K novele Občanského zákona

Dne 25.5.2011 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 132/2011 Sb., kterým se mění zákon č., 40/1964 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a kterým se upravují některé další zákony. Jedná se o novelu ObčZ., která je přijata ještě přijata před účinností nového občanského kodex a svým pojetím odpovídá konceptu uvažované nové úpravy soukromého práva.

 

Tato novela přináší některé dílčí změny v právní úpravě nájmu bytu a řeší i otázky určení výše nájemného a to v souvislosti s ukončením regulace nájmu, která v současné době probíhá a nebo bude probíhat ve velkých městech od roku 2013. Pro družstva se touto úpravou sice nemění otázky výše nájmu, ale družstvo jako pronajímatel musí reagovat na novou právní úpravu, zejména proto, že se zdůrazňuje posílení autonomie vůle stran, tj. smluvní volnost. Družstva mohou mít však také některé byty nájemní a potom se na ně novela vztahuje v celém rozsahu.

 

Uvedený zákon nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2011 s výjimkou ustanovení čl. I. bod 14 zákona, která nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Tento bod se týká stávajícího § 696, kterým se zásadně mění možnosti zvyšování nájemného.


24. 2. 2016

Autor: JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČRZpět na seznam novinek

Partneři

csrb mmr cicb