Materiály uveřejněné v roce 2013

číslo 1/2013

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Funkcionářské odměny a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v roce 2013 beze změn
 3. Novela exekučního řádu
 4. Příspěvek na bydlení – 2013
 5. Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. 5200053440, upravené dodatkem č. 9
 6. Konzultační den pro členy SMBD – březen 2013
 7. Zveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin
 8. Informace o nové službě SMBD – servis, s.r.o.
 9. Dotazy a odpovědi
 10. Přehled nových právních předpisů
 11. Reklamy

číslo 2/2013

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. K otázce zpoplatnění některých činností družstva
 3. Změny v daňové správě od 1. ledna 2013
 4. Povinnost zpracování energetického průkazu při pronájmu nebo prodeji bytu, bytového a rodinného domu
 5. Nový zákon o službách
 6. Dotazy a odpovědi
 7. Přehled nových právních předpisů
 8. Konzultační den pro členy SMBD – červen 2013
 9. Vzdělávací semináře k novému soukromému právu pořádané SMBD ve spolupráci s MMR
 10. Reklamy

číslo 3/2013

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Informace ke konání VIII. valné hromady SMBD
 3. K náhradě nákladů při poskytování součinnosti exekutorům
 4. Konzultační den pro členy SMBD – září 2013
 5. Informace k pojištění u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group
 6. Koordinátor a plán (zásady plánu) BOZP podle nové vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb.
 7. Inspektor nemovitosti
 8. Dotazy a odpovědi
 9. Přehled nových právních předpisů
 10. Reklamy

číslo 4/2013

 1. Vzdělávací semináře pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek (říjen, listopad 2013)
 2. VIII. VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČR, KONANÁ "PER ROLLAM" VE DNECH 15. – 31. ŘÍJNA 2013

číslo 5/2013

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Pojištění u Kooperativy pojišťovny, a.s., VIG
 3. Poznámky k možnostem řešení situace, kdy není zvolen statutární orgán SVJ po 1. lednu 2014
 4. K zániku členství v družstvu vyloučením
 5. Konzultační den pro členy SMBD – prosinec 2013
 6. Zápisy v katastru nemovitosti se prodlouží – pro dobro věci
 7. Dotazy a odpovědi
 8. Přehled nových právních předpisů
 9. Reklamy

číslo 6/2013

 1. Vzdělávací semináře SMBD leden – únor 2014
 2. Vyhodnocení VIII. valné hromady SMBD, konané korespondenční formou ve dnech 15. až 31.10.2013
 3. Obnovení provozu technické poradny SMBD od 1.1.2014
 4. Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob od 1. ledna 2014
 5. Změny u daně z nemovitosti
 6. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2014
 7. Průzkum k zavedení nové služby – hlídání insolvence
 8. Nabídka rozšíření elektronické komunikace o fakturaci
 9. Dotazy a odpovědi
 10. Informace pro účastníky seminářů SMBD k bytovému spoluvlastnictví a SVJ
 11. Přehled nových právních předpisů navazujících na NOZ a ZOK vztahujících se k BD a SVJ s účinností 1.1.2014
 12. Reklamy

Partneři

csrb mmr cicb