Parlament ČR schválil zákon s skutečných majitelích č. 37/2021 s účinností od 1.6.2021.

Pouze pro informaci přinášíme některé změny významné pro naše členy.

Především se v § 7 uvádí katalog organizací, které nemají skutečného majitele, a proto se nemusí do této evidence zapisovat. Mezi ně konečně patří i SVJ jako jednoúčelová právnická osoba založená jen za účelem zajišťování správy domu a pozemku a její transparentnost je zajištěna zejména evidencí vlastníků v katastru nemovitostí.

Návrh zákona nově obsahuje, mimo jiné, v § 37 až 41 automatický průpis v rámci zápisu do obchodního rejstříku, kde se automaticky propíše do této evidence fyzická osoba zapsaná do veřejného rejstříku. Není tedy třeba provádět návrh na zahájení řízení o zápisu. To se týká bytových a sociálních družstev a také spolků tedy i našeho sdružení a nehrozí nově zavedená sankce za přestupek evidující osoby, která může činit až 500 000,- Kč.

V přechodných ustanoveních § 59 se pak uvádí, že k údajům vedených do té doby v evidenci u osob, které se od účinnosti zákona nezapisují, se nepřihlíží a soud je bez návrhu vymaže. Týká se těch SVJ, která se zapsala podle dosavadních předpisů ještě před účinností tohoto zákona.

ZÁKON č. 37/2021 Sb. zde…. 

 

JUDr. František Lebl, předseda,

únor 2021


11. 2. 2021

Autor: SMBDZpět na seznam novinek

Partneři

csrb mmr cicb