CICB - Celostátní informační centrum pro bydlení

Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125

Na základě dlouhodobé spolupráce Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR (SMBD) a Sdružení nájemníků ČR (SON), obě tato sdružení poznala potřebu poskytovat občanům komplexní poradenství v problematice bydlení. Podle společného projektu a za přispění MMR ČR bylo slavnostně otevřeno 4. září 2003, za účasti náměstka pro místní rozvoj a dalších významných osobností, kterých se problematika nájemního, družstevního i vlastnického bydlení dotýká, Celostátní informační centrum pro bydlení (CICB), jehož cerlntrála je na adrese Těšnov 5, Praha 1.

CICB pracuje ve dvou sekcích. SON poskytuje poradenství převážně nájemcům bytů, a to na adrese W. Churchilla 2, Praha 3 - Žižkov. SMBD převážně orgánům a členům družstev a orgánům a členům společenstev vlastníků jednotek v místě centrály CICB.

V CICB se poskytují nejen informace a konzultace, ale je také možno sjednat i další služby, získat množství odborných publikací o bydlení atp. Od doby otevření navštívilo informační centrum několik tisíc občanů převážně z Prahy, ale i z ostatních regionů ČR.

Proto, po velkém zájmu ze strany občanů o služby CICB, byla otevřena 1.listopadu 2004 regionální pobočka CICB v Liberci (Mlýnská 611 – sídlo SBD Pozemní stavby Liberec), za účasti náměstka ministra pro místní rozvoj JUDr. Ivana Přikryla, předsedy SON JUDr. Stanislava Křečka, primátora MÚ Liberec Ing. Jiřího Kittnera, místopředsedy SMBD JUDr.Františka Lébla, hejtmana KÚLK Petra Skokana, zástupců odborů, měst, obcí a organizací Libereckého a Ústeckého kraje. Pobočka úspěšně funguje a o své činnosti informuje sdělovací prostředky na tiskových konferencích v sídle pobočky.

V počtu již druhá regionální pobočka CICB byla otevřena dne 27.7.2005 v Olomouci. Vznikla ve spolupráci se Stavebním bytovým družstvem Olomouc, jehož předseda Ing. Antonín Kyjovský nabídl zřizovatelům CICB nejen vhodné prostory, ale i účinnou pomoc při poskytování poradenství občanům olomouckého kraje. Informační a konzultační služby v oblasti bydlení pro občany města a okolí budou poskytovány zatím v sídle družstva (SBD Olomouc, U Kovárny 44) a připravují se samostatné prostory regionální pobočky CICB v Olomouci. Slavnostního otevření pobočky CICB v Olomouci se kromě zástupců zřizovatele CICB a předsedy SBD Olomouc zúčastnil i ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek a další významní hosté.

Otevření další regionální pobočky se připravuje v Hradci Králové a v Plzni.

Na informační centrum se obracejí nájemci bytů s vyúčtováním služeb a k řešení problémů s majiteli domů, vlastníci bytů nejčastěji s problémovým jednáním výborů společenství nebo správců, členové družstev mají obdobně problémy s představenstvy družstev. Členové statutárních orgánů družstev nejvíce konzultují širokou oblast řízení družstev, často žádají porovnání družstevního a vlastnického bydlení poté, co družstvo splatí dům a rozhoduje se zda změní formu vlastnictví. Poradci CICB také na pozvání informují družstevníky na schůzích družstev. Výbory společenství konzultují uplatňování zákona o vlastnictví bytů a řady problémů, které spoluvlastnictví společných částí domu v praxi přináší.

 

Centrála a sídla CICB

Sídlo a kontakt CICB Praha

Praha 1, Těšnov 5, tel. 224 805 125

Praha 3, Nám. W. Churchilla 2, tel. 234 463 343, fax 234 463 344

Seznam a kontakty na regionální poradenská střediska (RPS) v programu CICB

 

Regionální pobočka CICB Liberec

Kontakt: Zdeněk Sopůšek, tel. 485 108 927, Mlýnská 611, 460 01 Liberec IV,

Poradenství pro celou oblast bydlení – družstevní, vlastnickou a nájemní.

 

Regionální pobočka CICB Olomouc

SBD Olomouc, U Kovárny 540/44, 770 10 Olomouc

Kontakt: info@sbdolomouc.cz tel.: 585 757 611

Středisko spravuje družstevní domy a poskytuje obsáhlé poradenství v oblasti družstevního i vlastnického bydlení.

 

Regionální pobočka CICB Česká Lípa

firma DOMOV - správa objektů s.r.o., Bendlova 2237, Česká Lípa 470 01

info@domov-sprava-objektu.cz, www.domov-sprava-objektu.cz

Kontakt: 732 182 234 Ing. František Kail,

Firma praktickými správními a poradenskými službami ověřuje a zdokonaluje správcovský SW pro BD, SVJ a majitele domů.

 

Regionální pobočka CICB Hradec Králové

JUDr. Jiří Pavlík, advokátní kancelář, Čelakovského 623, 500 02 Hradec Králové

Kontakt: 495 512 020, ak.pavlik@tiscali.cz

 

Regionální pobočka CICB Hradec Králové - pracoviště Chlumec nad Cidlinou

Klicperovo nám. čp.1/I, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

tel. 495 485 501

Poskytuje informační a konzultační služby bytovým družstvům a SVJ v Hradci Králové, Chlumci nad Cidlinou i ve vzdáleném okolí kraje.

 

Regionální pobočka CICB Pardubice

JUDr. Jiří Kos MSc., advokátní kancelář, Pernštýnská 6, 530 02 Pardubice

tel.: 777 017 046, asistentka: 608 307 716

info@akkos.cz, jiri.kos@email.cz, www.akkos.cz

Poskytuje informační a konzultační služby bytovým družstvům a SVJ v Pardubicích a okolí.

 

Regionální pobočka CICB Plzeň 1

ALLdom, Němejcova 5, 301 00 Plzeň

info@alldom.cz, www.alldom.cz tel.: 377 235 512

Kontakt: fiedler@alldom.cz, sperlova@alldom.cz

Vykonává správu domů ve velkém rozsahu pro veškeré typy vlastnictví nemovitostí a poskytuje poradenskou pomoc a přímé služby družstvům a SVJ v regionu.

 

Regionální pobočka CICB Plzeň 2

LBD Plzeň, Prokopova 15, 301 31 Plzeň

Kontakt: Jana Maxová, 377 236 155(6)

maxova@lbdplzen.cz

Spravuje družstevní domy a poskytuje poradenství v oblasti družstevního bydlení.

 

Regionální pobočka CICB Kladno - Rozdělov

GOLDEN CUBE, s.r.o., Em. Zahrádky 851, 272 04 Kladno - Rozdělov

Kontakt: Bořek Jareš, tel.: 602 183 082, e-mail: info@golden-cube.cz

 

Regionální pobočka CICB Západní Čechy

Ing. František Nerad,

Kontakt: 608563755, e-mail: rantišek.nerad@worldonline.cz, Ves 403, 338 45 Strašice 724 188 101

Zajišťuje poradenství, nabídkové služby a nábor nových členů v západočeském kraji.

 

Regionální pobočka CICB Brno

ŠIMEK 96, s.r.o., Herčíkova 17, 612 00 Brno

Kontakt: Jana Jandová, j.jandova@simek.cz www.simek.cz, 549 523 954, 549 523 941

Vykonává správu domů pro veškeré typy vlastnictví nemovitostí ve velkém rozsahu. Dále středisko poskytuje poradenskou činnost při zakládání právnických osob pro koupi domů a informace k převodům bytů do vlastnictví.

 

Regionální pobočka CICB Ostrava

DOMOV LBD v Moravské Ostravě, Bankovní 4, 702 00 Ostrava

Kontakt: Miriam Štefanová, 596 125 161, družstvo.domov@seznam.cz

Středisko spravuje družstevní domy a poskytuje poradenství v oblasti družstevního bydlení.

 

Regionální pobočka Morava

JUDr. Bohuslav Švamberk

Kontakt: 777 164 180, Svatoplukova 21, 796 01 Prostějov, bohuslav.svamberk@svamberk.com

Zajišťuje rozsáhlé služby pro kompletní revitalizace domů s působností v celé ČR.

Služby zajišťuje člen představenstva SMBD JUDr. Bohuslav Švamberk.


Partneři

csrb mmr cicb