Sociální bydlení prioritou Ministerstva pro místní rozvoj

Ministryně Šlechtová: Nedopustím, aby bydlení ovládla socialistická ideologie

 

6.01.2017: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová považuje sociální bydlení za jednu z priorit Ministerstva pro místní rozvoj, která může pomoci našim spoluobčanům, kteří jsou v bytové nouzi. Nicméně přístup Ministerstva práce a sociálních věcí jako předkladatele návrhů zákona k sociálnímu bydlení je neprofesionální.

 

„Po dvou letech jsme se na něčem domluvili. A najednou přišla během Vánoc (23. 12. 2016) zcela nová verze, nový koncept, nové pojetí a nové zpracování paragrafového znění návrhu zákona o sociálním bydlení. Přitom došlý materiál zcela nerespektuje připomínky dalších resortů a klíčových institucí jako např. Občanského sdružení majitelů domů v ČR, z.s., nebo Svazu českých a moravských bytových družstev. Čili Česká republika má nyní na stole zcela nový návrh zákona bez RIA, tedy bez posouzení možných dopadů. Tento nový koncept nebyl s nikým projednán. MPSV i přes dohody na pracovních úrovních do mnoha zaslaných verzí stále doplňuje části, na kterých shoda nebyla. To je i případ této nové verze z 23. 12. 2016. Ohrazujeme se proti snaze MPSV takto narychlo prosadit zákon o sociálním bydlení, který vrací zemi do podmínek reálného socialismu. Sociální byty budou platit ze svých daní všichni pracující občané a ti mají nárok, aby jimi poskytnuté peníze byly pod důkladnou kontrolou. Já nechci v naší zemi návrat do státního OPBH, to jsme snad již přeskočili. Socialismus jsme tu už měli a všichni vědí, jak přidělování bytů fungovalo a jak to s bytovým fondem dopadlo,“ říká Karla Šlechtová.

 

Přes vánoční svátky byl zapracován postoj MMR. Při zhodnocení tohoto nového konceptu se experti shodli, že tento návrh je ještě horší, než byl ten předchozí. MPSV nevzalo v úvahu připomínky odborné veřejnosti, která se s překvapením nyní obrací na MMR a žádá nás o zastavení tohoto nekonzistentního rozjetého vlaku. „Projekt sociálních bytů musí účinně pomoci potřebným, ale nesmí pokřivit motivaci k zajištění bydlení ani spravedlivý přístup ke všem občanům České republiky,“ zdůraznila ministryně Šlechtová.MMR již řadu let pomáhá sociálně slabým a obcím, NNO i soukromému sektoru nabízí dotační programy na výstavbu bytů se sníženým nájemným. Významně tak podporuje obce ve vytváření podmínek pro zajišťování potřeby bydlení pro jejich potřebné občany.

 

 


9. 1. 2017

Autor: Ministryně pro místní rozvoj Karla ŠlechtováZpět na seznam novinek

Partneři

csrb mmr cicb