Příspěvek na bydlení 2020: Jaké jsou aktuální změny?

Příspěvek na bydlení je dávkou, která pomáhá rodinám nebo jednotlivcům, pokud nevychází se svými příjmy. Příspěvek by měl pomoci pokrýt náklady na bydlení. Neznamená to ale, že by na dávku dosáhl každý, kdo má malý příjem. Pochopitelně to má své podmínky.

Kdy mohu o příspěvek na bydlení požádat?

O tuto dávku můžete žádat, pokud jste vlastníkem nebo nájemníkem bytu či domu a vaše výdaje na bydlení přesáhnou 30 procent vašich čistých příjmů. V Praze je to 35 procent. Pozor. Pro výpočet nároku příjmů se posuzují všechny osobnosti, které v domácnosti žijí.

Co se počítá mezi příjmy?

Rozhodující jsou příjmy a náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud tedy budete žádat v listopadu, budete dokládat příjmy a výdaje na bydlení za červenec, srpen a září. Mezi vaše příjmy se počítá například i přídavek na dítě nebo rodičovský příspěvek či důchod. Mimo to třeba i alimenty. Pokud jsou tedy uhrazené, počítají se do příjmů, tudíž se musí dokládat i jejich výše. Nárok na dávku může ovlivnit i brigáda. „Příjem z brigády ovlivňuje nárok a výši příspěvku na bydlení. Příjem se pro tuto dávku započítává za předcházející kalendářní čtvrtletí. Pouze u nezaopatřených dětí se nezapočítává tento příjem za období letních prázdnin, tj. za měsíce červenec a srpen,“ vysvětluje Vladimír Dostálek, tiskový mluvčí MPSV. Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit max. 3 měsíce zpětně.

Náklady na bydlení

Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a výdaje za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu a u družstevních a bytů vlastníků tzv. srovnatelné náklady. Dále se do nich zahrnují výlohy za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění. Připravte se na to, že náklady na bydlení musí být vždy rozepsány na jednotlivé položky, které se prokazují podrobným rozpisem. Výše nákladů srovnatelných s nájemným u bytů vlastníků a družstevních bytů činí pro letošek částku:

jedna osoba: 2 128,-

dvě osoby: 2 912,-

tři osoby: 3 808,-

čtyři osoby a více: 4 592,-

 

Pokud jste v bytě či domě žili celé čtvrtletí před žádostí, budou vám úředníci počítat skutečné náklady, které jste měli. Jestliže jste zde nežili, bude započteno 80 procent normativních nákladů na bydlení. Jestliže jste pobírali příspěvek na bydlení v předchozím bytě, můžou vám být započteny náklady z minulého bydliště (v případě, že jde o stále stejnou skupinu posuzovaných osob.

 

Co jsou to normativní náklady?

Jde o zákonem stanovené průměrné náklady na bydlení. Ty každoročně stanovuje svým nařízením vláda. Jsou stanoveny podle velikosti obce počtu lidí v domácnosti. Při výpočtu příspěvku na bydlení se použijí dvakrát.

Nejprve při výpočtu nároku na příspěvek: abyste ho dostali, nesmí vaše 30 (v Praze 35) procent příjmů vaší domácnosti tyto náklady překročit. A pak při výpočtu samotného příspěvku: pokud jsou reálné náklady vaší domácnosti na bydlení vyšší než náklady normativní, použijí se při výpočtu ty normativní.

Nominální náklady pro letošek u nájemních bytů (Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč):

 

Počet osob

v rodině

Praha

Více než

100 000

obyvatel

50 000 - 

99 999 

obyvatel

10 000 - 

49 999 

obyvatel

Do

9 999

obyvatel

1

8577

6821

6502

5548

 5374

2

11929 9525 9089  7783  7545

3

15953 12810 12239  10531  10220

4 a více

19617 15827 15138  13079  12703

 

 

 

 

 


24. 8. 2020

Autor: SMBDZpět na seznam novinek

Partneři

csrb mmr cicb