Novela zákona o dani z nemovitých věcí - změny na rok 2024

Daň z nemovitých věcí je potřeba uhradit do pátku 31. května 2024.

Změny u dohod o provedení práce s účinností od 1. července 2024, respektive od 1. ledna 2025 z pohledu povinných odvodů na sociální pojištění a zdanění

Úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, kterými jsou dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, na konci roku 2023 doznaly řadu zásadních změn. Jednak se jedná o změny způsobené novelizací zákoníku práce, které jsou účinné již od 1. října 2023, respektive od 1. ledna 2024 pokud jde o nárok na dovolenou (viz předchozí informace); jednak se jedná o změny obsažené v zákoně č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (dále jen „konsolidační zákon“), kterým se budeme v této informaci věnovat a které mají nabýt (k „mají nabýt“ - viz 2. odstavec tohoto textu) účinnosti dnem 1. července 2024.

Společné stanovisko MMR, SČMBD, SMBD a DMS ČR k vyúčtování služeb

Společné stanovisko MMR, SČMBD, SMBD a DMS ČR k vyúčtování služeb po novele občanského zákoníku provedené zákonem č. 163/2020 Sb.

INFORMACE – ZMĚNY – MZDOVÁ OBLAST – CESTOVNÉ (leden 2022)

Změny zákonů, nařízení vlády a vyhlášek …. klik a níže všechny informace v příloze

Způsoby vzniku SVJ jako rozhodné skutečnosti zakládající povinnost vést účetnictví

V následujícím článku předkládáme z důvodu častých dotazů přehled vývoje problematiky vzniku společenství vlastníků v domě, který byl původně ve vlastnictví bytového družstva, včetně povinností plynoucích ze zákona o účetnictví. Článek má posloužit k orientaci ve změnách předpisů, které upravují vznik SVJ ve shora uvedeném domě.


Partneři

csrb mmr cicb