Společné stanovisko MMR, SČMBD, SMBD a DMS ČR k vyúčtování služeb

Společné stanovisko MMR, SČMBD, SMBD a DMS ČR k vyúčtování služeb po novele občanského zákoníku provedené zákonem č. 163/2020 Sb.

INFORMACE – ZMĚNY – MZDOVÁ OBLAST – CESTOVNÉ (leden 2022)

Změny zákonů, nařízení vlády a vyhlášek …. klik a níže všechny informace v příloze

Způsoby vzniku SVJ jako rozhodné skutečnosti zakládající povinnost vést účetnictví

V následujícím článku předkládáme z důvodu častých dotazů přehled vývoje problematiky vzniku společenství vlastníků v domě, který byl původně ve vlastnictví bytového družstva, včetně povinností plynoucích ze zákona o účetnictví. Článek má posloužit k orientaci ve změnách předpisů, které upravují vznik SVJ ve shora uvedeném domě.


Partneři

csrb mmr cicb