Materiály uveřejněné v roce 2012

číslo 1/2012

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Funkcionářské odměny a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr od 1.1.2012
 3. Informace k novému § 66d obchodního zákoníku
 4. Změny týkající se obchodního rejstříku a sbírky listin
 5. Zveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin
 6. Příspěvek na bydlení v roce 2012 na přípravu teplé vody pro více odběrných míst
 7. Doplatek na bydlení
 8. Pojištění u Kooperativy, pojišťovny a.s. – RPS
 9. Konzultační den pro členy SMBD – březen 2012
 10. Dotazy a odpovědi
 11. Přehled nových právních předpisů
 12. Reklamy

číslo 2/2012

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Družstevní byt či vlastnictví bytu (vzájemné porovnání některých aspektů)
 3. K některým otázkám vzniku společného nájmu bytu
 4. Záruky státu za bankovní úvěry
 5. Výtahy – Co deklaruje Certifikát o posouzení shody
 6. Bezpečnost práce a požární ochrana
 7. Elektronizace státní správy
 8. Konzultační den pro členy SMBD – červen 2012
 9. Dotazy a odpovědi
 10. Přehled nových právních předpisů
 11. Reklamy

číslo 3/2012

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. K změnám právních předpisů nově platným v roce 2012 ve vztahu ke službám spojeným s bydlením
 3. Revize technických zařízení domu
 4. Některé poznámky ke statutárnímu orgánu SVJ
 5. Informace k pojištění u Kooperativy, pojišťovny a.s. Vienna Insurance Group
 6. Víme jak ušetřit a nabízíme pomoc
 7. Konzultační den pro členy SMBD – září 2012
 8. Dotazy a odpovědi
 9. Přehled nových právních předpisů
 10. Reklamy

číslo 4/2012

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Bytové družstvo a společenství vlastníků jednotek v témže domě
 3. K otázce požadovaného počtu hlasů pro schválení usnesení SVJ při tzv. modernizaci
 4. Účast SVJ ve stavebním řízení a rozšíření pojmu "správa"
 5. Příprava nových programů státní podpory bydlení v roce 2013
 6. Uzamčené vchodové dveře můžou v případě požáru ohrozit nájemníky
 7. Konzultační den pro členy SMBD – prosinec 2012
 8. Dotazy a odpovědi
 9. Přehled nových právních předpisů
 10. Reklamy

číslo 5/2012

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. K pravidlům pro přispívání spoluvlastníků domů na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu
 3. Zastoupení na schůzi shromáždění SVJ
 4. Rokem 2013 začíná nová éra v energetické náročnosti budov. Jak se vás dotkne?
 5. Úřad pro ochranu osobních údajů ke kamerovým systémům v bytových domech
 6. Konzultační den pro členy SMBD – prosinec 2012
 7. Dotazy a odpovědi
 8. Přehled nových právních předpisů
 9. Reklamy

číslo 6/2012

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Daně v souvislosti s převody bytů do vlastnictví
 3. Novela zákona o místních poplatcích
 4. Zřizování a působnost kontrolního orgánu v SVJ
 5. Odpojování od centralizovaného zásobování teplem (dále jen CZT)
 6. Pojištění u Kooperativy, pojišťovny a.s. – RPS
 7. Nabídka rozšíření elektronické komunikace o fakturaci
 8. Konzultační dny SMBD v roce 2013
 9. Dotazy a odpovědi
 10. Přehled nových právních předpisů
 11. Semináře k účetní závěrce a daňovému přiznání za r. 2012

Partneři

csrb mmr cicb