Materiály uveřejněné v roce 2014

číslo 1/2014

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Funkcionářské odměny a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v roce 2014
 3. Vybrané změny v daňové oblasti od 1.1.2014
 4. Metodický vzor obsahové náplně některých služeb
 5. Poznámka k nájmu a podnájmu podle NOZ
 6. Technická poradna
 7. Nabídka ke zřízení webových stránek BD pro platné svolání členské schůze
 8. Konzultační den pro členy SMBD – březen 2014
 9. Hlídání insolvence – pohledávky uplatňujete včas
 10. Dotazy a odpovědi
 11. Přehled nových právních předpisů se zaměřením na BD a SVJ za období od 1. prosince 2013 do 30. ledna 2014
 12. Reklamy

číslo 2/2014

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Přizpůsobení družstev nové právní úpravě
 3. Konzultační den pro členy SMBD – červen 2014
 4. Předepsané revize a kontroly zařízení v bytovém domě
 5. Technická poradna
 6. Vzor Smlouvy o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu
 7. Dotazy a odpovědi
 8. Vzdělávací semináře SMBD květen – červen 2014
 9. Dálkové odečty spotřeby energií
 10. Reklamy

číslo 3/2014

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014
 3. Poznámka ke spoluvlastnictví jednotky
 4. Orgány bytového družstva a společenství vlastníků jednotek, informace o odlišnostech pro praxi
 5. Bonifikace z RPS 5200053440 za rok 2013
 6. Konzultační den pro členy SMBD – září 2014
 7. Členské příspěvky SMBD – rozhodnutí republikové rady SMBD
 8. Zelená úsporám 2015 – mimořádná nabídka SMBD
 9. Povinná instalace měřičů pro rozúčtování topných nákladů, zákonná povinnost k 1.1.2015
 10. Dotazy a odpovědi
 11. Reklamy

číslo 4/2014

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Svolání členské schůze družstva
 3. Orgány bytového družstva a společenství vlastníků jednotek – informace o odlišnostech pro praxi
 4. Důležitá zpráva kanceláře SMBD
 5. Konzultační den pro členy SMBD – září 2014
 6. K zápisům do veřejného rejstříku – čestné prohlášení
 7. Průkaz energetické náročnosti budov
 8. Dotační program Panel 2013+
 9. Přehled právních předpisů se zaměřením na BD a SVJ
 10. Dotazy a odpovědi
 11. Vzdělávací semináře SMBD říjen 2014
 12. Reklamy

číslo 5/2014

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Orgány bytového družstva a společenství vlastníků jednotek - informace o odlišnostech pro praxi
 3. Svolání členské schůze družstva formou internetových stránek družstva
 4. K institutu společného zástupce
 5. Pojištění u Kooperativy pojišťovny, a.s., VIG
 6. Konzultační den pro členy SMBD – prosinec 2014
 7. Důležitá zpráva kanceláře SMBD
 8. Existují právní předpisy vymáhající provádění rekonstrukcí nebo výměn výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů?
 9. Dotazy a odpovědi
 10. Přehled právních předpisů se zaměřením na BD a SVJ
 11. Seminář na téma SVJ v nové právní úpravě
 12. Reklamy

číslo 6/2014

 1. Vzdělávací semináře SMBD - únor 2015
 2. Úvodní slovo předsedy
 3. Institut uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 4. K důsledkům nepřizpůsobení stanov BD do 30. 6. 2014
 5. K převodům družstevních bytů do vlastnictví
 6. K měření a rozúčtování topných nákladů ve světle nové legislativy
 7. Pojištění u Kooperativy pojišťovny, a.s., VIG
 8. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2015
 9. Dotazy a odpovědi
 10. Přehled právních předpisů se zaměřením na BD a SVJ
 11. Reklamy

Partneři

csrb mmr cicb