UPOZORNĚNÍ! V poslední době se začal šířit nový druh podvodu – falešné statutární orgány SVJ a BD

Reakce ČSOB na podvodné zápisy do rejstříku SVJ a BD

 

ČSOB je mateřskou bankou pro více než třetinu bytových družstev a SVJ v ČR. V ČSOB a Poštovní spořitelně tito klienti v současné době využívají více než 33 000 běžných a spořicích účtů. Je tedy logické, že cílem podvodných útoků na změnu identity SVJ byli asi nejvíce postiženi právě klienti ČSOB.

 

ČSOB se dozvěděla o snahách o podvodnou změnu statutárních orgánů SVJ již 23. 9. 2020. Ten den byly zaznamenány první případy, ze kterých bylo patrné, že útok byl zaměřen zejména na SVJ a že se současně vždy jednalo o stejný scénář, kdy padělaným zápisem ze shromáždění vlastníků byl odvolán stávající výbor SVJ a místo něj zvolen předseda společenství, kterým byla právnická osoba – většinou s.r.o., zastoupené jednatelem. Na základě takového padělku byl podán návrh na rejstříkový soud na provedení změny orgánů SVJ.

 

Protože bylo jasné, že cílem takového jednání bylo v dalším kroku dosáhnout změny podpisového oprávnění (dispozice) k účtům SVJ a jejich následné vytunelování, přijala ČSOB ještě ten samý den tj. 23. 9. 2020, odpovídající opatření k zamezení provedení podezřelých změn v podpisových vzorech SVJ. Všechny pobočky byly centrálně informovány o tomto typu podvodů a v případě, kdy se pobočka setká se snahou o změnu podpisových oprávnění k účtu SVJ na nějakou právnickou osobu, měla povinnost postupovat dle následujících pokynů – níže uvedený text je doslovně zkopírován z informace pro pobočky:

 

V případě, že se na Vás obrátí SVJ se žádostí o změnu podpisového vzoru, přičemž novým předsedou SVJ, jednajícím za SVJ, bude s.r.o. (resp. jeho jednatel), odmítněte změnu provést a dále postupujte následovně:

 

• kontaktujte příslušného firemního bankéře se žádostí o prověření platnosti předloženého výpisu z rejstříku SVJ

• firemní bankéř se neprodleně spojí s odvolaným předsedou výboru SVJ a ověří, zda nově zapsaný předseda SVJ byl opravdu orgány SVJ platně zvolen

• v případě, že firemní bankéř zjistí, že k zapsání nových orgánů SVJ došlo podvodně, okamžitě toto oznámí na příslušný bezpečnostní útvar centrály – v opačném případě vydá souhlas se změnou podpisového vzoru

 

Tím, že ČSOB velice rychle zareagovala již na první případy předmětných podvodů, byly uchráněny účty jejích klientů před možností jejich vytunelování. Věříme, že včasná reakce banky zachránila jejím klientů miliony korun, které na svých účtech mají deponovány. Závěrem je vhodné zdůraznit, že do dnešního dne (9. 10. 2020) ČSOB neregistrujeme ani jednu stížnost od SVJ, že by došlo k nějaké podvodné manipulaci s jejich účtem. Jsme rádi, že banka v této chvíli prokázala, že úspory jejích klientů jsou opravdu dobře v ČSOB chráněny. Tímto Vás informujeme o způsobu přijaté ochrany účtů ze strany ČSOB.


19. 10. 2020

Autor: SMBDZpět na seznam novinek

Partneři

csrb mmr cicb