V programu Panel 2013+ byly podepsány úvěrové smlouvy za 2 miliardy korun

Koncem listopadu letošního roku byla podepsána v pořadí již 532. úvěrová smlouva v programu Panel 2013+ a celková částka, kterou SFRB za dobu existence tohoto programu uvolnil, se vyšplhala na dvě miliardy Kč.

„Státní fond rozvoje bydlení pomáhá lidem, aby se jim lépe žilo. Jedná se o velmi potřebnou činnost, protože náklady na opravy bytů jsou mnohdy opravdu vysoké. K dnešnímu dni bylo zrekonstruováno více než 16 tisíc bytů,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Úvěr ve výši 5,2 milionu Kč byl schválen pro SVJ Valachův žleb 4889 Zlín, který z něj bude čerpat prostředky na komplexní zateplení bytového domu.

„Jsem ráda, že úvěr, který zaokrouhlil částku, již SFRB vynakládá na obnovu bytového fondu z programu Panel 2013+, na dvě miliardy, získalo shodou okolností SVJ ze Zlína, navíc panelový dům, protože první panelové domy byly stavěny právě ve Zlíně. Chápu to i jako jakousi připomínku toho, jak důležité je pečovat o dědictví minulosti. I tím plní SFRB své poslání, pečuje o bytový fond v širokém kontextu,“ říká ředitelka SFRB Eva Helclová.

Program na opravy a modernizace bytových domů Panel 2013+ je realizován dle nařízení vlády

č. 468/2012 Sb. a je určen pro všechny vlastníky bytových domů bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové). Panel 2013+ mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům. Výše uvedené subjekty mimo jiné oceňují skutečnost, že uzavírají smlouvu jen s jedním partnerem a v termínu, který jim vyhovuje. Program totiž není časově omezen, žádosti se přijímají kontinuálně, a není omezen ani územně, platí pro celou Českou republiku. Podmínky úvěru také nepředepisují žadateli způsob výběru dodavatelské firmy na stavební práce.

Úvěry až do výše 90 % rozhodných výdajů jsou poskytovány ve třech pásmech se splatností do 10, 20 a 30 let. Pro každé toto pásmo je stanovena úroková sazba fixovaná po celou dobu splácení.

U splatnosti do 10 let se výše úroku rovná referenční sazbě EU pro Českou republiku (tj. od 1. 11. 2017 činí 0,57 %). Rozpočet pro rok 2017 počítá s částkou 550 mil. Kč.

 

Více informací o programu Panel 2013+ na www.sfrb.cz.

Mgr. Karolína Smetanová

ředitelka komunikace

Státní fond rozvoje bydlení

tel.: + 420 221 771 631

mobil: + 420 720 107 177

smetanova.karolina@sfrb.cz

 


28. 11. 2017

Autor: SFRBZpět na seznam novinek

Partneři

csrb mmr cicb