Společné stanovisko k novele insolvenčního zákona

k návrhu novely zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) - sněmovní tisk č. 491   V souvislosti s projednáváním novely insolvenčního zákona (sněmovní tisk č. 491), v jehož důsledku má dojít k plošnému zkrácení doby oddlužení na 3 roky, si dovolujeme formulovat následující stanovisko upozorňující na její negativní důsledky. Pokud dojde k dalšímu zmírnění nároků na dlužníky v procesu oddlužení je téměř jisté, že dojde ke zvýšení nevymahatelnosti pohledávek za dlužníky v bytových domech ve správě bytových družstev („BD“) a společenství vlastníků jednotek („SVJ“), a to za situace, kdy dlouhodobě a opakovaně upozorňujeme na problémy s vymáháním těchto druhů pohledávek a problém zůstává stále neřešen (k vysvětlení struktury těchto...


16. 4. 2024

Autor: SMBD

Novela zákona o dani z nemovitých věcí - změny na rok 2024

Daň z nemovitých věcí je potřeba uhradit do pátku 31. května 2024. Bližší informace zde....


15. 4. 2024

Autor: SMBD

TRH S BYDLENÍM V PRAZE

TRH S BYDLENÍM V PRAZE, ekonomická analýza; zdroj: Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA), s přihlédnutím k Airbnb


4. 4. 2024

Autor: SMBD

Změny u dohod o provedení práce s účinností od 1. července 2024, respektive od 1. ledna 2025 z pohledu povinných odvodů na sociální pojištění a zdanění

Úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, kterými jsou dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, na konci roku 2023 doznaly řadu zásadních změn. Jednak se jedná o změny způsobené novelizací zákoníku práce, které jsou účinné již od 1. října 2023, respektive od 1. ledna 2024 pokud jde o nárok na dovolenou (viz předchozí informace); jednak se jedná o změny obsažené v zákoně č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (dále jen „konsolidační zákon“), kterým se budeme v této informaci věnovat a které mají nabýt (k „mají nabýt“ - viz 2. odstavec tohoto textu) účinnosti dnem 1. července 2024. Hned úvodem je nutné zmínit, že je možné, že změny stanovené konsolidačním zákonem vztahující se k účasti zaměstnanců činných na základě...


28. 3. 2024

Autor: SMBD

Návrhy a provozování kamerových systémů z hlediska ochrany osobních údajů aneb co přinesla nová metodika Úřadu pro ochranu osobních údajů

Dne 8. února 2024 byla zveřejněna nová metodika Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) k návrhu na provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Metodika“).   Hlavním důvodem vydání této verze Metodiky je zajistit kvalitnější orientaci správců a zpracovatelů osobních údajů, a to včetně dodavatelů kamerových systémů v povinnostech, které je nutno dodržovat. Nicméně je nutno podotknout, že Metodika není právně závazná a správce tak může k zajištění plnění povinností stanovených Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)[1] či Pokyny Sboru EDPB č. 3/2019[2] využít i jiné metody nebo postupy. Metodika však představuje dokument, díky kterému je možné dovozovat autentický výklad ústředního orgánu státní...


29. 2. 2024

Autor: SMBD

Navázání spolupráce v oblasti dotační politiky s jedním z předních odborníků na snížení energetických nákladů nemovitostí

  Ing. Hana Pejpalová e-mail: pejpalova.h@grantwise.cz mobil: + 420 722 063 846   V roce 2007 jsem nastoupila na vedoucí pozici na Ministerstvu pro místní rozvoj a od této doby seaktivně věnuji především státní podpoře bydlení. V roce 2018 jsem přešla do role ředitelky Státníhofondu podpory investic (SFPI), kde jsem působila až do května 2023. Během svého působení na těchto pozicích jsem získala bohaté zkušenosti v oblasti podpory bydlení, regionální politiky a v oblasti veřejné podpory. Díky své profesní zkušenosti znám administrativní procesy, a především rizika spojená s dotačními a úvěrovými programy. S cílem zúročit své zkušenosti a odborné znalosti jsem připravena Vám poskytnout následující služby: Komplexní podporu zahrnující konzultaci záměru, zpracování žádosti a administraci realizace při získávání...


15. 12. 2023

Autor: SMBD

Podmínky nové etapy programu Nová zelená úsporám od září 2023

Plná elektronizace – elektronické podání žádosti včetně dokumentů, bankovní identita. BD – Modernizační fond • NZÚ pro BD – základní program (pro fyzické a právnické osoby, zahrnuje podporu novostaveb) • NZÚ pro BD – SVJ a bytová družstva (pouze pro uvedené žadatele, možnost čerpání 100% zálohy, nízkopříjmové domácnosti a sociální byty) • NZÚ pro BD – veřejná správa, obce, příspěvkové organizace (pouze pro uvedené žadatele, vyšší míra podpory, sociální byty) Maximální míra podpory: • až 50 % výzvy NZÚ pro RD a BD • až 70 % výzvy NZÚ na BD ve vlastnictví obcí, veřejné správy atd... • až 100 % v programu Nová zelená úsporám Light • dotační bonusy se do základní míry podpory nezapočítávají = zvyšují výslednou...


19. 9. 2023

Autor: SMBD

Státní fond podpory investic (SFPI) zahájil dnes 3. července 2023 příjem žádostí o dotaci do programu NPO brownfieldy

Tisková zpráva datum: 3. 7. 2023 Státní fond podpory investic (SFPI) zahájil dnes 3. července 2023 příjem žádostí o dotaci do programu NPO brownfieldy, a to hned ve třech výzvách. Zájemci mohou o dotaci žádat až do 31. srpna 2023 prostřednictvím Klientského portálu, který hlásí jednu výraznou novinku. A tou je možnost přihlášení přes bankovní identitu. ----------------------------------------------------------------------------------------------- „Vyšli jsme vstříc uživatelům Klientského portálu a nově zprovozňujeme možnost se do něj přihlásit i přes bankovní identitu, což osobně vnímám jako další stupeň k tomu, jak usnadnit práci s Portálem širšímu spektru uživatelů. Nacházíme se v 21. století, takže je digitalizace a co nejsnazší obsluha podobných portálů naprostou nutností,“ říká ředitel SFPI Daniel Ryšávka s tím, že se bude na...


5. 7. 2023

Autor: SMBD

Dotace pro bytové domy z Nové zelené úsporám zvýhodní nízkopříjmové domácnosti

Program Nová zelená úsporám od září spustí rozšířenou nabídku dotací pro oblast bytových domů zohledňující nároky na energetické vlastnosti budov i finanční možnosti majitelů bytových jednotek. Vedle bonusů pro nízkopříjmové domácnosti program nabídne i vyšší dotace a možnost jejich čerpání zálohově. Podrobné informace zde...


28. 6. 2023

Autor: SNBD

Příspěvek na bydlení od července bez dokládání příjmů

Příjemci příspěvku na bydlení nemusí pro další pokračování jeho výplaty od 1. 7. 2023 dokládat rozhodné příjmy a náklady na bydlení za 2. čtvrtletí 2023. Úřad práce ČR dávku automaticky vyplatí i za červenec - září. Další informace zde....


28. 6. 2023

Autor: SMBD

Provoz vyhrazených plynových zařízení

  Při provozování vyhrazených plynových zařízení dochází ke vzniku zvýšené míry rizika, proto je nutné na nich pravidelně provádět prohlídky a údržbu. Publikace seznamuje s tím, co vše je třeba na vyhrazených plynových zařízeních kontrolovat dle příslušných přepisů, tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a požadovaný technický stav, a byly tak splněny všechny povinnosti, které legislativa požaduje. Další zde....


28. 6. 2023

Autor: SMBD

Česko stojí o nájemní bydlení

Tisková zpráva   datum: 6. 6. 2023  Po necelém měsíci od zahájení příjmu žádostí do programu Nájemní bydlení obdržel Státní fond podpory investic (SFPI) jedenáct žádostí za 524 milionů korun.   SFPI má pro tento rok připraveno 800 milionů korun, přičemž by mohlo vzniknout až 300 nájemních bytů. Další programy se připravují.   „Zájem obcí a dalších právnických osob o náš program mě potěšil. Je vidět, že jdeme správnou cestou a že si všechny strany uvědomují, jak je důležité současnou krizovou situaci s bydlením řešit. V krátké době se nám sešlo jedenáct žádostí v částce 524 milionů korun. Díky velké poptávce žadatelů určitě budeme jednat o dalších možnostech, aby se dostalo na co nejvíce zájemců. Už nyní mohu prozradit, že chystáme nový program na začátek...


7. 6. 2023

Autor: SMBD

Nájemné v Česku vzrostlo na 8746 korun za měsíc a dál se zvyšuje

  aktuální výsledek průzkumu o úrovni nájmů v Podrobnostech zde ...


1. 6. 2023

Autor: SMBD

Program Nájemní bydlení -SFPI spustil příjem žádostí

Státní fond podpory investic (SFPI) dnes spustil příjem žádostí do programu Nájemní bydlení. Jde o jeden z prvních důležitých kroků, který cílí na boj s bytovou krizí. Momentálně má SFPI připraveno 800 milionů korun, přičemž by mohlo vzniknout až 300 nájemních bytů. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- „Kvůli zvyšujícím se cenám bytů a nevýhodným hypotékám je pro stále více lidí problém si obstarat vlastní bydlení. Chceme jít proto cestou zajištění co největšího počtu bytů pro nájemní bydlení, aby byla naše pomoc opravdu rychlá. A protože ani nájemních bytů není dostatek, je nutné podpořit jejich výstavbu. Z programu mohou čerpat obce, jimi zřizované organizace, charitativní organizace, církve, developeři a další právnické osoby,“ říká...


15. 5. 2023

Autor: SMBD

Novým ředitelem Státního fondu rozvoje investic byl jmenován Mgr. Daniel Ryšávka.

Tisková zpráva   datum: 2. 5. 2023 Novým ředitelem Státního fondu rozvoje investic byl jmenován Mgr. Daniel Ryšávka. Do funkce ho dnes uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daniel Ryšávka se oblasti státní správy a samosprávy, podpory veřejných investic, udržitelného rozvoje regionů či sociálního a dostupného bydlení věnuje na mezinárodní úrovni už od studia. Absolvoval Masarykovu univerzitu v Brně, a především francouzskou prestižní školu pro nejvyšší státní úředníky École nationale d´administration (ENA) ve Štrasburku. Poté sbíral profesní zkušenosti ve veřejné správě i v soukromém sektoru v několika evropských zemích – působil na francouzském ministerstvu obrany či v Erste Group Bank v...


2. 5. 2023

Autor: SMBD

INSTALACE WALLBOXŮ V PŘÍPADĚ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Impulzem pro tvorbu tohoto materiálu je naplňování Směrnice Evropského parametru a Rady 2018/844, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje podmínky pro budování dobíjecí infrastruktury na podzemních parkovacích stáních. Cílem tohoto materiálu je shrnout pravidla pro instalaci a provoz běžných dobíjecích stanic (dále „wallbox“) s výkonem do 22 kW v bytových domech s více byty s různými vlastníky. CELÝ TEXT ZDE .......  


26. 2. 2023

Autor: SMBD

Legislativní změny v pojistném na sociální pojištění

Vážení zaměstnavatelé, protože na počátku tohoto roku dochází k několika změnám v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“), dovolujeme si Vás o nich touto formou informovat, přičemž podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách ČSSZ. První změna dopadá na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zaměstnance vykonávající činnost tzv. zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku. V souvislosti s přijetím právní úpravy ve vztahu k jejich dřívějšímu odchodu do důchodu vzniká jejich zaměstnavatelům povinnost platit vyšší pojistné. Další změnou je, že od února 2023 budou mít zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají specifické skupiny osob, možnost uplatnit slevu na...


30. 1. 2023

Autor: SMBD

Nový tiskopis daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob

  Pro zdaňovací období 2022 se použije tiskopis 25 5404 MFin 5404 - vzor č. 33 a pokyny k jeho vyplnění 25 5404/1 MFin 5404/1 - vzor č. 33. • Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy (zde ke stažení v pdf) • Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob (zde ke stažení v pdf)  


13. 1. 2023

Autor: SMBD

Zákon č.424/2022, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb.,

Zákon č. 424/2022, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů. Celé znění zde ...


2. 1. 2023

Autor: SMBD

Vyhláška č.376/2021, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb.

Vyhláška č.376/2021, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Celé znění zde . . .


2. 1. 2023

Autor: SMBD

Senát schváli novelu, která by měla výrazně zvýšit ochranu spotřebitele

Senát schváli novelu, která by měla výrazně zvýšit ochranu spotřebitele....zde


7. 12. 2022

Autor: SMBD

Změna spotřebitelských smluv, záruky, odpovědnosti za vady a další změny, které přináší novela občanského zákoníku

Změna spotřebitelských smluv, záruky, odpovědnosti za vady a další změny, které přináší novela občanského zákoníku více zde.....


7. 12. 2022

Autor: SMBD

SOUČASNÉ VLÁDNÍ ŘEŠENÍ ENERGETICKÉ KRIZE VZTAHUJÍCÍ SE K OBLASTI BYDLENÍ (PŘÍSPĚVEK)

SOUČASNÉ VLÁDNÍ ŘEŠENÍ ENERGETICKÉ KRIZE VZTAHUJÍCÍ SE K OBLASTI BYDLENÍ (PŘÍSPĚVEK zde.....) (Státní příspěvky na úhradu energií)    A) Zákon č. 176/2022 Sb., změna energetického zákona Účinnost: od 26. 06. 2022 B) Zákon č. 232/2022 Sb., změna energetického zákona Účinnost: od 10. 08. 2022 C) Nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie Účinnost: od 1. 09. 2022 D) Nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo - ZRUŠENO Nařízením vlády č. 299/2022 Sb. se s účinností od 8. října 2022 zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo. Jednotlivé paragrafy (příp. jejich části) z předpisů, které jsou důležité pro činnost SVJ a BD: A) Zákon...


11. 10. 2022

Autor: SMBD

Nařízením vlády č. 299/2022 Sb. se s účinností od 8. října 2022 zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.

Nařízením vlády č. 299/2022 Sb. se s účinností od 8. října 2022 zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.více zde ...


10. 10. 2022

Autor: SMBD

Milostivé léto pro zaměstnance, MPSV

Milostivé léto pro zaměstnance, MPSV - více zde . . .


8. 10. 2022

Autor: SMBD

Newsletter nájemního bydlení 9/2022

Dobrý den, jestli chcete mít dobrý přehled o tom, co se na trhu s bydlením v Česku děje, dejte 10 minut čtení prezentaci v příloze. Asociace nájemního bydlení (ANB) jako každý měsíc připravila pro všechny, kteří jsou nedílnou součástí trhu s bydlením v Česku, přehledný newsletter plný novinek a nejdůležitějších trendů. Září 2022 jich přineslo opravdu hodně.  Newsletter bydleni 9. 2022 zde..... Jsme rádi, že nám pomáháte kultivovat bydlení v celé České republice. Vítězslav Vala, prezident Asociace nájemního bydlení


5. 10. 2022

Autor: SMBD

Nákupní cena bytů v Česku se za deset let více než zdvojnásobila

29.9.2022, Zdroj: ČTK Nákupní cena bytů v Česku se za deset let více než zdvojnásobila. Index cen bytových nemovitostí (HPI), který měří vývoj cen bytů a rodinných domů včetně cen souvisejících pozemků, měl ve druhém čtvrtletí letošního roku hodnotu 218,6. Proti stejnému období loňského roku byl o 23,1 procenta vyšší. Index roste nepřetržitě od konce roku 2013. Vyplývá to z dnešních údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Index HPI, v němž se jedná o celkové nákupy domácností nezávisle na konečném využití bytové nemovitosti, vzrostl proti předcházejícímu čtvrtletí o 3,9 procenta. Ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2012 ceny bytových nemovitostí stouply o 132,6 procenta. Index měří vývoj cenové hladiny podle jednotné normy Evropské unie a podle dat Eurostatu je v ČR druhý...


30. 9. 2022

Autor: SMBD

Stavby obnovitelných zdrojů energie budou jednodušší, schválila vláda

26.9.2022, Zdroj: ČTK U staveb obnovitelných zdrojů energie do 50 kilowatt (kW) nebude třeba povolení stavebního úřadu ani licence Energetického regulačního úřadu (ERÚ), schválila dnes vláda. Při stavebních úpravách, jejichž součástí bude instalace obnovitelného zdroje energie, nebude posuzován vzhled stavby. Zjednodušení se bude týkat i staveb umístěných na území významném z hlediska životního prostředí či památkové péče. Na tiskové konferenci po jednání vlády to oznámili ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Obnovitelné zdroje energie do 50 kW s výjimkou stavby vodního díla v zastavěném území nebo zastavitelné ploše se díky novele energetického zákona, kterou dnes ministři odsouhlasili, dostaly mezi stavby v tzv. volném režimu, napříště by tak neměly...


30. 9. 2022

Autor: SMBD

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ SE ZVÝŠÍ A BUDE PRO VÍCE LIDÍ

Vláda schválila zvýšení takzvaných normativů na bydlení. Podle nich se vypočítává nárok na příspěvek na bydlení. Zvýšení je výrazné, a to od dvou do 4,5 tisíce korun. Od října tak na příspěvek na bydlení dosáhne více lidí. Maximální navýšení míří především k domácnostem, ve kterých je pouze jeden příjem, tedy nejčastěji k důchodcům či samoživitelkám. U příspěvku hrají normativní náklady na bydlení klíčovou roli. Jde o průměrné náklady na průměrný byt se zohledněním velikosti domácnosti a obce. Z nich se pak odvozuje výše příspěvku. Na příspěvek mají nárok lidé, kterým na úhradu bydlení nestačí v Praze 35 procent a jinde 30 procent příjmů. Dávka pak odpovídá rozdílu mezi skutečnými výdaji včetně nákladů na energie, ale jen...


23. 9. 2022

Autor: SMBD

Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody při předcházení stavu nouze nebo ve stavu nouze

Nejednoznačné vymezení pojmů vytápěná a nevytápěná místnost Považují autoři vyhlášky za vytápěné pouze ty prostory, ve kterých je osazeno otopné těleso, anebo rovněž místnosti v rámci bytu, které jsou vytápěny nepřímo, tedy prostřednictvím dveřních otvorů či prostupem tepla přes bytové příčky? Byt je jednoznačně vytápěným prostorem bez ohledu na to, že v některých jeho částech není osazeno otopné těleso (WC, komora, ale i koupelna v řadě paneláků), a to z důvodu, že tyto prostory mohou být obklopeny přímo vytápěnými místnostmi, a tudíž je jejich tepelná bilance natolik příznivá, že pro dosažení požadované výpočtové teploty není třeba dodávky tepla z otopné soustavy. Naproti tomu nevytápěným prostorem jsou bezpochyby pouze společné prostory objektu, ve kterých není žádné otopné těleso a teplota vzduchu zde v...


23. 8. 2022

Autor: SMBD

Nájmy rychle rostou, klesá počet bytů nad 70 metrů čtverečních

5.8.2022, Zdroj: ČTK Ceny nájmů v Česku dál rostou, dostaly se nad úroveň roku 2019 a očekává se další růst. Meziročně se podle portálu Realitymix.cz zvýšila průměrná cena pronájmu za metr čtvereční v republice o takřka 11 procent, v Praze pak podle analýzy developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group stoupl nájem o 15,6 procenta. Důvodem rostoucích cen je mimo jiné snižování zásoby dostupných bytů. Například v krajských městech ubývají nemovitosti s rozlohou nad 70 metrů čtverečních (m2). Podle dat společnosti GarantovanyNajem.cz je pokles bytů o této rozloze meziročně v Praze o více než 54 procent – aktuálně je v metropoli volných 1960 bytů k pronájmu, zatímco loni jich bylo v nabídce 4300. V Brně je jich k dispozici 300, meziročně o 30 procent méně. V Plzni nabídka klesla o 37 procent na asi 100 bytů, ukazují data. Podobná situace je podle firmy i v dalších univerzitních...


15. 8. 2022

Autor: SMDB

Nájemné v bytech zdražilo ve 2 čtvrtletí o 30 procent 2022

3.8.2022, Zdroj: ČTK   V České republice ve 2. čtvrtletí letošního roku výrazně zdražilo nájemné v bytech. Ve velkých městech jako Praha, Brno nebo Mladá Boleslav to bylo až o 30 procent. Nadále také roste počet uzavřených nájemních smluv. Vyplývá to z aktuálních informací realitní sítě Re/Max, které má ČTK k dispozici. Na trhu se podle firmy projevuje zvyšování hypotečních sazeb a zpřísnění podmínek České národní banky pro schvalování hypoték. Někteří zájemci o vlastní bydlení tak jsou nuceni začít si hledat nájem. "Vliv na zvýšení ceny nájmů, například v Praze, má však také například návrat zahraničních turistů, kteří opět využívají krátkodobá ubytování prostřednictvím platformy Airbnb nabízející tisíce bytů, jež byly v období...


10. 8. 2022

Autor: SMBD

Změna pravidel u příspěvku na bydlení 2022

  (Zdroj: Asociace nájemního bydlení) Od 1.7.2022 začala platit nová pravidla u příspěvku na bydlení. Obecně lze říci, že se zjednodušila. ▪ Příjemci budou dokládat příjmy a výdaje jednou za půl roku, nikoli každého čtvrt roku jakodoposud.▪ Úřady budou dávku přiznávat na dobu neurčitou a lidé o ni nebudou muset žádat každý rokznovu.▪ Nutný nebude ani podrobný rozpis jednotlivých položek nákladů na služby související sbydlením(nájemné, energie, odpady, parkovné…).▪ Veškeré dokumenty, které slouží pro rozhodnutí o nároku na příspěvek, bude možné nahrátonline.▪ Nově by pro posuzování nároku měly stačit pouze kopie místo originálních dokumentů.MPSV připravilo na příspěvek návod, kde je možné zároveň o příspěvek požádat. Zkuste to:https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni. Příspěvek na bydlení se...


10. 8. 2022

Autor: SMBD

Info o odkladu stavebního zákona

Prezident podepsal změnu nového stavebního zákona, která o rok odkládá vznik nově zřizovaného Nejvyššího stavebního úřadu a pod ním organizovaných krajských stavebních úřadů. Vládní koalice zatím připravuje věcnou novelu stavebního zákona, která právě vznik Nejvyššího stavebního úřadu zruší a část stavebních úřadů pod obcemi zachovává. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu, které zavádějí jednotný standard územně plánovacích dokumentací, zejména územních plánů. Na základě připomínek při projednání vyhlášek bude jejich účinnost posunuta o půl roku - na 1. 1. 2023.


7. 7. 2022

Autor: SMBD

Změny v oblasti elektronických komunikací od 1.1.2022 zákon 374/2021 Sb.

Dne 15. září 2021 Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a schválila v původním znění novelu zákona o elektronických komunikacích. Novela primárně implementuje úpravu Evropského kodexu pro elektronické komunikace do českého práva. Doprovodnými změnami jsou také úpravy v oblasti tzv. cookies a telemarketingu. Novela zavádí omezení telemarketingu, který v případech kdy člověk není zákazníkem dané společnosti nebo nedal s telemarketingem výslovný souhlas, bude zakázaný. Dochází tedy ke změně z dosavadního systému „opt-out“ na nově vyžadovaný předchozí aktivní souhlas, tzv. opt-in. Nově budou moci být v souladu s judikaturou SDEU a právem EU bez souhlasu zpracovávány pouze tzv. nutné cookies, ostatní cookies budou potřebovat explicitní souhlas.


8. 6. 2022

Autor: SMBD

Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů

Dne 31. března 2022 byl Ministerstvem spravedlnosti zveřejněn návrh zákona, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Vláda návrhem zákona reaguje na probíhající řízení vedené Evropskou komisí proti České republice o nesplnění povinnosti pro nesprávné provedení tzv. V. AML směrnice. Vláda navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s návrhem zákona již v prvním čtení. Dle návrhu zákona: Nadále se nebudou rozlišovat pojmy „osoba s koncovým vlivem“ a „koncový příjemce“, ale skutečným majitelem bude každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. Působnost zákona se pravděpodobně rozšíří například o společenství vlastníků, církve, náboženské společnosti, na politické strany a...


2. 6. 2022

Autor: SMBD

Vláda schválila novelu o každoměsíčním informování o dálkových odečtech tepla

Vláda 30.3.2022 schválila návrh novely zákona, která by měla umožnit každoměsíční poskytování informací z dálkových odečtů tepla a teplé vody podle směrnice EU. Uživatelům bytů, kde jsou instalovány dálkově odečitatelné měřiče nebo indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, by podle ní měly být poskytovány informace o vyúčtování nebo spotřebě alespoň jednou za měsíc. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. Normu musí ještě projednat Parlament a podepsat prezident. Informace mohou být zpřístupněny také prostřednictvím internetu a aktualizovány tak často, jak to měřicí zařízení a používané systémy umožňují. Vytápění a chlazení může přitom být z této povinnosti mimo otopné (respektive chladicí) období vyjmuto. Důvodová zpráva...


1. 4. 2022

Autor: SMBD

PODMÍNKY PRO UBYTOVÁNÍ UPRCHLÍKŮ V NÁJEMNÍCH BYTECH

Tisková zpráva 24. 03. 2022   Obce, které chtějí pomoci uprchlíkům z Ukrajiny tím, že je ubytují v nájemních bytech postavených pomocí podpory z programů, které administruje SFPI, najdou na stránkách SFPI informace, jak mají v tomto případě postupovat, aby nebyla porušena pravidla nařízení vlády, jimiž se programy řídí.   „I když bychom se maximálně snažili, nedokážeme se vžít do situace, jakou prožívají lidé, kteří z Ukrajiny prchají před bezprecedentní válečnou agresí. Jednou z prvotních věcí, kterou potřebují vyřešit, je ubytování. Na Fond se obracejí obce, zda mohou uprchlíkům pronajmout nájemní byty, které postavily s podporou peněz z programů Fondu. Vzhledem k tomu, že je taková výstavba vázaná poměrně přísnými pravidly, zveřejňujeme informace, jakým způsobem je možné pronájem ukrajinským...


24. 3. 2022

Autor: sfpi

Zákon č. 39/2022 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19

  Dne 26. 02. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 39/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID – 19 a o změně dalších zákonů Tento zákon umožňuje, konkrétně jeho ustanovení §2a v případě, pokud bude mimořádným opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví zakázáno rozhodování na zasedání orgánu právnické osoby, aby tento orgán rozhodoval mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské jednání (stanovy). Zákon č. 39/2022 Sb. zde ... Text ustanovení §2a předmětného zákona: Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob (1) Pokud orgán ochrany veřejného zdraví mimořádným opatřením podle § 2 odst. 2 nebo...


16. 3. 2022

Autor: SMBD

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZRAVOTNICTVÍ ČR, platné od 15.2.2022

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZRAVOTNICTVÍ ČR, PLATNÉ OD 15.2.2022 .....ZDE  


1. 2. 2022

Autor: SMBD

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI VE VĚCI KONÁNÍ SCHŮZÍ SVJ A BD (17.1.2022)

  Podmínky pro konání zasedání právnických osob: Aktuálně platí mimořádné opatření MZdr od 3.1.2022 změněno 17.1.2022 (viz vlada.cz), podle kterého v současné době nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky pro konání zasedání orgánů právnických osob, tedy i BD a SVJ. Pro účast na těchto zasedáních platí pouze obecná opatření o nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Testy ani očkování mimořádné opatření nevyžaduje.   Zpracováno ze stanoviska Msp. JUDr. František Lebl, předseda 17.1.2022   Stanovisko náměstka Ministerstva zdravotnictví ČR   Po změně mimořádného opatření s účinností ode dne 17. ledna 2022 je to tak, že pro zasedání orgánů právnických osob a volby do těchto orgánů neplatí žádná specifická pravidla. Jediné...


29. 1. 2022

Autor: SMBD

Kdy podat přiznání a zaplatit daň z nemovitých věcí na rok 2022

7. 1. 2022 Tisková zpráva Mgr. Hana BarákováGenerální finanční ředitelství Na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je čas do pondělí 31. ledna 2022 a lhůta pro zaplacení této daně či její první splátky končí 31. května 2022. Své daňové přiznání nebo jakékoliv jiné dotazy k dani z nemovitých věcí může veřejnost konzultovat přímo se zaměstnanci Finanční správy na telefonních linkách. Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2021 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Naopak daňové přiznání nepodává poplatník, který podal daňové přiznání v uplynulých letech, a nezměnily se u něj skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. „V případě jakýchkoliv...


29. 1. 2022

Autor: SMBD

Obnova účetnictví při živelných pohromách

Informace Finanční správy ČR k postupu účetních jednotek v případě zničení nebo poškození účetních záznamů v důsledku živelní pohromy V souvislosti s výskytem tornáda v ČR dne 24. 6. 2021 vydala Finanční správa ČR informaci k postupu při zničení nebo poškození účetních záznamů v důsledku živelní pohromy. Účetní jednotky, které jsou vymezené v ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), u nichž v důsledku živelní došlo ke zničení nebo poškození účetních záznamů, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu místně příslušnému správci daně. Zákon o účetnictví stanoví účetním jednotkám povinnost zajistit ochranu účetních záznamů a jejich obsahu,...


3. 8. 2021

Autor: SMBD

Placení daně z nemovitých věcí v roce 2021

Finanční správa zveřejnila informace k placení daně z nemovitých věcí, a to formou dvou letáků: 1. Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021 a 2. Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2021.


3. 5. 2021

Autor: SMBD

Společné stanovisko MV, MMR a MF k řešení problémů při převodech vlastnického práva k bytům

SPOLEČNÉ STANOVISKO MINISTERSTVA VNITRA, MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVAFINANCÍ K ŘEŠENÍ PROBLÉMU PŘI PŘEVODECH VLASTNICKÉHO PRÁVA K BYTŮM, JEJICHŽ VZNIK BYLSPOLUFINANCOVÁN ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU......ZDE   Příloha – Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) k veřejné podpoře při uzavírání „nových“ smluv… zde 


21. 4. 2021

Autor: SMBD

Stanovisko ÚOOÚ ke covidpasům

Stanovisko ÚOOÚ ke CovidPass, zde....  


13. 4. 2021

Autor: SMBD

Testování na pracovišti

  Testování na pracovišti znamená další povinnosti zaměstnavatelů podle GDPR, 8.4. 2021 zde....


8. 4. 2021

Autor: SMBD

Přiznání a placení daně z příjmů se posouvá

  Vláda dne 8. března 2021 schválila vydání v pořadí 16. generálního pardonu ministryně financí. Ten posouvá lhůtu pro podání daňového přiznání o zaplacení daně z příjmů o jeden měsíc. V papírové podobě tak bude možné přiznání podat do 3. května 2021 a elektronické podání lze podat až do 1. června 2021. Daňové přiznání v papírové podobě bude možno odevzdat na podatelně finančního úřadu, poslat poštou a nově bude možné využít sběrné boxy před finančními úřady.


9. 3. 2021

Autor: SMBD

Čestné prohlášení dle usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021

  Vytvoření čestného prohlášení on-line, které je nutné pro opuštění okresu na základě omezení pohybu osob dle usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021 lze použít: https://prohlaseni.altair.blog , doporučujeme k datu vyplnit i hodinu.


3. 3. 2021

Autor: SMBD

Sestavení účetní závěrky a její zveřejňování

Sestavení účetní závěrky a její zveřejňování   (článek ke změnám je určen pro členy SMBD zde…, je dostupný pro členy v členské sekci, pokud nemáte přístup do členské sekce pište na sdruzeni@bytovadruzstva.cz)


1. 3. 2021

Autor: SMBD

Termíny odevzdání daňového přiznání 2021

Termíny odevzdání daňového přiznání 2021   1. Řádné odevzdání ……… 1. dubna 2021 (čtvrtek) 2. Elektronické podání ….. 3. května 2021 (pondělí)   Nově lze daňová podání odesílat i neopatřené elektronickým podpisem – formou elektronického formuláře,prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (elektronická podatelna).   3. S daňovým poradcem … 1. července 2021 (čtvrtek)


19. 2. 2021

Autor: SMBD

Parlament ČR schválil zákon s skutečných majitelích č. 37/2021 s účinností od 1.6.2021.

Pouze pro informaci přinášíme některé změny významné pro naše členy. Především se v § 7 uvádí katalog organizací, které nemají skutečného majitele, a proto se nemusí do této evidence zapisovat. Mezi ně konečně patří i SVJ jako jednoúčelová právnická osoba založená jen za účelem zajišťování správy domu a pozemku a její transparentnost je zajištěna zejména evidencí vlastníků v katastru nemovitostí. Návrh zákona nově obsahuje, mimo jiné, v § 37 až 41 automatický průpis v rámci zápisu do obchodního rejstříku, kde se automaticky propíše do této evidence fyzická osoba zapsaná do veřejného rejstříku. Není tedy třeba provádět návrh na zahájení řízení o zápisu. To se týká bytových a sociálních družstev a také spolků tedy i našeho sdružení a...


11. 2. 2021

Autor: SMBD

Vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů

Ministerstvo financí vydalo podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku, kterou stanoví podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů, formát elektronického podání a vzor formulářového podání. Vyhláška nabyla účinnosti dne 1. ledna 2021.


10. 2. 2021

Autor: SMBD

Zpravodaj SFPI 1/2021


15. 1. 2021

Autor: SMBD

Program SFPI „Vlastní bydlení"

  STÁTNÍ PŮJČKA NA BYDLENÍ, více zde:…   TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 15. 1. 2021   Dnešním dnem zahajuje Státní fond podpory investic příjem žádostí do programu Vlastní bydlení. Tato podpora volně navazuje na Program pro mladé, ale nabízí vyšší finanční limity a cílí na širší skupinu žadatelů.   O úvěr z programu Vlastní bydlení mohou požádat lidé žijící v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 40 let, nebo osoba do 40 let, jež trvale pečuje o dítě, které nedosáhlo ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 15 let. „Jedná se o podporu rodin, které si potřebují obstarat své první bydlení,“ říká ředitelka SFPI Hana...


15. 1. 2021

Autor: SMBD

ÚČAST NOTÁŘE PŘI ZMĚNĚ STANOV SVJ

  Účast notáře při změně stanov SVJ   V dnešní době je často diskutovaná otázka, zda při změně stanov SVJ je třeba veřejné listiny, tj. účast notáře a nebo nikoliv. Část praxe rejstříkových soudů vychází z doslovného výkladu § 1200 odst. 3 NOZ, podle něhož stanovy vyžadují formu veřejné listiny. Jiná část rejstříkových soudů však tuto formu nepožaduje, a tak vzniká ve veřejnosti poměrně velká nejistota, jak postupovat. Občanský zákoník totiž zejména v § 3041 odst. 2 uložil, že ustanovení společenských smluv nebo statutu právnických osob, pokud odporují donucujícím ustanovením NOZ, ztratila dnem 1.1.2014 závaznost a tyto právnické osoby, mezi něž patří nyní i SVJ, jsou povinny přizpůsobit své stanovy do 3 let od účinnosti zákona požadavkům tohoto zákona. Z toho plyne, že lhůta pro přizpůsobení nových stanov SVJ uplyne 31.12.2016....


21. 10. 2020

Autor: SMBD

UPOZORNĚNÍ! V poslední době se začal šířit nový druh podvodu – falešné statutární orgány SVJ a BD

Reakce ČSOB na podvodné zápisy do rejstříku SVJ a BD   ČSOB je mateřskou bankou pro více než třetinu bytových družstev a SVJ v ČR. V ČSOB a Poštovní spořitelně tito klienti v současné době využívají více než 33 000 běžných a spořicích účtů. Je tedy logické, že cílem podvodných útoků na změnu identity SVJ byli asi nejvíce postiženi právě klienti ČSOB.   ČSOB se dozvěděla o snahách o podvodnou změnu statutárních orgánů SVJ již 23. 9. 2020. Ten den byly zaznamenány první případy, ze kterých bylo patrné, že útok byl zaměřen zejména na SVJ a že se současně vždy jednalo o stejný scénář, kdy padělaným zápisem ze shromáždění vlastníků byl odvolán stávající výbor SVJ a místo něj zvolen předseda společenství, kterým byla právnická osoba – většinou s.r.o., zastoupené jednatelem. Na základě takového...


20. 10. 2020

Autor: SMBD

Zpravodaj SFPI 10/2020


15. 10. 2020

Autor: SFPI

Příspěvek na bydlení 2020: Jaké jsou aktuální změny?

Příspěvek na bydlení je dávkou, která pomáhá rodinám nebo jednotlivcům, pokud nevychází se svými příjmy. Příspěvek by měl pomoci pokrýt náklady na bydlení. Neznamená to ale, že by na dávku dosáhl každý, kdo má malý příjem. Pochopitelně to má své podmínky. Kdy mohu o příspěvek na bydlení požádat? O tuto dávku můžete žádat, pokud jste vlastníkem nebo nájemníkem bytu či domu a vaše výdaje na bydlení přesáhnou 30 procent vašich čistých příjmů. V Praze je to 35 procent. Pozor. Pro výpočet nároku příjmů se posuzují všechny osobnosti, které v domácnosti žijí. Co se počítá mezi příjmy? Rozhodující jsou příjmy a náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud tedy budete žádat v listopadu, budete dokládat příjmy a výdaje na bydlení za...


25. 8. 2020

Autor: SMBD

Metodická publikace ke zpracování stanov BD

  Vážení členové,   dovolujeme si Vám nabídnout „Metodický návod pro zpracování stanov bytového družstva“, včetně úplného znění vzoru stanov s komentářem, podle změn provedených zákony č. 33/2020 Sb. a č. 163/2020 Sb. Publikaci můžete zakoupit v kanceláři našeho Sdružení za zvýhodněnou členskou cenu 1 440 Kč pouze hotově (plná cena publikace pro nečleny je 3 600 Kč). Můžete si ji také objednat na e-mailu sdruzeni@bytovadruzstva.cz nebo na našem e-shopu: https://www.bytovadruzstva.cz/eshop. „Metodický návod pro zpracování stanov SVJ“, včetně úplného znění vzoru stanov s komentářem, podle aktuálních změn občanského zákoníku provedených zákonem č. 163/2020Sb. je v realizaci a o jeho vydání Vás budeme v nejbližší době informovat.   JUDr. František Lebl předseda       OBSAH TEXTU STANOV BYTOVÉHO...


10. 8. 2020

Autor: SMBD

Programu mladé - nově se budou úvěry na pořízení, výstavbu a modernizaci obydlí poskytovat s úrokem 1 % p. a.

Od 1. srpna 2020 dochází ke snížení úrokové sazby v Programu mladé. Nově se budou úvěry na pořízení, výstavbu a modernizaci obydlí poskytovat s úrokem 1 % p. a. Snížení úrokové sazby se týká i dalších programů poskytovaných Státním fondem podpory investic. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Veškeré úrokové sazby programů, jejichž prostřednictvím Fond podporuje rozvoj bydlení v Česku, se odvíjejí od základní sazby EU. Od srpna 2020 bude tedy možné např. z Programu pro mladé získat úvěr, který bude úročen 1 % ročně. Program pro mladé je možné využít • ke stavbě rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²; • ke koupi bytu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 75 m²; • ke koupi rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140...


3. 8. 2020

Autor: sfpil

Upozornění na běžící lhůtu pro uzavření smlouvy o převodu bytů do vlastnictví do konce roku 2020

    V letošním roce evidujeme častější dotazy na uplatnění práva na převod bytu do vlastnictví členů družstev ve lhůtě do 31.12.2020. Proto jsme přípravili podrobný rozbor této problematiky v následující článku tohoto bulletinu. Dotazy se převážně týkají následujících okruhů: 1. Je tato lhůta konečná a po ní již nebude možné byty do vlastnictví převádět? Jaký je význam této lhůty? Tato lhůta plyne z povinnosti družstva uzavřít se členem nájemcem smlouvu a převodu družstevního bytu do jeho vlastnictví podle § 23 odst.2 zákona č.72/1994 Sb. Jednalo se o tzv. „přímus“. Pokud člen vyzval družstvo písemně do 30.6.1995 k uzavření smlouvy o převodu bytu musela být smlouva uzavřena nejpozději do 31.12.1995 nebylo-li dohodnuto jinak. Tato lhůta k uzavření smlouvy o převodu, byla pak následně opakovaně prodlužována až do 31.12.2020. V žádném případě nelze...


10. 6. 2020

Autor: SMBD

Změna názvu Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond podpory investic (SFPI)

Změna názvu Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond podpory investic (SFPI)     Od 1. června 2020 dochází ke změně názvu Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond podpory investic (SFPI), a to v souladu se zákonem č. 113/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.   Veškeré právní vztahy vzniklé mezi Státním fondem rozvoje bydlení a jeho klienty nebo partnery nebudou nikterak dotčeny, v platnosti zůstávají veškeré dosud uzavřené smlouvy se Státním fondem rozvoje bydlení s tím, že smluvní stranou těchto smluv se s účinností ke dni...


1. 6. 2020

Autor: SFPI

Úlevy neslouží k tomu, aby se neplatily nájmy

Úlevy neslouží k tomu, aby se neplatily nájmy   Pro nájemce bytů a příjemce úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení, kteří se ocitli vlivem koronavirové pandemie v existenčních problémech, připravuje stát řadu záchranných opatření, jako například omezení možnosti výpovědi či odklady některých splátek. Ministryně Klára Dostálová je ve středu 1.dubna představila na jednání vlády. Je třeba však upozornit, že úlevy neslouží k tomu, aby se neplatily nájmy. Snažíme se pomoci, například omezením možnosti výpovědi či odložením splatnosti úvěrů poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení, pokud se dostali do těžkostí prokazatelně vlivem krizového stavu. Na druhou stranu musíme myslet i na pronajímatele a zákon nesmí být vychýlený jen na jednu stranu. Nesmí to být zneužitelné notorickými neplatiči....


3. 4. 2020

Autor: SMBD

Informace k výši úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky ve smyslu NV č. 351/2013 Sb. v úplném znění

Informace k výši úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky ve smyslu NV č. 351/2013 Sb. v úplném znění   je „podle §2 výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí v němž došlo k prodlení zvýšené o 8 procentních bodů“. Informace o vyhlášení repo sazby k 7.2.2020     ZDE . . . .


22. 2. 2020

Autor: SMBD

Vylepšení podmínek programu Výstavba pro obce č.112/2019,

Novela programu Výstavba umožňuje obcím větší pružnost. "Na podporované bydlení dosáhne více osob a nevyžaduje zábory půdy," říká ministryně Dostálová   Vláda dnes schválila vylepšení podmínek programu Výstavba pro obce č.112/2019, vycházejícího z loňského vyhodnocení požadavků obcí a mezirezortních připomínek. Novela reaguje na mnohé dotazy obcí na možnost rekonstrukce nevyužívaných rodinných domů v obecním vlastnictví namísto novostaveb, pro které nemají vhodné pozemky. Tento typ rekonstrukcí musel doposud Fond zamítat. Úpravou podmínek (nízký příjem a nevyhovující bydlení) se také významně rozšířila cílová skupina možných příjemců o jedno a dvoučlenné sociálně slabé domácnosti, typicky seniory a matky samoživitelky. Úprava programu, na který je alokováno 650...


19. 2. 2020

Autor: MMR

Program na energetickou modernizaci bytových domů

Program Zateplování je novinkou v nabídce Státního fondu rozvoje bydlení ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Státní fond rozvoje bydlení dnes otevírá nový úvěrový program zaměřený na energetickou modernizaci bytových domů. Program Zateplování je určen pro celou Českou republiku s výjimkou hlavního města Prahy. Příjem žádostí o úvěr bude spuštěn 2. března 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- „Programem Zateplování pokračujeme v tom, co se osvědčilo už v předcházejících letech u programů Panel, Nový Panel i Panel 2013+,“ říká ředitelka Fondu Ing. Hana Pejpalová a pokračuje: „Náklady na opravy a modernizace domů jsou mnohdy opravdu vysoké, a tak...


11. 2. 2020

Autor: SFRB

Sdílená ekonomika - Ubytovací služby - Informační materiál je určen pro ubytovatele poskytující ubytovací služby prostřednictvím on-line platforem tzv. sdílené ekonomiky.

  KOMPLETNÍ TEXT KE STAŽENÍ ZDE . . .    


4. 2. 2020

Autor: SMBD

Průběžná informace o připravovaných změnách v oblasti snímání údajů o spotřebě tepla a TUV

Koncem roku 2018 (21.12.2018) přijala Rada a Parlament Evropské unie směrnici (EU) 2018/2002, kterou novelizuje původní směrnici o energetické účinnosti (EED). Zásadní změny, které nás čekají jsou uvedeny v novém Článku 9c, odstavec 1. Směrnice zde uvádí, že pro účely rozdělování nákladů na energii využitou jako teplá voda a k vytápění bytů musí být měřiče (vodoměr TUV) a indikátory (ITN na radiátorech) nainstalované po 25. říjnu 2020 dálkově odečitatelné. Současně odstavec 2 ukládá, že měřiče a indikátory, které již byly nainstalovány, ale nejsou dálkově odečitatelné, musí být vybaveny možností dálkového odečítání, nebo nahrazeny dálkově odečitatelnými přístroji do 1. ledna 2027. Za další a závažnější komplikaci však lze považovat zejména ustanovení Přílohy VIIa, odstavec 2, které...


9. 1. 2020

Autor: SMBD

Nařízení vlády č. 349 ze dne 16. prosince 2019, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů ….

Doplatek na bydlení MPSV zde.....    


21. 12. 2019

Autor: Vláda ČR

Pozvánka na prodejní akci českých výrobců textilu, oděvů, hraček, kosmetiky, domácích potřeb a potravin


21. 10. 2019

Autor: Lenka Bartoničková

Družstva v sociálním rozvoji - Zpráva generálního tajemníka OSN

    Zpráva generálního tajemníka OSN, která předchází přijetí rezoluce na podporu družstev na 74 VS OSN. Strojový rychlý překlad.   Valné shromáždění Organizace spojených národů A / 74/206 22. července 2019 Originál: angličtina 19-12479 (E) 160819 * 1912479 * Sedmdesáté čtvrté zasedání Bod 25 (b) prozatímního programu * Sociální rozvoj: sociální rozvoj, včetně otázky týkající se světové sociální situace a mládeže, stárnutí, osob se zdravotním postižením a rodiny. Družstva v sociálním rozvoji Zpráva generálního tajemníka OSN   Shrnutí: Tato zpráva je předkládána v souladu s usnesením Valného shromáždění 72/143 a obsahuje přehled o roli družstev při dosahování cílů udržitelného rozvoje. Zvláštní pozornost se věnuje příspěvkům družstev k...


1. 10. 2019

Autor: tajemník OSN

K některým otázkám novelizace občanského zákoníku

k některým dotazům členů uvádíme, že novela NOZ je dosud v legislativním procesu v Parlamentním tisku pod č. 411 a může doznat ještě změn. Pravděpodobně bude projednávána až na podzim letošního roku a datum účinnosti nemůžeme potvrdit. K návrhu byly vedeny dlouhé odborné diskuse, zejména na MMR a MPS i za účasti KÚ, Vrchního soudu a zástupců svazů družstev a SVJ, takže některé názory nejsou dosud identické s navrhovanou novelou. Z tohoto hlediska je třeba odpovědi na vaše dotazy chápat jako průběžnou informaci v legislativním procesu a nikoliv v konečném řešení. Některé vybrané změny 1) hlášení stavebních úprav uvnitř bytu, které mohou mít dopad na společné části domu Záležitost se týká § 1182. V bytech vlastníků dochází velmi často ke stavebním úpravám uvnitř bytu, které se ovšem mohou dotknout společných částí...


3. 6. 2019

Autor: JUDr. František Lebl

Připomínky k návrhu zákona o nulovém oddlužení, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon

   Uvítáme vaše názory a podněty,které můžete napsat v rubrice“ Napište nám“.   V Praze dne 24.4.2018 Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s. podává následující zásadní připomínky a předkládá i návrhy na změnu úpravy insolvenčního zákona. Zásadní připomínky a návrhy 1. Nulové oddlužení Nulové oddlužení povolit maximálně u dluhů vzniklých bankám a finančním společnostem. Odůvodnění: V současné době banky a finanční společnosti nabízejí půjčky nedostatečně zajištěné (viz jejich reklamy) za účelem zvyšování jejich aktivit na trhu (zvyšování zisku). Tímto mají na vznik dluhů a zvyšování míry zadluženosti obyvatelstva zásadní spoluúčast. Vůči ostatním věřitelům je nulové oddlužení nemravné...


31. 10. 2018

Autor: SMBD

Na co a jak žádat dotace

    Podrobnosti najdete zde ......  


25. 9. 2018

Autor: MMR

UPOZORNĚNÍ NA POVINNOST REGISTRACE K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

 


20. 9. 2018

Autor: SMBD

PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTU V PODMÍNKÁCH BD A SVJ

  Z Obsahu: 1. Úvod 2. Právní předpisy 3. Zákon o službách a oz 4. Definování pojmů 5. Vymezení služeb 6. Zálohy na služby 7. Rozúčtování nákladů na služby 8. Vyúčtování služeb a vypořádání vyúčtování 9. Nahlížení do podkladů 10. Reklamace vyúčtování 11. Závěr     K zakoupení v kanceláři sdružení. Cena pro členy SMBD 600,- Kč, pro ostatní 1600,- Kč  


6. 9. 2018

Autor: SMBD

Program pro mladé

 


25. 7. 2018

Autor: SMBD

Aktuální stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k umístění kamerových systémů v bytových domech

STANOVISKO č. 1/2016  leden 2016, revize červen 2018 Znění stanoviska v PDF 1_2016 zde . . .    Umístění kamerových systémů v bytových domech 1. Toto stanovisko uvádí souhrn povinností vztahujících se ke zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému či kamery se záznamem instalovaných v bytovém domě. 2. Obvyklými důvody pro zpracování osobních údajů – pořizování záznamů kamerovými systémy – jsou v případě bytových domů ochrana života a zdraví, ochrana majetku, prevence před vandalismem. Potřebnost kamerového systému musí každý, kdo kamerový systém hodlá provozovat, pečlivě uvážit a v případě potřeby musí být schopen doložit potřebnost a užitečnost kamerového systému. Provozovatel kamerového systému v bytovém domě je i v průběhu provozu povinen kdykoliv prokázat, že kamerový...


23. 7. 2018

Autor: SMBD

Dotace na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích

Tisková zpráva z 18. června 2018 Státní fond rozvoje bydlení začne od 2. července 2018 přijímat žádosti o dotace z Programu Regenerace sídlišť.   V letošním roce je na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích připraveno 200 mil. Kč. Dotaci je možné kombinovat s nízkoúročeným úvěrem, díky němuž je možné realizovat finančně náročnější projekty v kratším časovém horizontu. O státní podporu mohou požádat obce z celé České republiky, které jsou vlastníky pozemku, na kterém má být plánovaná regenerace provedena. Prostředky mohou být využit například na vybudování místních komunikací, cyklostezek, na zřízení dětských hřišť nebo parků. Dotace a úvěry budou poskytovány na základě nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního...


25. 6. 2018

Autor: Mgr. Karolína Smetanová

Legitimita zpracovávání údajů osobní povahy

    V rámci své pracovní a podnikatelské činnosti vytváří a musí vytvářet, zpracovávat a uchovávat každý správce, vlastník, nemovitosti (domu, jednotky) soubory data – dokumenty, tabulky, přehledy, prezentace, fotografie, a různé obdobné listiny, která obsahují osobní údaje subjektů údajů (dále též jen „data“). Tato činnost je zcela legitimní, za podmínky, že slouží k plnění zákonem daných povinností. Z hlediska GDPR je vždy nezbytné zajistit maximální možnou ochranu těchto dat. Je nutné zajistit, aby se k zákonem zpracovávaným datům nemohl dostat a seznámit se s nimi nikdo, kdo neplní zákonné povinnosti.  Povinnosti SVJ se odvíjejí od povinností zakotvených v občanském zákoníku, dalších obecně závazných právních předpisech upravujícími činnost SVJ a stanovách SVJ. Povinnosti družstev...


28. 5. 2018

Autor: JUDr. Jan Opletal

NOVÉ METODICKÉ NÁVODY k aplikaci GDPR v bytových družstvech a společenství vlastníků

PRO ZALOŽENÍ A VZNIK BYTOVÉHO DRUŽSTVA Obsah: 1. Obecně ke GDPR, část vzory, návod postupu 2. Návrh vnitřní směrnice k ochraně osobních údajů (BD, SVJ) 3. Návrh záznamů správce o činnostech zpracování osobních údajů (BD) 4. Návrh záznamů správce o činnostech zpracování osobních údajů (SVJ) 5. Smlouva o zpracování osobních údajů (BD, SVJ) 6. Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (BD, SVJ)   K zakoupení v kanceláři sdružení. Cena 690 Kč, pro členy zdarma v sekci „pro členy“  


20. 5. 2018

Autor: SMBD

Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu funkce

Členové volených orgánů právnické osoby jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Odpovědnost členů voleného orgánu právnické osoby za škodu způsobenou porušením povinnosti péče řádného hospodáře při výkonu funkce vyplývá obecně ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně pro členy volených orgánů bytových družstev i ze zákona č. 92/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů. Pojišťovny nabízejí pojištění této odpovědnosti za škodu vzniklou členem voleného orgánu právnické osoby s tím, že pojistný vztah je obvykle sjednáván a uzavírán přímo právnickou osobou, která je...


17. 5. 2018

Autor: SMBD

Informace o nulovém oddlužení

  Dne 29.1.2018 předložila vláda do PS návrh novely insolvenčního zákona, který jako sněmovní tisk č. 71 je v současné době projednáván ve výborech sněmovny. Tento návrh obsahuje koncept tzv. „nulového oddlužení“, který se může dotknout až stovek tisíců zájemců o oddlužení, tj. osobní bankrot. Dotkne se ovšem i celé řady věřitelů, mezi které je nutno počítat i SVJ a BD, která mají dlužníky neplatiče a tito by se mohli touto cestou oddlužit v podstatě až na úplnou nulu. navíc se navrhuje, že oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty zásadně vylučuje možnost nezajištěných věřitelů (např. BD, SVJ) uspokojovat se ze zpeněžením. Předloha návrhu odstraňuje spodní hranici pro vstup do oddlužení , spočívající až dosud v povinnosti uhradit nezajištěným věřitelům alespoň 30% jejich pohledávek. Oddlužení by...


2. 5. 2018

Autor: SMBD

Zákonné předkupní právo

Novela občanského zákoníku - zákon č. 460/2016 Sb. znovu zavedla od 1. 1. 2018 institut předkupního práva spoluvlastníků nemovitostí. Institut zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovitostí byl součástí naší právní úpravy do 1. 1. 2015. Od 1. 1. 2018 se zákonné předkupní právo opět vrací před rok 2015. Novelizované ustanovení § 1124 odst. 1 NOZ zní: „ Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů“. Porušením zákonného předkupního práva nedochází k absolutní neplatnosti kupní smlouvy, jedná se pouze o relativní neplatnost, která musí být aktivně...


22. 1. 2018

Autor: JUDr. Ivana Šimonková

Nové asistence na společné prostory bytového domu platné od 1. 1. 2018

   


5. 12. 2017

Autor: Kooperativa

V programu Panel 2013+ byly podepsány úvěrové smlouvy za 2 miliardy korun

Koncem listopadu letošního roku byla podepsána v pořadí již 532. úvěrová smlouva v programu Panel 2013+ a celková částka, kterou SFRB za dobu existence tohoto programu uvolnil, se vyšplhala na dvě miliardy Kč. „Státní fond rozvoje bydlení pomáhá lidem, aby se jim lépe žilo. Jedná se o velmi potřebnou činnost, protože náklady na opravy bytů jsou mnohdy opravdu vysoké. K dnešnímu dni bylo zrekonstruováno více než 16 tisíc bytů,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Úvěr ve výši 5,2 milionu Kč byl schválen pro SVJ Valachův žleb 4889 Zlín, který z něj bude čerpat prostředky na komplexní zateplení bytového domu. „Jsem ráda, že úvěr, který zaokrouhlil částku, již SFRB vynakládá na obnovu bytového fondu z programu Panel 2013+, na dvě miliardy, získalo shodou okolností SVJ ze Zlína, navíc panelový dům, protože první...


28. 11. 2017

Autor: SFRB

Jak se žije seniorům v České republice

Vážení. Rada seniorů České republiky si Vás dovoluje pozval na mezinárodní konlerenci pod názvem ,Jak se žije seniorům v České republice'. klera se uskuteční 27, listopadu 2017 od 9.30 hod. v Domě odborových svazů, náměstí W. Churchilla 2. Praha 3 v sále „Přitomnost“ (vchod ze Siwiecovi ulice). Cílem konlerenoe je představit nově zvolenýrn politikům data o kvalite života Českých seniorů, a to včetně mezinárodního kontextu. Současné je cílem konference znodnotit, do jaké míry splnila odcházející vlada požadavky obdobných konferencí uskutečněných v předchozim období. Na konferenci bude pozváno nové vedení Poslanecke sněmovny. deklarovaní nominanti na premiéra ČR. na minislrýni práce a sociálnlch věcí. na ministra zdravotních/i, na ministryni pro místní rozvoj. Dále odborní pracovníci výše uvedených ministerstev, představitelé zdravotních...


16. 11. 2017

Autor: SMBD

Bytové domy bez bariér 2018

Tento podprogram stanovuje podmínky pro přijímání žádostí na akce, které musí být zahájeny do konce roku 2018. Akce nesmí být ukončeny před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.   1. Cíl podpory Cílem podprogramu Bytové domy bez bariér je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.   2. Parametry podprogramu Parametrem podprogramu je: a) počet bytových domů, ve kterých byly odstraněny bariéry při vstupu do domu a k výtahu; b) počet bytových domů, ve kterých byl instalován nový výtah; c) počet bytových jednotek s nově vytvořeným bezbariérovým přístupem.   3. Vymezení pojmů Pro účely tohoto podprogramu se rozumí: a) bytovým domem dům se čtyřmi a více...


19. 10. 2017

Autor: SMBD

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 201 8 z programu Podpora bydlení

Tento podprogram stanovuje podmínky pro přijímání žádostí na akce, které musí být zahájeny do konce roku 2018. Akce nesmí být ukončeny před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.   Informace zde . . .


19. 10. 2017

Autor: SMBD

Ubytování jako samostatná činnost nebo nájem nemovité věci

    Tento materiál slouží jako pomůcka pro fyzické osoby k podřazení příjmů z „nájmu“ nemovité věci (její části) nebo bytu (jeho části) pod správný druh příjmu dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a to buď pod příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP, nebo příjmy z nájmu dle § 9 ZDP. Posouzení, zda se v případě konkrétního příjmu jedná o příjem dle § 7 ZDP nebo § 9 ZDP, je zcela zásadní pro určení toho, zda se bude jednat o příjem podléhající evidenci tržeb dle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb (dále jen „ ZoET“) či ne. Podrobnosti zde . . .


18. 10. 2017

Autor: SMBD

Informace z probíhající legislativy

Podáváme informaci o novém návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ve znění pozdějších předpisů. Navrhovatelem tohoto zákona je senát, ale předmětnou úpravu prosazovalo dlouhodobě i SMBD, proto jsme návrh zákona přivítali. V červenci tohoto roku návrh zákona přijala Poslanecká sněmovna a dne 16. srpna 2017 návrh zákona schválil Senát ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, a tento zákon již podepsal i prezident republiky a vyšlo ve Sbírce zákonů částka 102 č. 291/2017 Sb. Navrhovaná právní úprava: 1. Změna občanského soudního řádu Navrhované změny jsou v části šesté občanského soudního řádu...


19. 9. 2017

Autor: SMBD

Nová pravidla ochrany osobních údajů

  Obecným právním předpisem ochrany osobních údajů je zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, který od 25.5.2018 bude nahrazen Nařízením Evropského parlamentu a rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR). Nařízení EU má přednost před zákonem a je přímo aplikovatelné a závazné pro všechny členské státy EU. Ty si mohou upravit některá pravidla ve velmi omezené míře tak, aby zákon o ochraně osobních údajů byl v souladu s GDPR. Takový aplikační zákon je nyní předložen vládou do mezirezortního připomínkového řízení jako reakce na nařízení Evropského parlamentu a rady EU. Text GDPR je velmi rozsáhlý materiál, který zaujímá cca 90 stran a bohužel pro čtenáře, který...


29. 8. 2017

Autor: SMBD

Statistické údaje o BD a SVJ

  Informace o množství, velikosti a umístění bytových družstev a SVJ a jejich bytů na území České republiky    Bytová družstva 2002 - 2015   Společenství vlastníků 2002 - 2015        


31. 1. 2017

Autor: kolektiv

Nový způsob zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

    Tato nová služba, kterou zavádí Finanční správa ČR se týká všech plátců daně z nemovitosti tj. i vlastníků jednotek s byty, popř. SVJ, které vlastní nějakou nemovitost. a podáváme Vám ji jako informaci, kterou můžete využít. Netýká se BD, které mají datovou schránku anebo poplatníkům, kteří platí daň prostřednictvím SIPO. Bližší informace na .......


17. 1. 2017

Autor: Finanční správa České republiky

Sociální bydlení prioritou Ministerstva pro místní rozvoj

Ministryně Šlechtová: Nedopustím, aby bydlení ovládla socialistická ideologie   6.01.2017: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová považuje sociální bydlení za jednu z priorit Ministerstva pro místní rozvoj, která může pomoci našim spoluobčanům, kteří jsou v bytové nouzi. Nicméně přístup Ministerstva práce a sociálních věcí jako předkladatele návrhů zákona k sociálnímu bydlení je neprofesionální.   „Po dvou letech jsme se na něčem domluvili. A najednou přišla během Vánoc (23. 12. 2016) zcela nová verze, nový koncept, nové pojetí a nové zpracování paragrafového znění návrhu zákona o sociálním bydlení. Přitom došlý materiál zcela nerespektuje připomínky dalších resortů a klíčových institucí jako např. Občanského sdružení majitelů domů v ČR, z.s., nebo Svazu...


9. 1. 2017

Autor: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová

Z tisku

                                                                     


9. 1. 2017

Autor: Představenstvo SBDK

JUDIKATURA, „Rozhodnutí Vrchního soudu"

      strana 1   strana 2   strana 3


14. 12. 2016

Autor: Petr Namyslov

Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 - 2025

Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 – 2025,  


3. 8. 2016

Autor: Petr Namyslov

Novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb.

Chtěli bychom Vás upozornit na novelu zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb., která s sebou přináší významnou změnu pro společenství vlastníků.   Povinnost zveřejňovat účetní závěrku Doposud nemuselo společenství vlastníků zveřejňovat účetní závěrku v rejstříku společenství, což vyplývalo z ustanovení § 21a zákona č. 563/1991 Sb. v aktuálním znění, kde se říká, že: „Účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku podle zvláštního právního předpisu, ….“ Důležité bylo to sousloví obchodní rejstřík. Společenství vlastníků podle § 1204 NOZ vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Veřejným rejstříkem se podle...


5. 5. 2016

Autor: Bohuslav Švamberk

Základní informace k rekodifikaci soukromého práva hmotného

Jedná se o soubor změn v právním řádu, které rozhodujícím způsobem změní dosavadní právní předpisy včetně judikatury soudu. Tato rekodifikace představuje největší změnu od roku 1989 a byla připravována přibližně deset let. Skládá se ze tří návrhů zákonů. - návrh nového občanského zákoníku - návrh zákona o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích) - návrh zákona o mezinárodním právu soukromém Poslanecká sněmovna začala dne 7. června 2011 projednávat tyto vládní návrhy pod č. sněmovního tisku 362 363 a 365 v prvním čtení. 1. Hlavní změny v návrhu občanského zákoníku základním zdrojem pro tuto rekodifikaci je vládní návrh ObčZ bývalého Československa z roku 1937, který však nikdy nebyl vydán, dále pak rakouský obecní zákoník...


25. 2. 2016

Autor: JUDr. František Lebl předseda SMBD

K novele Občanského zákona

Dne 25.5.2011 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 132/2011 Sb., kterým se mění zákon č., 40/1964 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a kterým se upravují některé další zákony. Jedná se o novelu ObčZ., která je přijata ještě přijata před účinností nového občanského kodex a svým pojetím odpovídá konceptu uvažované nové úpravy soukromého práva.   Tato novela přináší některé dílčí změny v právní úpravě nájmu bytu a řeší i otázky určení výše nájemného a to v souvislosti s ukončením regulace nájmu, která v současné době probíhá a nebo bude probíhat ve velkých městech od roku 2013. Pro družstva se touto úpravou sice nemění otázky výše nájmu, ale družstvo jako pronajímatel musí reagovat na novou...


24. 2. 2016

Autor: JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb