ELEKTROENERGETICKÉ DATOVÉ CENTRUM

Elektroenergetické datové centrum, a. s., (EDC) je nová společnost, která vznikla podle energetického zákona s cílem umožnit efektivní transformaci tuzemské energetiky. Zajišťovat bude sběr dat v energetice, jejich standardizaci a sdílení. Její fungování je podmínkou pro rozvoj komunitní energetiky. V EDC se budou soustřeďovat veškeré informace o výrobě a spotřebě elektřiny na úrovni domácností i velkých firem, o tocích elektřiny či jejím sdílení.

Proč EDC vzniká:

Dekarbonizace, elektromobilita, obnovitelné zdroje energie a sdílená energetika kladou značné nároky na elektroenergetickou soustavu. V nové moderní energetice budou centrální zdroje z podstatné části nahrazeny velkým množstvím malých zdrojů v řádech desítek až stovek tisíců. Elektřina bude přenášena obousměrně, někdy bude konečný zákazník elektřinu odebírat, a někdy ji bude naopak dodávat. Tato změna si vyžádá vysokou míru digitalizace celého sektoru, kdy bude zapotřebí vyměňovat, zpracovávat, třídit, ukládat a zpřístupňovat ohromné množství dat. A právě tyto úkoly budou hlavní činnosti EDC. Umožní tak přechod k moderní decentralizované elektroenergetice, „odemkne“ funkce aktivního zákazníka a podpoří rozvoj efektivní komunitní energetiky.

zdroj: EDC Elektroenergetické datové centrum, a. s. - (edc-cr.cz)Zpět na seznam článků

Partneři

csrb mmr cicb