Materiály uveřejněné v roce 2010

číslo 1/2010

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. K funkčnímu období v orgánech družstva
 3. Změny v dani z nemovitostí a DPH od 1. ledna 2010
 4. Seminář „Jak úspěšně žádat o dotace ze SFRB a SFŽP“
 5. Seminář „Řešení praktických problémů SVJ“
 6. Finanční poradenství - nová služba členům SMBD
 7. Dodatek č. 5 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440
 8. Rozhodování ve věcech příspěvků na správu domu a pozemku a ve věcech úhrady cen služeb u SVJ
 9. Zateplení budov z pohledu stavebního zákona
 10. Dotazy a odpovědi
 11. Přehled nových právních předpisů
 12. Reklamy

číslo 2/2010

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Zveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin
 3. Smírčí komise při SMBD – nová služba členům SMBD
 4. Konzultační dny SMBD
 5. Přeměna podílového spoluvlastnictví budovy na vlastnictví jednotek
 6. K problematice balkonů, teras a lodžií podle zákona o vlastnictví bytů
 7. Dotazy a odpovědi
 8. Přehled nových právních předpisů
 9. Konference „Proměny bydlení v ČR“
 10. Reklamy

číslo 3/2010

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. K otázce korespondenčního hlasování v SVJ a BD
 3. Regulované ceny služeb spojených s užíváním nájemního bytu
 4. Zhodnocení využití podnětů a návrhů vzešlých z jednání VI. valné hromady SMBD v činnosti SMBD
 5. Informace k pojištění u Kooperativy, pojišťovny a.s. Vienna Insurance Group
 6. Zkušenosti z finančního poradenství SMBD
 7. Dotazy a odpovědi
 8. Přehled nových právních předpisů
 9. Nabídka nových odborných publikací
 10. Reklamy

číslo 4/2010

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. 2. konzultační den pro členy SMBD
 3. Některé důsledky nevypořádaného společného členství manželů
 4. Regulované ceny služeb spojené s užíváním nájemního bytu v praxi
 5. Příspěvek Technické komise SMBD k výtahům
 6. Dotazy a odpovědi
 7. Reklamy

číslo 5/2010

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. 3. konzultační den pro členy SMBD
 3. Návrh pravidel pro poskytování a rozúčtování cen za vytápění, teplou užitkovou vodu a studenou vodu (vodné a stočné) u bytových družstev
 4. Finanční pomoc státu v příspěvku na bydlení
 5. Vydávání časopisu „Byt magazín“ ukončeno s náhradou
 6. Dotazy a odpovědi
 7. Reklamy

číslo 6/2010

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Některé otázky zpracování osobních údajů
 3. Provoz komínů
 4. Návrh pravidel pro poskytování a rozúčtování cen za vytápění, teplou užitkovou vodu a studenou vodu (vodné a stočné) u SVJ
 5. Poznámka ke vzniku společného členství manželů v bytovém družstvu
 6. Pojištění u Kooperativy, pojišťovny a.s. – RPS
 7. Nabídka rozšíření elektronické komunikace o fakturaci
 8. Konzultační dny SMBD v roce 2011
 9. Dotazy a odpovědi
 10. Přehled nových právních předpisů
 11. Semináře k účetní závěrce a daňovému přiznání za r. 2010

Partneři

csrb mmr cicb