Legislativní změny v pojistném na sociální pojištění

Vážení zaměstnavatelé,

protože na počátku tohoto roku dochází k několika změnám v oblasti pojistného na sociální

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“), dovolujeme si Vás

o nich touto formou informovat, přičemž podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách

ČSSZ.

První změna dopadá na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zaměstnance vykonávající

činnost tzv. zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného

sboru podniku. V souvislosti s přijetím právní úpravy ve vztahu k jejich dřívějšímu odchodu do

důchodu vzniká jejich zaměstnavatelům povinnost platit vyšší pojistné.

Další změnou je, že od února 2023 budou mít zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají specifické

skupiny osob, možnost uplatnit slevu na pojistném za takové zaměstnance. Níže uvádíme

základní rámec uvedených změn. Pro účely řádného vykazování potřebných údajů zaměstnavatelem

byl upraven také Přehled o výši pojistného, který je předepsaným tiskopisem a je podáván povinně

v elektronické podobě.

CELÉ ZNĚNÍ ZDE .....

 


30. 1. 2023

Autor: SMBDZpět na seznam novinek

Partneři

csrb mmr cicb