SOUČASNÉ VLÁDNÍ ŘEŠENÍ ENERGETICKÉ KRIZE VZTAHUJÍCÍ SE K OBLASTI BYDLENÍ (PŘÍSPĚVEK)

A) Zákon č. 176/2022 Sb., změna energetického zákona Účinnost: od 26. 06. 2022 B) Zákon č. 232/2022 Sb., změna energetického zákona Účinnost: od 10. 08. 2022 C) Nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie Účinnost: od 1. 09. 2022 D) Nařízením vlády č. 299/2022 Sb. se s účinností od 8. října 2022 zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.

Revize, kontroly a prohlídky zařízení v domech s byty

V ustanovení § 2257 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je uvedena povinnost pronajímatele bytu udržovat po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání. Stejně tak v rámci bytového spoluvlastnictví, je správa domu povinna provádět vše, co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům - ustanovení § 1189 téhož zákona. Nepochybně mezi tyto činnosti patří i řádné provádění revizí, kontrol a pravidelných prohlídek technických a bezpečnostních zařízení v domě.

Průkaz energetické náročnosti budov

Energetické štítkování budov je v poslední době poměrně diskutované téma a zvláště vlastníci budov a vlastníci bytových jednotek se na nás často obracejí s různými dotazy týkající se této problematiky. Z tohoto důvodu jsem si dovolil napsat těchto pár řádek, které vám snad pomohou se základní orientací v dané problematice.

5 zásadních změn, které přinese nový stavební zákon

Pomalé a složité stavební řízení i systémovou podjatost v obcích má pomoci vyřešit nový stavební zákon, který po vrácení ze Senátu a opětovném projednání ve sněmovně poslanci schválili. Zákon bude účinný od 1. července 2023. Nejdůležitější aspekty, které jeho aktuální verze přináší, shrnují Frank Bold Advokáti, kteří stáli u vzniku původní verze návrhu zákona a jeho vývoj podrobně sledují.

Vadná legislativa v oblasti rozúčtování tepla zbytečně přidělává vrásky lidem z vedení družstev a SVJ

Jedním z nejvýraznějších úletů v rozúčtovatelské legislativě je práce s takzvanou započitatelnou plochou. Těžko soudit jaké pohnutky vedly ministerské úředníky ke zvolení podlahové plochy za prostředek zohlednění aspektů, jež mají bezesporu vliv na energetickou náročnost posuzovaných prostor.


Partneři

csrb mmr cicb