Podrobný seznam Regionálních poradenských středisek

Regionální poradenská střediska (dále jen RPS) jsou postupně zřizována ve všech krajích ČR tak, aby pokryla potřebu našich členských organizací i občanů pro získání relevantních informací zejména o družstevním a vlastnickém bydlení. SMBD zřizuje tato střediska za účinné pomoci MMR a zajišťuje i vzájemnou komunikaci mezi nimi. Můžete se proto ve svých krajích obracet na nejbližší středisko podle níže přiloženého seznamu tak, aby informace byly dostupnější v místě vašeho sídla.

 

RPS + CICB Praha

Informační kancelář Rondo, na telefonické objednání, Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1

tel: 224 805 125

RPS Slaný

GOLDEN CUBE, s.r.o., Fričova 199, 274 01 Slaný

Kontakt: Bořek Jareš, tel.: 602 183 082, info@golden-cube.cz

RPS Plzeň

Kontakt: Ing. Jiří Hodina, LBD Plzeň, Prokopova 15, 301 31 Plzeň

377 236 155(6), hodina@lbdplzen.cz

Středisko spravuje družstevní domy a poskytuje poradenství v oblasti družstevního bydlení.

RPS Plzeň

Kontakt: Jaroslava Šperlová, ALLdom, Němejcova 5, 301 00 Plzeň, 301 00 Plzeň

377 235 512, alldom@cbox.cz, www.aldom.cz

RPS vykonává správu domů ve velkém rozsahu pro veškeré typy vlastnictví nemovitostí a poskytuje poradenskou pomoc a přímé služby družstvům a SVJ v regionu.

RPS pro Západočeský kraj

Kontakt: Ing. František Nerad, Ves 403, 338 45 Strašice

724 188 101, frantisek.nerad@worldonline.cz

RPS zajišťuje poradenství, služby a nábor nových členů SMBD pro celý Západočeský kraj.

RPS ÚSTÍ NAD LABEM

AVM CORP ., a.s., budova GRANDU (1. patro, dv. č. 223),

Velká Hradební 484/2, Ústí nad Labem

JUDr. Miroslav Machala, právní poradenství, tel: 602 956 468, e-mail: machala.m@volny.cz

RPS CICB Liberec –

Kontakt: Miroslav Stegura tel. 485 108 927, 602 441 145, Mlýnská 611, 460 01 Liberec IV, son.liberec@volny.cz

Poradenství pro celou oblast bydlení – družstevní, vlastnickou a nájemní.

RPS Hradec Králové

Kontakt: JUDr. Jiří Pavlík, advokátní kancelář, Čelakovského 623, 500 02 Hradec Králové

495 512 020, ak.pavlik@tiscali.cz

Středisko poskytuje informační a konzultační služby bytovým družstvům a SVJ v Hradci Králové i vzdáleném okolí. Důležitá je spolupráce s magistrátem města při privatizaci bytového fondu. Magistrát se aktivně zajímá o činnost RPS a informuje o ní v radničním tisku.

RPS Pardubice

Kontakt: JUDr. Jiří Kos, MSc., Pernštýnská 6, 530 02 Pardubice

777 017 046, info@akkos.cz, jiri.kos@email.cz, www.akkos.cz

asistentka: 608 307 716

Středisko zajišťuje zejména komplexní právní pomoc pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.

RPS Brno

Kontakt: Jana Jandová, ŠIMEK 96, s.r.o., Herčíkova 17, 612 00 Brno

549 523 954, 549 523 941, j.jandova@simek.cz, www.simek.cz

RPS vykonává správu domů pro veškeré typy vlastnictví nemovitostí ve velkém rozsahu. Dále středisko poskytuje poradenskou činnost při zakládání právnických osob pro koupi domů a informace k převodům bytů do vlastnictví.

RPS Prostějov

Kontakt: JUDr. Bohuslav Švamberk, Svatoplukova 21, 796 01 Prostějov

777 164 180, bohuslav.svamberk@svamberk.com

Středisko zajišťuje rozsáhlé služby pro kompletní revitalizace domů s působností v celé ČR.

Kromě toho je střediskem PIS pro poskytování dotací programu Nový panel a zelená úsporám a IROP, poskytuje poradenství, včetně zakládání bytových družstev a další služby.

RPS Ostrava

Kontakt: Ing Renáta Otrubová, Na Hradbách 495/4,702 00 Ostrava

775 510 230, otrubova@sban.cz

RPS vykonává správu domů pro veškeré typy vlastnictví nemovitostí ve velkém rozsahu. Dále středisko poskytuje poradenskou činnost při zakládání právnických osob pro koupi domů a informace k převodům bytů do vlastnictví.

Všechny regionální pobočky plní funkci Celostátního informačního centra pro bydlení (CICB)

 


Partneři

csrb mmr cicb