Materiály uveřejněné v roce 2011

číslo 1/2011

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Zásady pravidel pro poskytování poradenství a služeb SMBD
 3. Přehled služeb poskytovaných SMBD
 4. Funkcionářské odměny a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 5. Zveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin
 6. Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu č. 366/2010 Sb., o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst
 7. K deregulaci nájemného a novele občanského zákoníku
 8. Regulované ceny služeb spojených s užíváním nájemního bytu - změna výměru MF
 9. Novinky v oblasti daní
 10. 4. konzultační den pro členy SMBD
 11. Dotazy a odpovědi
 12. Přehled nových právních předpisů
 13. Reklamy

číslo 2/2011

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. K některým otázkám převodu nemovitostí na cizince a jejich pobytu na území ČR
 3. K vypořádání mezi družstvem a členem při tzv. odloženém vzniku SVJ
 4. Státní podpory bydlení
 5. Kdo zaváhá ………. aneb bude platit, platit a platit
 6. Postavení technického dozoru investora a koordinátora BOZP na staveništi
 7. 5. konzultační den pro členy SMBD
 8. Dotazy a odpovědi
 9. Přehled nových právních předpisů
 10. Reklamy

číslo 3/2011

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Důležité informace k pojištění u Kooperativy, pojišťovny a.s. Vienna Insurance Group
 3. K novele občanského zákona
 4. Základní informace k rekodifikaci soukromého práva hmotného
 5. Rozúčtování pitné vody (studené)
 6. Výtahy a jejich prohlídky
 7. Konzultační den pro členy SMBD – září 2011
 8. Anketa – novinka bulletinu
 9. Dotazy a odpovědi
 10. Přehled nových právních předpisů
 11. Reklamy

číslo 4/2011

 1. VII. VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČR, KONANÁ VE DNECH 1. – 31. ŘÍJNA 2011

číslo 5/2011

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Změny v poplatcích při návrhu na zahájení řízení ve věcech obchodního rejstříku od 1. září 2011
 3. K přijetí dalších osob do bytu po novele občanského zákoníku
 4. Od 1.8.2011 levnější pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů SVJ
 5. Konzultační den pro členy SMBD – prosinec 2011
 6. Novela zákona o dani z nemovitostí
 7. Aktuálně k požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
 8. Provádění inspekčních prohlídek výtahů, odstraňování zjištěných rizik
 9. Dotazy a odpovědi
 10. Přehled nových právních předpisů
 11. Nabídka nové odborné publikace k problematice SVJ
 12. Reklamy

číslo 6/2011

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Vyhodnocení VII. valné hromady SMBD, konané korespondenční formou ve dnech 1. až 31.10.2011
 3. Změna u dohod o provedení práce od 1.1.2012
 4. Vybrané změny v oblasti daní a sociálním pojištění od 1.1.2012
 5. Pojištění u Kooperativy, pojišťovny a.s. – RPS
 6. Nabídka rozšíření elektronické komunikace o fakturaci
 7. Konzultační dny SMBD v roce 2012
 8. Na co dbát před realizací stavebních prací
 9. Dotazy a odpovědi
 10. Přehled nových právních předpisů
 11. Semináře k účetní závěrce a daňovému přiznání za r. 2011
 12. Reklamy

Partneři

csrb mmr cicb