Přihláška za člena SMBD

(pro BD - družstevních i nájemních a pro SVJ - všech jednotek zapsaných v KN)


Kontaktní osoby

První kontaktní osoba


Druhá kontaktní osoba (nepovinné)


Třetí kontaktní osoba (nepovinné)

Po odeslání přihlášky budete přesměrování na stránku s rekapitulací. Tuto stránku vytiskněte a podepsanou a orazítkovanou spolu s fotokopií výpisu z obchodního rejstříku zašlete poštou na naši adresu. Jinak nebude Vaše přihláška zaevidovaná.

Podpisem přihlášky souhlasíme se zasíláním faktur e-mailem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            bytovadruzstva.cz                                                                                                                 sdruzeni@bytovadruzstva.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlavním cílem SMBD zůstává obnova základních principů družstevnictví jako je solidarita a vzájemnost, ale i zachycení nových trendů v bydlení, kterým je vlastnické bydlení.

SMBD spolupracuje s dalšími organizacemi zabývajícími se bydlením, aby tak podpořilo svoji účast při legislativním procesu v oblasti bydlení. Svoji činnost vyvíjí na celém území ČR prostřednictvím svých Regionálních poradenských středisek (RPS) v programu Celostátního informačního centra bydlení (CICB).

Členskou základnu tvoří nyní přes 1 780 právnických osob zabývajících se bydlením, a jejich počet neustále roste.

SMBD poskytuje svým členům služby za příspěvek (6,- Kč/měsíc za byt a nebyt. prostor), minimálně však 1500,- Kč ročně, (do 20 jednotek). Nad 100 jednotek činí členský příspěvek 4,50 Kč/měsíc a při počtu 201 až 300 jednotek 3,50 Kč/měsíc, při počtu 301 až 1000 jednotek 2,50 Kč/měsíc, a to:

Služby poskytované členům BEZ ÚHRADY:

 • ústní konzultace v délce ½ hod. - v roce dvě právní, dvě ekonomické, dvě technické, každá další za manipulační poplatek 100,- Kč
  objednávky na tel. čísle 224 805 511
 • zajištění pojištění majetku členů SMBD a statutárního orgánu BD a SVJ za velmi výhodných podmínek pod Rámcovou pojistnou smlouvou s Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group
  objednávky na tel. čísle 224 805 170
 • finanční poradenství včetně dotačních programů ve spolupráci se SFRB
 • konzultační den v délce 3 hod. - v roce jeden každé čtvrtletí, forma dotazů a vzájemná výměna zkušeností
 • časopis Informační bulletin- v roce šest vydání, aktuální informace v právní, ekonomické, technické oblasti atd.

Služby POSKYTOVANÉ ČLENÚM za úhradu, za výhodných podmínek:

 • vzory potřebné pro činnost včetně stanov pro BD a SVJ
 • zajištění právních služeb u advokátů spolupracujících se SMBD
 • školení a semináře na aktuální témata
 • služby koordinátorů bezpečnosti práce ve stavebnictví

KontaktY

JUDr. František Lebl , předseda SMBD : 224805315, lebl@bytovadruzstva.cz

Ing. Božena Künzelová, ekonomka, tel. 224 805 170, kuenzelova@bytovadruzstva.cz, ekonomické poradenství (úterý 11.00 až 13.00 hod.)

JUDr. Ivana Šimonková, právník, tel. 224 805 512, simonkova@bytovadruzstva.cz, (pondělí, úterý, středa, čtvrtek 9.00 až 16.00 hod.)

Michaela Loudilová, členská evidence, fakturace, pojištění : 224805170, loudilova@bytovadruzstva.cz

Milan Flodr, technické poradenství, tel. 224 805 511, flodr@bytovadruzstva.cz , (pondělí, úterý středa, čtvrtek 9.00 až 13.00 hod.)

 

Regionální Poradenské Středisko - Celostátní Informační Centrum Bydlení (Praha)

poradenství na objednání, tel. 224 805 125

Zuzana Žalská , pojištění, zalska@bytovadruzstva.cz (pondělí, úterý, středa, čtvrtek 9.00 až 13.00 hod.)

Milan Flodr, technické poradenství, flodr@bytovadruzstva.cz 

Mgr. Ing. Pavel Gogela, Ing. Lenka Kotková; Mgr. Jaroslav Schneider (pondělí, úterý, čtvrtek 13.00 až 16.00 hod.)

 

RPS CICB (Brno, Česká Lípa, Hradec Králové, Kladno, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Prostějov, Strašice, Ústí n. Labem)

 

 


Partneři

csrb mmr cicb