Průkaz energetické náročnosti budov

 

Energetické štítkování budov je v poslední době poměrně diskutované téma a zvláště vlastníci budov a vlastníci bytových jednotek se na nás často obracejí s různými dotazy týkající se této problematiky. Z tohoto důvodu jsem si dovolil napsat těchto pár řádek, které vám snad pomohou se základní orientací v dané problematice.

 

Dokument, kterým se budeme zabývat se nenazývá Energetický štítek budovy (to je název, který užívají často média), ale Průkaz energetické náročnosti budovy (zkráceně PENB). Energetický štítek budovy je dokument zcela odlišný, zpracovává se k jiným účelům a dle jiné metodiky a dle jiných předpisů.

 

Co je to tedy ten PENB ? Jde o dokument, který hodnotí budovu jako celek z hlediska spotřeb všech energií, které se v budově užívají pro účely vytápění, chlazení, osvětlení, větrání a spotřeby teplé vody. Výsledkem je několikastránkový elaborát, jehož nejznámější částí je grafické znázornění energetické náročnosti podobně jako je tomu u elektrických spotřebičů.

 

Platnost PENB zpracované po 1.1.2009, jsou platné po dobu deseti let.

 

K čemu se PENB používá ?

k žádosti o stavební povolení při výstavbě nových budov a v některých případech při rekonstrukcích stávajících budov (nad rámec tohoto příspěvku)- tato povinnost již existuje od 1.1.2009;

 

Od 1.1.2013 je zákonem stanovena nová povinnost, doložit PENB při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části.

PENB je vyžadován pro všechny budovy a tím i stávající;

 

 

 

Více informací o PENB můžete získat  přímo u pracovníka servisu pana Flodra tel: 224 805 125, nebo na flodr@bytovadruzstva.cz

 

 


Partneři

csrb mmr cicb