Dotace na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích

Tisková zpráva z 18. června 2018

Státní fond rozvoje bydlení začne od 2. července 2018 přijímat žádosti o dotace z Programu Regenerace sídlišť.

 

V letošním roce je na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích připraveno 200 mil. Kč. Dotaci je možné kombinovat s nízkoúročeným úvěrem, díky němuž je možné realizovat finančně náročnější projekty v kratším časovém horizontu.

O státní podporu mohou požádat obce z celé České republiky, které jsou vlastníky pozemku, na kterém má být plánovaná regenerace provedena. Prostředky mohou být využit například na vybudování místních komunikací, cyklostezek, na zřízení dětských hřišť nebo parků.

Dotace a úvěry budou poskytovány na základě nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích (dále jen "NV č. 390/2017 Sb.").

Dotace může být poskytnuta až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 milionů Kč na projekt nebo etapu. Spolu se žádostí o dotaci může žadatel požádat o úvěr na dofinancování. Součet výše úvěru a dotace poskytnuté podle NV č. 390/2017 Sb. může činit nejvýše 90 % uznatelných nákladů na projekt. Splatnost úvěru musí být sjednána tak, aby doba splácení nepřekročila 15 let od uzavření smlouvy. Úroková sazba se odvíjí od výše základní referenční sazby Evropské unie zvýšené o 0,30 % ročně.

Výzva k zahájení příjmu žádostí bude zveřejněna 2. července 2018 na www.sfrb.cz. Obce budou moci žádat až do 2. září 2018.

Další informace na www.sfrb.cz

 

Mgr. Karolína Smetanová

ředitelka komunikace

Státní fond rozvoje bydlení

tel.: + 420 221 771 631

mobil: + 420 720 107 177

smetanova.karolina@sfrb.cz

 


25. 6. 2018

Autor: Mgr. Karolína SmetanováZpět na seznam novinek

Partneři

csrb mmr cicb