Materiály uveřejněné v roce 2001

Číslo 1/ 2001

 1. Družstva a rozsáhlá novela obchodního zákoníku – I část
 2. Vybraná ustanovení obchodního zákoníku a jejich dopad na družstva
 3. Důležité lhůty vybrané podle novely obchodního zákoníku
 4. Seminář k novele obchodního zákoníku – informace
 5. K novele zákona o účetnictví
 6. K novele zákona o daních z příjmu právnických osob
 7. K zákonu č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 8. Informace technické komise
 9. Informace pro členy Sdružení družstev typu LBD
 10. Reklamní blok – nabídky firem:
  1. WÜSTENROT – stavební spořitelna,a.s.
  2. RKS EKOSTAV, s.r.o.
  3. AQ okna Praha, s.r.o.
 11. Závazná přihláška na seminář k novele obchodního zákoníku

Číslo 2 / 2001

 1. Vzorové stanovy pro bytová družstva ( možné eventuality)
 2. Družstva a rozsáhlá novela obchodního zákoníku – II. Část
 3. Aktuálně ke společenství vlastníků
 4. Sdělení k oceňování práv odpovídajících věcným břemenům (zák.č. 103/2000 Sb)
 5. Zdanění členského vkladu do družstva
 6. Odměny funkcionářům
 7. Účetní závěrka a daňové přiznání SMBD
 8. Informatika v životě družstva (příspěvek SD LBD)
 9. Výhodná nabídka odpařovacích indikátorů spotřeby tepla
 10. Pozvánka na seminář k měření a rozúčtování tepla, včetně nové legislativy
 11. Pozvánka na diskusní odpoledne České společnosti pro rozvoj bydlení
 12. Presentace firmy IKON
 13. Presentace firmy Dyckerhoff, stavební materiály
 14. Závazná přihláška na seminář k měření a rozúčtování tepla

Číslo 3 / 2001

 1. Vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
 2. K novým ustanovením o vypořádání vztahů ke státním pozemkům
 3. Tisková oprava vzorových stanov BD
 4. Informace k některým pojmům ObchZ, týkajících se družstva
 5. Příprava nové RPS mezi Kooperativou, pojišťovnou a.s. a SMBD
 6. Informace k účetnictví společenství vlastníků
 7. Pokyn D – 225 k registrační povinnosti společenství vlastníků
 8. Informace o zřízení regionálních poradenských středisek SMBD
 9. Informace o spolupráci s firmou Dyckerhoff – Stavební materiály s.r.o.

Číslo 4 / 2001

 1. Informace k pojištění majetku pod novou RPS od 1. 1. 2002
 2. Rámcová pojistná smlouva č. 80-520901953
 3. 2 x Výkaz o pojištění
 4. Prezentace firmy FE-MAX s.r.o.

Číslo 5/ 2001

 1. Právní úprava nájemného z bytu v období po 1. 1. 2002
 2. Nový místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 3. Dílčí novela zákona o vlastnictví k bytům
 4. Poradenská informační střediska oprav, modernizací a rekonstrukcí panelových domů (dále jen RPS SKD)
 5. Informace o konání II. valné hromady SMBD
 6. Informace k nové Rámcové pojistné smlouvě č. 80-520901953
 7. Seminář k účetnictví bytových družstev pro začátečníky, 6. 11. 2001
 8. Seminář k účetnictví bytových družstev a společenství vlastníků, konzultační, 20.11.2001
 9. Seminář ke stanovám BD v návaznosti na novelu obchod. zákoníku 22. 11. 2001
 10. Seminář k zákonu o vlastnictví bytů, 27. 11. 2001
 11. Informace o spolupráci s firmou REVITA G, a.s.
 12. Prezentace firmy ABC – American Bohemian Corporation, dovozce a CASTE s.r.o., prodejce – ventilační hlavice Lomanco

Číslo 6 / 2001

 1. Informace o konání II. valné hromady SMBD
 2. Usnesení II. valné hromady SMBD
 3. Stanovy SMBD v plném znění, se změnami, které odsouhlasila II. valná hromada
 4. Informace o pojištění majetku pod RPS a Rámcová pojistná smlouva na pojištění statutárního orgánu
 5. Znění technického dodatku RPS č. 80-520901953
 6. Znění RPS č. 80-820902088, pojištění statutárního orgánu
 7. Další novela zákona o vlastnictví bytů
 8. Účast v odborných poradnách SMBD, odborné publikace, semináře
 9. Nabídka odborných seminářů (K programům státní podpory bytového fondu as možnosti financování investic a oprav; K účetní závěrce; K měření a rozúčtování tepla; Daňové přiznání.
 10. Oprava ploché střechy, výměna zkušeností
 11. Nabídka služeb poskytovaných SKD
 12. Nabídka společnosti REVITA G. K poskytovaným službám
 13. Přihlášky na semináře

Partneři

csrb mmr cicb