Kdy podat přiznání a zaplatit daň z nemovitých věcí na rok 2022

Na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je čas do pondělí 31. ledna 2022 a lhůta pro zaplacení této daně či její první splátky končí 31. května 2022. Své daňové přiznání nebo jakékoliv jiné dotazy k dani z nemovitých věcí může veřejnost konzultovat přímo se zaměstnanci Finanční správy na telefonních linkách.

Způsoby vzniku SVJ jako rozhodné skutečnosti zakládající povinnost vést účetnictví

V následujícím článku předkládáme z důvodu častých dotazů přehled vývoje problematiky vzniku společenství vlastníků v domě, který byl původně ve vlastnictví bytového družstva, včetně povinností plynoucích ze zákona o účetnictví. Článek má posloužit k orientaci ve změnách předpisů, které upravují vznik SVJ ve shora uvedeném domě.


Partneři

csrb mmr cicb