Zákonné předkupní právo

Novela občanského zákoníku - zákon č. 460/2016 Sb. znovu zavedla od 1. 1. 2018 institut předkupního práva spoluvlastníků nemovitostí.

Institut zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovitostí byl součástí naší právní úpravy do 1. 1. 2015. Od 1. 1. 2018 se zákonné předkupní právo opět vrací před rok 2015.

Novelizované ustanovení § 1124 odst. 1 NOZ zní: „ Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů“.

Porušením zákonného předkupního práva nedochází k absolutní neplatnosti kupní smlouvy, jedná se pouze o relativní neplatnost, která musí být aktivně (žalobou u příslušného soudu) spoluvlastníkem namítnuta.

Podle ustanovení §1125 NOZ má spoluvlastník možnost se svého předkupního práva vzdát, a to s účinky i pro právní nástupce spoluvlastníka. Vzdání se předkupního práva bude zapsáno jako poznámka do katastru nemovitostí na příslušném listu vlastnictví.

Opětovným zavedením zákonného předkupního práva vzniká při prodeji bytové jednotky problém v případě spoluvlastnictví nebytové jednotky (garáže), rozdělené na garážová stání, pokud je tato nebytová jednotka vymezena v prohlášení vlastníka jako samostatná nemovitá věc a vlastník má zájem převést bytovou jednotku spolu s garážovým stáním. Zavedením zákonného předkupního práva je i zde vlastník jednotky povinen, a to v souladu s ustanovením §1124 odst. 1 NOZ, jako spoluvlastník nebytové jednotky v případě prodeje přednostně nabídnout svůj spoluvlastnický podíl na nebytové jednotce (garážové stání) k odkupu ostatním spoluvlastníkům a není již možné automaticky, v případě zájmu vlastníka, převést garážové stání spolu s bytovou jednotkou, bez jeho nabídnutí ostatním spoluvlastníkům.

 


22. 1. 2018

Autor: JUDr. Ivana ŠimonkováZpět na seznam novinek

Partneři

csrb mmr cicb