CICB - Celostátní informační centrum pro bydlení

Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125

Na základě dlouhodobé spolupráce Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR (SMBD) a Sdružení nájemníků ČR (SON), obě tato sdružení poznala potřebu poskytovat občanům komplexní poradenství v problematice bydlení. Podle společného projektu a za přispění MMR ČR bylo slavnostně otevřeno 4. září 2003, za účasti náměstka pro místní rozvoj a dalších významných osobností, kterých se problematika nájemního, družstevního i vlastnického bydlení dotýká, Celostátní informační centrum pro bydlení (CICB), jehož cerlntrála je na adrese Těšnov 5, Praha 1.

CICB pracuje ve dvou sekcích. SON poskytuje poradenství převážně nájemcům bytů, a to na adrese W. Churchilla 2, Praha 3 - Žižkov. SMBD převážně orgánům a členům družstev a orgánům a členům společenstev vlastníků jednotek v místě centrály CICB.

V CICB se poskytují nejen informace a konzultace, ale je také možno sjednat i další služby, získat množství odborných publikací o bydlení atp. Od doby otevření navštívilo informační centrum několik tisíc občanů převážně z Prahy, ale i z ostatních regionů ČR.

Proto, po velkém zájmu ze strany občanů o služby CICB, byla otevřena 1.listopadu 2004 regionální pobočka CICB v Liberci (Mlýnská 611 – sídlo SBD Pozemní stavby Liberec), za účasti náměstka ministra pro místní rozvoj JUDr. Ivana Přikryla, předsedy SON JUDr. Stanislava Křečka, primátora MÚ Liberec Ing. Jiřího Kittnera, místopředsedy SMBD JUDr.Františka Lébla, hejtmana KÚLK Petra Skokana, zástupců odborů, měst, obcí a organizací Libereckého a Ústeckého kraje. Pobočka úspěšně funguje a o své činnosti informuje sdělovací prostředky na tiskových konferencích v sídle pobočky.

V počtu již druhá regionální pobočka CICB byla otevřena dne 27.7.2005 v Olomouci. Vznikla ve spolupráci se Stavebním bytovým družstvem Olomouc, jehož předseda Ing. Antonín Kyjovský nabídl zřizovatelům CICB nejen vhodné prostory, ale i účinnou pomoc při poskytování poradenství občanům olomouckého kraje. Informační a konzultační služby v oblasti bydlení pro občany města a okolí budou poskytovány zatím v sídle družstva (SBD Olomouc, U Kovárny 44) a připravují se samostatné prostory regionální pobočky CICB v Olomouci. Slavnostního otevření pobočky CICB v Olomouci se kromě zástupců zřizovatele CICB a předsedy SBD Olomouc zúčastnil i ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek a další významní hosté.

Otevření další regionální pobočky se připravuje v Hradci Králové a v Plzni.

Na informační centrum se obracejí nájemci bytů s vyúčtováním služeb a k řešení problémů s majiteli domů, vlastníci bytů nejčastěji s problémovým jednáním výborů společenství nebo správců, členové družstev mají obdobně problémy s představenstvy družstev. Členové statutárních orgánů družstev nejvíce konzultují širokou oblast řízení družstev, často žádají porovnání družstevního a vlastnického bydlení poté, co družstvo splatí dům a rozhoduje se zda změní formu vlastnictví. Poradci CICB také na pozvání informují družstevníky na schůzích družstev. Výbory společenství konzultují uplatňování zákona o vlastnictví bytů a řady problémů, které spoluvlastnictví společných částí domu v praxi přináší.

 

kontakty na CICB zde ...


Partneři

csrb mmr cicb