naší společnosti chybělo, se naplnila. Svědčí o tom výsledky, měsíčně navštíví naši centrálu v Praze 1, Těšnov 5, stovky občanů s dotazy či žádostmi o pomoc. Z důvodu zájmu veřejnosti jsme ve spolupráci se Sdružením nájemníků ČR otevřeli další pobočky Celostátního informačního centra pro bydlení v v Liberci a Olomouci .

 

Kontakt SMBD

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků, Těšnov 5, Praha 1, 110 00, tel/fax: 224 805 511, e-mail: sdruzeni@bytovadruzstva.cz, www.bytovadruzstva.cz

JUDr. František Lebl , předseda SMBD : 224805315, lebl@bytovadruzstva.cz

JUDr. Ivana Šimonková, místopředsedkyně SMBD, 224 805 512

Mgr. Ing. Pavel Gogela, člen republikové rady, poradenství na objednání , tel 224 805 511 (úřední hodiny, pondělí, čtvrtek)

ing. Lenka Kotková, Mgr. Jaroslav Schneider, poradenství na objednání: 224805511 (úřední dny : pondělí, úterý, středa)

Michaela Loudilová, členská evidence, fakturace, pojištění : 224805170, loudilova@bytovadruzstva.cz

 

SMBD úzce spolupracuje zejména s:

Ministerstvem pro místní rozvoj www.mmr.cz

Ministerstvem průmyslu a obchodu www.mpo.cz

Ministerstvem práce a sociálních věcí www.mpsv.cz

Ministerstvem spravedlnosti www.portal.justice.cz

Státním fondem rozvoje bydlení www.sfrb.cz

Českou společností pro rozvoj bydlení

Sdružením nájemníků ČR www.son.cz

Družstevní asociace ČR www.dacr.cz

Český svaz stavebních inženýrů www.cssi-cr.cz

Česká společnost stavebních koordinátorů www.cssi-cr.cz


Partneři

csrb mmr cicb