Podrobný seznam Regionálních poradenských středisek

Regionální poradenská střediska (dále jen RPS) jsou postupně zřizována v evšech krajích ČR tak, aby pokryla potřebu našich členských organizací i občanů pro získání relevantních informací zejména o družstevním a vlasntickém bydlení. SMBD zřizuje tato střediska za účinné pomoci MMR a zajišťuje i vzájemnou komukaci mezi nimi. Můžete se proto ve svých krajích obracet na nejbližší středisko podle níže přiloženého seznamu tak, aby informace byly dostupnější v místě vašeho sídla.

 

RPS Jablonec nad Nisou

Kontakt: Zdeňka Žofková, REKA PLUS, s.r.o., Dlouhá 6, 466 01 Jablonec n. Nisou

483 317 649, z.zofkova@seznam.cz

RPS poskytuje rozsáhlou poradenskou pomoc a přímé služby družstvům a SVJ v regionu, vykonává správu domů pro veškeré typy vlastnictví nemovitostí.

RPS Hradec Králové

Kontakt: JUDr. Jiří Pavlík, advokátní kancelář, Čelakovského 623, 500 02 Hradec Králové

495 512 020, ak.pavlik@tiscali.cz

Středisko poskytuje informační a konzultační služby bytovým družstvům a SVJ v Hradci Králové i vzdáleném okolí. Důležitá je spolupráce s magistrátem města při privatizaci bytového fondu. Magistrát se aktivně zajímá o činnost RPS a informuje o ní v radničním tisku.

ÚSTÍ NAD LABEM

Velká Hradební 484/2, budova Grand, 1.patro,

Turello Žaneta , tel: 723 972 433, e-mail: intonus@seznam.cz

JUDr. Miroslav Machala, tel: 602 956 468, e-mail: machala.m@volny.cz

RPS Plzeň

Kontakt: Jaroslava Šperlová, ALLdom, Němejcova 5, 301 00 Plzeň, 301 00 Plzeň

377 235 512, alldom@cbox.cz, www.aldom.cz

RPS vykonává správu domů ve velkém rozsahu pro veškeré typy vlastnictví nemovitostí a poskytuje poradenskou pomoc a přímé služby družstvům a SVJ v regionu.

RPS Plzeň

Kontakt: Ing. Jiří Hodina, LBD Plzeň, Prokopova 15, 301 31 Plzeň

377 236 155(6), hodina@lbdplzen.cz

Středisko spravuje družstevní domy a poskytuje poradenství v oblasti družstevního bydlení.

RPS Brno

Kontakt: Jana Jandová, ŠIMEK 96, s.r.o., Herčíkova 17, 612 00 Brno

549 523 954, 549 523 941, j.jandova@simek.cz, www.simek.cz

RPS vykonává správu domů pro veškeré typy vlastnictví nemovitostí ve velkém rozsahu. Dále středisko poskytuje poradenskou činnost při zakládání právnických osob pro koupi domů a informace k převodům bytů do vlastnictví.

RPS Prostějov

Kontakt: JUDr. Bohuslav Švamberk, Svatoplukova 21, 796 01 Prostějov

777 164 180, bohuslav.svamberk@svamberk.com

Středisko zajišťuje rozsáhlé služby pro kompletní revitalizace domů s působností v celé ČR.

Kromě toho je střediskem PIS pro poskytování dotací programu Nový panel a Zelená úsporám, poskytuje poradenství, včetně zakládání bytových družstev a další služby.

RPS pro Západočeský kraj

Kontakt: Ing. František Nerad, Ves 403, 338 45 Strašice

724 188 101, frantisek.nerad@worldonline.cz

RPS zajišťuje poradenství, služby a nábor nových členů SMBD pro celý Západočeský kraj..

RPS Pardubice

Kontakt: JUDr. Jiří Kos, MSc., Pernštýnská 6, 530 02 Pardubice

777 017 046, info@akkos.cz, jiri.kos@email.cz, www.akkos.cz

asistentka: 608 307 716

Středisko zajišťuje zejména komplexní právní pomoc pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.

RPS Ostrava

Kontakt: Ing. Renáta Otrubová, tel. 775 510 230

Správa bytů a nemovitostí s.r.o.

Na Hradbách 495/4

702 00 Ostrava

e-mail: otrubova@sban.cz

 

Seznam a kontakt CICB

Centrála a sídlo CICB

Milan Flodr, tel. 224 805 125, e-mail: cicb@bytovadruzstva.cz, Praha 1, Těšnov 5,

Zajišťuje poradenskou a informační službu v centrále CICB.

Poradenské středisko SON, Praha 3, Nám. W. Churchilla 2, tel. 234 463 343, fax 234 463 344

Regionální pobočka CICB Liberec

Zdeněk Sopůšek, tel. 485 108 927, Mlýnská 611, 460 01 Liberec IV,

Poradenství pro celou problematiku bydlení.

Regionální pobočka CICB Olomouc

PhDr. František Fiala, tel: 585 757 664, info@sbdolomouc, SBD Olomouc, U Kovárny 540/44, 770 10 Olomouc

Středisko spravuje družstevní domy a poskytuje poradenství v oblasti družstevního i vlastnického bydlení.


Partneři

csrb mmr cicb