Vylepšení podmínek programu Výstavba pro obce č.112/2019,

Novela programu Výstavba umožňuje obcím větší pružnost.

"Na podporované bydlení dosáhne více osob a nevyžaduje zábory půdy,"

říká ministryně Dostálová

 

Vláda dnes schválila vylepšení podmínek programu Výstavba pro obce č.112/2019, vycházejícího z loňského vyhodnocení požadavků obcí a mezirezortních připomínek. Novela reaguje na mnohé dotazy obcí na možnost rekonstrukce nevyužívaných rodinných domů v obecním vlastnictví namísto novostaveb, pro které nemají vhodné pozemky. Tento typ rekonstrukcí musel doposud Fond zamítat. Úpravou podmínek (nízký příjem a nevyhovující bydlení) se také významně rozšířila cílová skupina možných příjemců o jedno a dvoučlenné sociálně slabé domácnosti, typicky seniory a matky samoživitelky. Úprava programu, na který je alokováno 650 milionů korun, tím může pomoci odhadem 60.000 až 70.000 těchto domácností v České republice, jejichž bytová situace patří k nejhůře řešitelným.

"Díky návrhové spolupráci se starosty a starostkami jsme upravili několik stěžejních podmínek programu Výstavba," vysvětluje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. "Jednou z nich je přidání možnosti stavebních úprav už existujících nebytových prostor v bytových domech, kterých je podle průzkumu 9156. A dále nástavbami, přístavbami a modernizací bytových domů. Mnoho obcí preferuje úpravy těchto objektů před novou výstavbou, pro kterou by navíc musely zabírat zemědělskou půdu. Tím chráníme i životní prostředí a umožníme rekonstrukci vybydlených domů.

Druhou významnou změnou je změna výpočtu maximálního příjmu domácnosti tak, aby se už neodvíjelo od životního minima, které se roky nemění, ale od násobku hrubé měsíční mzdy, která průběžně stoupá a proto lépe vyjadřuje ekonomickou situaci obyvatel.

Tím zajistíme, aby nám z příjemců nakonec nevypadly ty nejohroženější cílové skupiny, jakými jsou máločetné domácnosti seniorů, mladých rodin nebo matek samoživitelek,“ zdůrazňuje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Využitím peněz na už existující objekty přispěje novela rovněž k promíchávání různých sociálních skupin a předejde vzniku vyloučených lokalit. Spektrum domácností, který novela zasáhne díky přepočtu násobku příjmů, staví Českou republiku na úroveň vyspělých zemí Evropy.

 

Více o programu Výstavba pro obce:

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Výstavba pro obce dle nařízení vlády č. 112/2019, byla vyhlášena dne 20. května 2019. Je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení. Nízký příjem a nevyhovující bydlení jsou definovány v NV č. 112/2019 Sb. § 2 písm. c) a d).

Oprávněnými žadateli programu jsou obce, dobrovolné svazky obcí, městská část hlavního města Prahy a městský obvod nebo městská část u územně členěných statutárních měst. Z dotace lze pořídit sociální dům, část smíšeného domu nebo sociální byt.

Finanční objem výzvy je 650 000 000 Kč a administruje ji Státní fond rozvoje bydlení (SFRB), zřizovaný Ministerstvem pro místní rozvoj. Dostupné bydlení umožňuje SFRB také formou zvýhodněných úvěrů ve výši 350 000 000 Kč. Více najdete na www.sfrb.cz.

 


19. 2. 2020

Autor: MMRZpět na seznam novinek

Partneři

csrb mmr cicb