Materiály uveřejněné v roce 2023

 

ČÍSLO 1/2023

 

 1. Novela zákona o službách – transpozice směrnice EU EET
 2. Povolování malých obnovitelných zdrojů energie bude snazší; Senát souhlasil
 3. Fotovoltaické elektrárny z pohledu stavebního zákona
 4. Prokazování naplnění výpovědního důvodu při skončení nájmu
 5. Možnost přenechání věci k užívání více osobám současně – platí stále zákaz konkurence nájmu téže věci?
 6. Vláda schválila nařízení o nezabavitelných částkách
 7. Zásadní změny v oblasti spotřebitelského práva – co nás čeká od roku 2023?
 8. Informace ke zrušení registrace po ukončení podnikatelské činnosti
 9. Informace z judikatury
 10. Informace z legislativy
 11. Zhodnoťte finance vašeho fondu i na běžném účtu!
 12. Dotazy a odpovědi
 13. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2023

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA – Souhrnný přehled důležité judikatury z oblasti bydlení publikované průběžně v roce 2022

 

číslo 2/2023

 

 1. Zpráva o činnosti SMBD za rok 2022
 2. Dotace na úsporné bydlení budou dostupné více domácnostem. MŽP chystá změny
 3. v Nové zelené úsporám
 4. Výše a způsob výplaty vypořádacího podílu člena bytového družstva
 5. Společný nájem a práva a povinnosti smluvních stran s ním spojená
 6. Testování a certifikace výtahů a jejich komponentů
 7. Sousední budova zastiňuje solární panely. Jak lze situaci řešit?
 8. Fotovoltaika pro bytové domy
 9. Informace z judikatury
 10. Informace z legislativy
 11. Tisková zpráva Nejvyššího soudu ČR – Usnesení ze dne 15. března 2023, sp. zn. 26 Cdo 854/2022
 12. Z tiskové zprávy ÚOOÚ – Seznamy majitelů datových schránek zmizí ze systému otevřených dat
 13. Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG – bonifikace z Rámcové pojistné smlouvy
 14. č. 5200053440 a č. 8849003921 za rok 2022
 15. Dotazy a odpovědi
 16. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2023

 

ČÍSLO 3/2023

 

 1. Zpráva RR SMBD o plnění usnesení I. Sněmu SMBD a o činnosti SMBD v období mezi I. a II. Sněmem SMBD
 2. Zpráva o hospodaření SMBD za období od konání I. Sněmu SMBD a výhled hospodaření pro příští období
 3. Zpráva KK SMBD za období od konání I. Sněmu SMBD
 4. Hlavní směry činnosti SMBD pro další období
 5. Nové úplné znění stanov SMBD a jednacího řádu sněmu
 6. Volba členů RR a kontrolora na nové funkční období
 7. Náměty a připomínky členů SMBD k činnosti a úkolům pro další období (diskuse)
 8. Návrh usnesení II. Sněmu SMBD

 

číslo 4/2023

 

Program jednání II. sněmu SMBD:

 1. Zpráva Republikové rady SMBD o plnění usnesení I. sněmu SMBD
 2. Zpráva o činnosti SMBD v období mezi I. a II. sněmem SMBD
 3. Zpráva o hospodaření SMBD za období od konání I. sněmu SMBD (za období kalendářních roků 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022)
 4. Zpráva Kontrolní komise SMBD za období od konání I. sněmu SMBD
 5. Hlavní směry činnosti SMBD pro další období
 6. Nové úplné znění stanov SMBD a jednacího řádu sněmu SMBD
 7. Volba členů republikové rady a kontrolora na nové funkční období
 8. Návrh usnesení II. sněmu SMBD
 9. Náměty a připomínky členů SMBD k činnosti a úkolům pro další období (diskuse)

 

ČÍSLA 5 a 6/2023

 

 1. Vyhlášení výsledků jednání a rozhodování II. sněmu SMBD
 2. Informace ze společné schůze Republikové rady a Kontrolora SMBD konané dne 16. 11. 2023
 3. Rozsah přechodu práv a povinností z nájemního vztahu na nabyvatele pronajaté věci
 4. Jak je to s povinností kontroly systému vytápění?
 5. Rozsah a význam kontrol systémů vytápění a systémů klimatizace – vyhláška č. 38/2022 Sb.
 6. Upozornění – Informační povinnost o měsíčních odečtech spotřeby tepla a teplé vody od 1. 1. 2024
 7. Nejlevnější způsob vytápění bytu v bytovém domě
 8. Jak stanovit výši úhrady za užívání bytu po skončení družstevního nájmu
 9. Nezapomeňte na povinnost zveřejnění účetnízávěrky ve sbírce listin
 10. Program NZÚ od září s novými podmínkami
 11. Návod na připojení nemovitosti k optické síti dle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
 12. Významné rozhodnutí Nejvyššího soudu k platnosti závazků z rezervačních smluv uzavřených s realitními zprostředkovateli
 13. Informace z judikatury
 14. Informace z legislativy
 15. Dotazy a odpovědi
 16. Poslední konzultační den pro členy SMBD v roce 2023

Partneři

csrb mmr cicb