Přihláška za člena SMBD

(pro BD - družstevních i nájemních a pro SVJ - všech jednotek zapsaných v KN)


Kontaktní osoby

První kontaktní osoba


Druhá kontaktní osoba (nepovinné)


Třetí kontaktní osoba (nepovinné)

Po odeslání přihlášky budete přesměrování na stránku s rekapitulací. Tuto stránku vytiskněte a podepsanou a orazítkovanou spolu s fotokopií výpisu z obchodního rejstříku zašlete poštou na naši adresu. Jinak nebude Vaše přihláška zaevidovaná.

Podpisem přihlášky souhlasíme se zasíláním faktur e-mailem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            bytovadruzstva.cz                                                                                                                 sdruzeni@bytovadruzstva.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlavním cílem SMBD zůstává obnova základních principů družstevnictví jako je solidarita a vzájemnost, ale i zachycení nových trendů v bydlení, kterým je vlastnické bydlení.

SMBD spolupracuje s dalšími organizacemi zabývajícími se bydlením, aby tak podpořilo svoji účast při legislativním procesu v oblasti bydlení. Svoji činnost vyvíjí na celém území ČR prostřednictvím svých Regionálních poradenských středisek (RPS) v programu Celostátního informačního centra bydlení (CICB).

Členskou základnu tvoří nyní přes 1 780 právnických osob zabývajících se bydlením, a jejich počet neustále roste.

SMBD poskytuje svým členům služby za příspěvek (6,- Kč/měsíc za byt a nebyt. prostor), minimálně však 1500,- Kč ročně, (do 20 jednotek). Nad 100 jednotek činí členský příspěvek 4,50 Kč/měsíc a při počtu 201 až 300 jednotek 3,50 Kč/měsíc, při počtu 301 až 1000 jednotek 2,50 Kč/měsíc, a to:

Služby poskytované členům BEZ ÚHRADY:

 • ústní konzultace v délce ½ hod. - v roce dvě právní, dvě ekonomické, dvě technické, každá další za manipulační poplatek 100,- Kč
  objednávky na tel. čísle 224 805 511
 • zajištění pojištění majetku členů SMBD a statutárního orgánu BD a SVJ za velmi výhodných podmínek pod Rámcovou pojistnou smlouvou s Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group
  objednávky na tel. čísle 224 805 170
 • finanční poradenství včetně dotačních programů ve spolupráci se SFRB
 • konzultační den v délce 3 hod. - v roce jeden každé čtvrtletí, forma dotazů a vzájemná výměna zkušeností
 • časopis Informační bulletin- v roce šest vydání, aktuální informace v právní, ekonomické, technické oblasti atd.

Služby POSKYTOVANÉ ČLENÚM za úhradu, za výhodných podmínek:

 • vzory potřebné pro činnost včetně stanov pro BD a SVJ
 • zajištění právních služeb u advokátů spolupracujících se SMBD
 • školení a semináře na aktuální témata
 • služby koordinátorů bezpečnosti práce ve stavebnictví
 • služby prostřednictvím dceřiného subjektu SMBD servis, s.r.o.

KontaktY

JUDr. František Lebl , předseda SMBD : 224805315, lebl@bytovadruzstva.cz

Ing. Božena Künzelová, ekonomka, tel. 224 805 170, kuenzelova@bytovadruzstva.cz, ekonomické poradenství (úterý 11.00 až 13.00 hod.)

JUDr. Ivana Šimonková, právník, tel. 224 805 512, simonkova@bytovadruzstva.cz, (pondělí, úterý, středa, čtvrtek 9.00 až 16.00 hod.)

Michaela Loudilová, členská evidence, fakturace, pojištění : 224805170, loudilova@bytovadruzstva.cz

Milan Flodr, technické poradenství, tel. 224 805 511, flodr@bytovadruzstva.cz , (pondělí, úterý středa, čtvrtek 9.00 až 13.00 hod.)

 

Regionální Poradenské Středisko - Celostátní Informační Centrum Bydlení (Praha)

poradenství na objednání, tel. 224 805 125

Zuzana Žalská , pojištění, zalska@bytovadruzstva.cz (pondělí, úterý, středa, čtvrtek 9.00 až 13.00 hod.)

Milan Flodr, technické poradenství, flodr@bytovadruzstva.cz (středa 13.00 až 16.00 hod.)

Mgr. Ing. Pavel Gogela, Ing. Lenka Kotková; Mgr. Jaroslav Schneider smbdservis@bytovadruzstva.cz (pondělí, úterý, čtvrtek 13.00 až 16.00 hod.)

 

RPS CICB (Brno, Česká Lípa, Hradec Králové, Kladno, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Prostějov, Strašice, Ústí n. Labem)

 

 


Partneři

csrb mmr cicb