Obnova účetnictví při živelných pohromách

Informace Finanční správy ČR k postupu účetních jednotek v případě zničení nebo poškození účetních záznamů v důsledku živelní pohromy

V souvislosti s výskytem tornáda v ČR dne 24. 6. 2021 vydala Finanční správa ČR informaci k postupu při zničení...


2.8.2021

Autor: SMBD

Placení daně z nemovitých věcí v roce 2021

Finanční správa zveřejnila informace k placení daně z nemovitých věcí, a to formou dvou letáků:

1. Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně zpřístupnění hromadného předpisného...


2.5.2021

Autor: SMBD

Společné stanovisko MV, MMR a MF k řešení problémů při převodech vlastnického práva k bytům

SPOLEČNÉ STANOVISKO MINISTERSTVA VNITRA, MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVAFINANCÍ K ŘEŠENÍ PROBLÉMU PŘI PŘEVODECH VLASTNICKÉHO PRÁVA K BYTŮM, JEJICHŽ VZNIK...


20.4.2021

Autor: SMBD

Stanovisko ÚOOÚ ke covidpasům

Stanovisko ÚOOÚ ke CovidPass, zde....

 

13.4.2021

Autor: SMBD

Testování na pracovišti

 

Testování na pracovišti znamená další povinnosti zaměstnavatelů podle...


8.4.2021

Autor: SMBD

Přiznání a placení daně z příjmů se posouvá

 

Vláda dne 8. března 2021 schválila vydání v pořadí 16. generálního pardonu ministryně financí. Ten posouvá lhůtu pro podání daňového přiznání o zaplacení daně z příjmů o jeden měsíc. V papírové podobě tak bude možné...


9.3.2021

Autor: SMBD

Čestné prohlášení dle usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021

 

Vytvoření čestného prohlášení on-line, které je nutné pro opuštění okresu na základě omezení pohybu osob dle usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021 lze použít:

https://prohlaseni.altair.blog ,...


3.3.2021

Autor: SMBD

Sestavení účetní závěrky a její zveřejňování

Sestavení účetní závěrky a její zveřejňování

 

(článek ke změnám je určen pro členy SMBD zde…, je dostupný pro členy v členské sekci, pokud nemáte přístup...


1.3.2021

Autor: SMBD

Termíny odevzdání daňového přiznání 2021

Termíny odevzdání daňového přiznání 2021

 

1. Řádné odevzdání ……… 1. dubna 2021 (čtvrtek)

2. Elektronické podání ….. 3. května 2021...


19.2.2021

Autor: SMBD

Parlament ČR schválil zákon s skutečných majitelích č. 37/2021 s účinností od 1.6.2021.

Pouze pro informaci přinášíme některé změny významné pro naše členy.

Především se v § 7 uvádí katalog organizací, které nemají skutečného majitele, a proto se nemusí do této evidence zapisovat. Mezi ně konečně patří i SVJ jako...


11.2.2021

Autor: SMBD

Vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů

Ministerstvo financí vydalo podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku, kterou stanoví podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů, formát elektronického...


10.2.2021

Autor: SMBD

Zpravodaj SFPI 1/2021

zp


15.1.2021

Autor: SMBD

Program SFPI „Vlastní bydlení"

 

STÁTNÍ PŮJČKA NA BYDLENÍ, více zde:…

 

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 15. 1. 2021

 

Dnešním dnem zahajuje Státní fond podpory investic...


15.1.2021

Autor: SMBD

ÚČAST NOTÁŘE PŘI ZMĚNĚ STANOV SVJ

 

Účast notáře při změně stanov SVJ

 

V dnešní době je často diskutovaná otázka, zda při změně stanov SVJ je třeba veřejné listiny, tj. účast notáře a nebo nikoliv. Část praxe rejstříkových soudů vychází z doslovného výkladu...


20.10.2020

Autor: SMBD

UPOZORNĚNÍ! V poslední době se začal šířit nový druh podvodu – falešné statutární orgány SVJ a BD

Reakce ČSOB na podvodné zápisy do rejstříku SVJ a BD

 

ČSOB je mateřskou bankou pro více než třetinu bytových družstev a SVJ v ČR. V ČSOB a Poštovní spořitelně tito klienti v současné době využívají více než 33 000 běžných a spořicích...


19.10.2020

Autor: SMBD

Zpravodaj SFPI 10/2020

zp


15.10.2020

Autor: SFPI

Příspěvek na bydlení 2020: Jaké jsou aktuální změny?

Příspěvek na bydlení je dávkou, která pomáhá rodinám nebo jednotlivcům, pokud nevychází se svými příjmy. Příspěvek by měl pomoci pokrýt náklady na bydlení. Neznamená to ale, že by na dávku dosáhl každý, kdo má malý příjem....


24.8.2020

Autor: SMBD

Metodická publikace ke zpracování stanov BD

 

Vážení členové,

 

dovolujeme si Vám nabídnout „Metodický návod pro zpracování stanov bytového družstva“, včetně...


9.8.2020

Autor: SMBD

Programu mladé - nově se budou úvěry na pořízení, výstavbu a modernizaci obydlí poskytovat s úrokem 1 % p. a.

Od 1. srpna 2020 dochází ke snížení úrokové sazby v Programu mladé. Nově se budou úvěry na pořízení, výstavbu a modernizaci obydlí poskytovat s úrokem 1 % p. a. Snížení úrokové sazby se týká i dalších programů poskytovaných...


2.8.2020

Autor: sfpil

Upozornění na běžící lhůtu pro uzavření smlouvy o převodu bytů do vlastnictví do konce roku 2020

 

 

V letošním roce evidujeme častější dotazy na uplatnění práva na převod bytu do vlastnictví členů družstev ve lhůtě do 31.12.2020. Proto jsme přípravili podrobný rozbor této problematiky v následující článku tohoto bulletinu. Dotazy se...


9.6.2020

Autor: SMBD

Změna názvu Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond podpory investic (SFPI)

Změna názvu Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond podpory investic (SFPI)

 

 

Od 1. června 2020 dochází ke změně názvu Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond podpory investic (SFPI), a to v souladu se zákonem...


1.6.2020

Autor: SFPI

Úlevy neslouží k tomu, aby se neplatily nájmy

Úlevy neslouží k tomu, aby se neplatily nájmy

 

Pro nájemce bytů a příjemce úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení, kteří se ocitli vlivem koronavirové pandemie v existenčních problémech, připravuje stát řadu...


3.4.2020

Autor: SMBD

Informace k výši úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky ve smyslu NV č. 351/2013 Sb. v úplném znění

Informace k výši úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky ve smyslu NV č. 351/2013 Sb. v úplném znění

 

je „podle §2 výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro...


22.2.2020

Autor: SMBD

Vylepšení podmínek programu Výstavba pro obce č.112/2019,

Novela programu Výstavba umožňuje obcím větší pružnost.

"Na podporované bydlení dosáhne více osob a nevyžaduje zábory půdy,"

říká ministryně Dostálová

 

Vláda dnes schválila vylepšení podmínek programu...


19.2.2020

Autor: MMR

Program na energetickou modernizaci bytových domů

Program Zateplování je novinkou v nabídce Státního fondu rozvoje bydlení

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Státní fond rozvoje bydlení dnes otevírá nový...


11.2.2020

Autor: SFRB

Sdílená ekonomika - Ubytovací služby - Informační materiál je určen pro ubytovatele poskytující ubytovací služby prostřednictvím on-line platforem tzv. sdílené ekonomiky.

 

KOMPLETNÍ TEXT KE STAŽENÍ ZDE . . .

 

obr


4.2.2020

Autor: SMBD

Průběžná informace o připravovaných změnách v oblasti snímání údajů o spotřebě tepla a TUV

Koncem roku 2018 (21.12.2018) přijala Rada a Parlament Evropské unie směrnici (EU) 2018/2002, kterou novelizuje původní směrnici o energetické účinnosti (EED). Zásadní změny, které nás čekají jsou uvedeny v novém Článku 9c, odstavec 1.

Směrnice zde uvádí, že pro účely...


9.1.2020

Autor: SMBD

Nařízení vlády č. 349 ze dne 16. prosince 2019, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů ….

str1str2

Doplatek na bydlení MPSV...


21.12.2019

Autor: Vláda ČR

Pozvánka na prodejní akci českých výrobců textilu, oděvů, hraček, kosmetiky, domácích potřeb a potravin

pozv


21.10.2019

Autor: Lenka Bartoničková

Družstva v sociálním rozvoji - Zpráva generálního tajemníka OSN

 

 

Zpráva generálního tajemníka OSN, která předchází přijetí rezoluce na podporu družstev na 74 VS OSN. Strojový rychlý překlad.

 

Valné shromáždění Organizace spojených...


30.9.2019

Autor: tajemník OSN

K některým otázkám novelizace občanského zákoníku

k některým dotazům členů uvádíme, že novela NOZ je dosud v legislativním procesu v Parlamentním tisku pod č. 411 a může doznat ještě změn. Pravděpodobně bude projednávána až na podzim letošního roku a datum účinnosti nemůžeme potvrdit. K návrhu byly vedeny dlouhé odborné...


3.6.2019

Autor: JUDr. František Lebl

Připomínky k návrhu zákona o nulovém oddlužení, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon

 

 Uvítáme vaše názory a podněty,které můžete napsat v rubrice“ Napište nám“.

 

V Praze dne 24.4.2018

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s....


31.10.2018

Autor: SMBD

Na co a jak žádat dotace

 

 

Podrobnosti najdete zde ......

program

 


24.9.2018

Autor: MMR

UPOZORNĚNÍ NA POVINNOST REGISTRACE K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

 


19.9.2018

Autor: SMBD

PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTU V PODMÍNKÁCH BD A SVJ

 

Z Obsahu:

1. Úvod

2. Právní předpisy

3. Zákon o službách a oz

4. Definování pojmů

5. Vymezení služeb

6. Zálohy na služby

7. Rozúčtování nákladů na služby

8. Vyúčtování služeb...


6.9.2018

Autor: SMBD

Program pro mladé

pro

 


24.7.2018

Autor: SMBD

Aktuální stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k umístění kamerových systémů v bytových domech

STANOVISKO č. 1/2016 

leden 2016, revize červen 2018

Znění stanoviska v PDF 1_2016 zde . . . 

 

Umístění kamerových systémů v bytových domech

1. Toto stanovisko...


22.7.2018

Autor: SMBD

Dotace na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích

Tisková zpráva z 18. června 2018

Státní fond rozvoje bydlení začne od 2. července 2018 přijímat žádosti o dotace z Programu Regenerace sídlišť.

 

V letošním roce je na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích připraveno 200 mil. Kč....


25.6.2018

Autor: Mgr. Karolína Smetanová

Legitimita zpracovávání údajů osobní povahy

 

 

V rámci své pracovní a podnikatelské činnosti vytváří a musí vytvářet, zpracovávat a uchovávat každý správce, vlastník, nemovitosti (domu, jednotky) soubory data – dokumenty, tabulky, přehledy, prezentace, fotografie, a různé obdobné listiny,...


28.5.2018

Autor: JUDr. Jan Opletal

NOVÉ METODICKÉ NÁVODY k aplikaci GDPR v bytových družstvech a společenství vlastníků

PRO ZALOŽENÍ A VZNIK BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Obsah:

1. Obecně ke GDPR, část vzory, návod postupu

2. Návrh vnitřní směrnice k ochraně osobních údajů (BD, SVJ)

3. Návrh záznamů správce o činnostech zpracování osobních údajů (BD)

4....


19.5.2018

Autor: SMBD

Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu funkce

Členové volených orgánů právnické osoby jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Odpovědnost členů voleného orgánu právnické osoby za škodu způsobenou...


17.5.2018

Autor: SMBD

Informace o nulovém oddlužení

 

Dne 29.1.2018 předložila vláda do PS návrh novely insolvenčního zákona, který jako sněmovní tisk č. 71 je v současné době projednáván ve výborech sněmovny. Tento návrh obsahuje koncept tzv. „nulového oddlužení“, který se může dotknout až stovek...


1.5.2018

Autor: SMBD

Zákonné předkupní právo

Novela občanského zákoníku - zákon č. 460/2016 Sb. znovu zavedla od 1. 1. 2018 institut předkupního práva spoluvlastníků nemovitostí.

Institut zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovitostí byl součástí naší právní úpravy...


22.1.2018

Autor: JUDr. Ivana Šimonková

Nové asistence na společné prostory bytového domu platné od 1. 1. 2018

 

 


5.12.2017

Autor: Kooperativa

V programu Panel 2013+ byly podepsány úvěrové smlouvy za 2 miliardy korun

Koncem listopadu letošního roku byla podepsána v pořadí již 532. úvěrová smlouva v programu Panel 2013+ a celková částka, kterou SFRB za dobu existence tohoto programu uvolnil, se vyšplhala na dvě miliardy Kč.

„Státní fond rozvoje bydlení pomáhá lidem, aby se jim...


28.11.2017

Autor: SFRB

Jak se žije seniorům v České republice

Vážení.

Rada seniorů České republiky si Vás dovoluje pozval na mezinárodní konlerenci pod názvem ,Jak se žije seniorům v České republice'. klera se uskuteční 27, listopadu 2017 od 9.30 hod. v Domě odborových svazů, náměstí W. Churchilla 2. Praha 3 v sále...


16.11.2017

Autor: SMBD

Bytové domy bez bariér 2018

Tento podprogram stanovuje podmínky pro přijímání žádostí na akce, které musí být zahájeny do konce roku 2018. Akce nesmí být ukončeny před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

1. Cíl podpory

Cílem podprogramu Bytové...


19.10.2017

Autor: SMBD

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 201 8 z programu Podpora bydlení

Tento podprogram stanovuje podmínky pro přijímání žádostí na akce, které musí být zahájeny do konce roku 2018. Akce nesmí být ukončeny před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 


18.10.2017

Autor: SMBD

Ubytování jako samostatná činnost nebo nájem nemovité věci

 

 

Tento materiál slouží jako pomůcka pro fyzické osoby k podřazení příjmů z „nájmu“ nemovité věci (její části) nebo bytu (jeho části) pod správný druh příjmu dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění...


17.10.2017

Autor: SMBD

Informace z probíhající legislativy

Podáváme informaci o novém návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 182/2006 Sb.,...


19.9.2017

Autor: SMBD

Nová pravidla ochrany osobních údajů

 

Obecným právním předpisem ochrany osobních údajů je zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, který od 25.5.2018 bude nahrazen Nařízením Evropského parlamentu a rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a...


28.8.2017

Autor: SMBD

Statistické údaje o BD a SVJ

 

Informace o množství, velikosti a umístění bytových družstev a SVJ

a jejich bytů na území České republiky 

 


31.1.2017

Autor: kolektiv

Nový způsob zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

 

 

Tato nová služba, kterou zavádí Finanční správa ČR se týká všech plátců daně z nemovitosti tj. i vlastníků jednotek s byty, popř. SVJ, které vlastní nějakou nemovitost. a podáváme Vám ji jako informaci, kterou můžete využít....


17.1.2017

Autor: Finanční správa České republiky

Sociální bydlení prioritou Ministerstva pro místní rozvoj

Ministryně Šlechtová: Nedopustím, aby bydlení ovládla socialistická ideologie

 

6.01.2017: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová považuje sociální bydlení za jednu z priorit Ministerstva pro místní rozvoj, která může pomoci našim...


9.1.2017

Autor: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová

Z tisku

vp


9.1.2017

Autor: Představenstvo SBDK

JUDIKATURA, „Rozhodnutí Vrchního soudu"

 

1

 

  strana 1

2


14.12.2016

Autor: Petr Namyslov

Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 - 2025

Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 – 2025,

 


2.8.2016

Autor: Petr Namyslov

Novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb.

Chtěli bychom Vás upozornit na novelu zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb., která s sebou přináší významnou změnu pro společenství vlastníků.

 

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku

Doposud nemuselo společenství vlastníků zveřejňovat...


4.5.2016

Autor: Bohuslav Švamberk

Základní informace k rekodifikaci soukromého práva hmotného

Jedná se o soubor změn v právním řádu, které rozhodujícím způsobem změní dosavadní právní předpisy včetně judikatury soudu. Tato rekodifikace představuje největší změnu od roku 1989 a byla připravována přibližně deset let. Skládá se ze tří návrhů...


25.2.2016

Autor: JUDr. František Lebl předseda SMBD

K novele Občanského zákona

Dne 25.5.2011 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 132/2011 Sb., kterým se mění zákon č., 40/1964 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a kterým se upravují některé další zákony. Jedná se o novelu ObčZ., která je přijata...


24.2.2016

Autor: JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb