NOVÁ PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU (GDPR)

termín: úterý, 24. 10. 2017, 10:00 -14:00    OBSAZENO

místo konání: Kongresový sál Družstevní asociace (suterén), Těšnov 5, Praha 1

lektorka: JUDr. Eva Janečková, Úřad na ochranu osobních údajů

cena: 490,- Kč pro členy SMBD, ostatní 890,- Kč

UPOZORNĚNÍ: Pro omezenou kapacitu kongresového sálu Družstevní asociace ČR (60 míst) v suterénu budovy na adrese Těšnov 5, Praha 1, je třeba závaznou přihlášku na tento seminář doručit SMBD nejpozději do 10. října 2017.


Zpět na seznam akcí a seminářů

Organizační informace:

  1. Závaznou přihlášku odešlete na e-mail: sdruzeni@bytovadruzstva.cz nebo na poštovní adresu SMBD nebo využijte přihlašovací formulář a to nejpozději 5 pracovních dnů před konáním každého semináře, přihlášky došlé po tomto termínu nemůžeme zařadit;
  2. Úhrada za účast na semináři bude povedena na základě došlé přihlášky a vystavené faktury – NEPLAŤTE PŘEDEM, VYČKEJTE NA FAKTURU;
  3. Úhradu za účast na semináři proveďte tak, aby platba za něj byla připsána na účet SMBD nejpozději 2 pracovní dny před konáním semináře;
  4. V případě překročení kapacity semináře vyrozumíme zájemce a nabídneme náhradní termín, případně vrácení účastnického poplatku (uveďte telefonní a e-mailové spojení);
  5. Při neúčasti poplatek za seminář nevracíme.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ SMBD

Po odeslání přihlášky budete přesměrování na stránku s rekapitulací. Tuto stránku si pro evidenci vytiskněte.


Partneři

csrb mmr cicb