Vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů

Ministerstvo financí vydalo podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku, kterou stanoví podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů, formát elektronického podání a vzor formulářového podání. Vyhláška nabyla účinnosti dne 1. ledna 2021.


10. 2. 2021

Autor: SMBDZpět na seznam novinek

Partneři

csrb mmr cicb