Materiály uveřejněné v roce 2015

číslo 1/2015

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Odměny členů orgánů právnické osoby (funkcionářské odměny), dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr od 1. ledna 2015
 3. Nejdůležitější změny v daňových zákonech v roce 2015 týkající se bytových družstev a společenství vlastníků
 4. Rozšíření povinnosti elektronického podávání daňových přiznání
 5. Zveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin
 6. K některým otázkám SVJ a jeho vzniku či založení v domě, v němž vznikly jednotky před 1. 1. 2014
 7. K zástavě nemovitosti při poskytnutí úvěru u BD
 8. Jak je to s úvěry SVJ u ČSOB
 9. Konzultační den pro členy SMBD – březen 2015
 10. Dotazy a odpovědi
 11. Reklamy

číslo 2/2015

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Orgány malého BD v novém zákoně o obchodních korporacích (ZOK)
 3. Souběh funkcí u obchodních korporací
 4. Přechod družstevního podílu v bytovém družstvu
 5. Technická poradna
 6. Proč ne nyní, když jsou úrokové sazby na dvěstěletém minimu
 7. Co vám také může říci měření a rozúčtování
 8. Dotazy a odpovědi
 9. Přehled právních předpisů se zaměřením na BD a SVJ
 10. Konzultační den pro členy SMBD – červen 2015
 11. Nabídka vzorů pro bytová družstva
 12. Vzdělávací seminář SMBD - květen 2015
 13. Reklamy

číslo 3/2015

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Zánik společného členství manželů a společného nájmu v bytovém družstvu po rozvodu manželství
 3. Technická poradna
 4. Pohledávky z výnosů spoluvlastníků společných částí
 5. Jak se bránit zcizení nemovitosti
 6. Přímé zápisy do veřejného rejstříku notáři
 7. Dotazy a odpovědi
 8. Přehled právních předpisů se zaměřením na bytová družstva a společenství vlastníků jednotek
 9. Bonifikace z RPS 5200053440 za rok 2014
 10. Konzultační den pro členy SMBD – září 2015
 11. Reklamy

číslo 4/2015

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Účast nečlena společenství vlastníků jednotek ve statutárním orgánu SVJ
 3. Z judikatury – ke vzniku společenství vlastníků jednotek
 4. Nejčastější závady starších bytových domů – 1. díl
 5. Společné části pohledem nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
 6. Vymezení jednotek dle NOZ v bytovém domě bez podílu na pozemku či právu stavby
 7. Dotazy a odpovědi
 8. Krádeže kol a jiných odložených věcí v kočárkárnách bytových družstev
 9. Reklamy

číslo 5/2015

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Z judikatury – ke změně stanov SVJ
 3. Nejčastější závady starších bytových domů – 2. díl
 4. Poplatek z prodlení, zákonný úrok z prodlení, smluvní pokuty a vymáhání pokut
 5. Novela zákona o účetnictví zákonem č. 221/2015 Sb.
 6. Průkaz energetické náročnosti budovy – povinnosti bytových družstev a SVJ
 7. Hromosvod na bytovém domě – ano, či ne?
 8. Zkušenosti s profesionálním výkonem funkce předsedy nebo člena výboru společenství
 9. Narušování pořádku v domě bytového družstva štěkotem psů
 10. Období nízkých úroků trvá …
 11. Programová podpora bydlení SFRB v roce 2016
 12. Dotazy a odpovědi
 13. Přehled právních předpisů
 14. Konzultační den pro členy SMBD
 15. Reklamy

číslo 6/2015

 1. Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
 2. Nejčastější závady starších bytových domů – 3. díl
 3. Skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání na dobu určitou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 4. Plnění z pojištění nemovité věci jako příjem SVJ podle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
 5. Ukončení programu JESSICA
 6. Vedení stavebního deníku
 7. Výtahy, modernizace a opravy domu nejsou luxusem, ale standardem 21. století
 8. Střet zájmů v obchodních korporacích
 9. Pojištění u Kooperativy pojišťovny, a.s., VIG
 10. Členské příspěvky SMBD – rozhodnutí republikové rady SMBD
 11. Vzdělávací semináře SMBD – 1. čtvrtletí 2016
 12. Anketa SMBD
 13. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2016
 14. Reklamy

Partneři

csrb mmr cicb