Materiály uveřejněné v roce 2016

číslo 1/2016

 1. K nařízení vlády c. 308/2015 Sb. o vymezení pojmu bežná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
 2. Nejcastejší závady starších bytových domu – 4. díl
 3. Integrovaný regionální operacní program (IROP) - predstavení
 4. Pojištení u kooperativy pojištovny, a.s., VIG
 5. Kontrolní hlášení DPH
 6. K poskytování ubytovacích služeb
 7. Umístení kamerových systému v bytových domech
 8. Podrízení se Zákonu o obchodních korporacích (ZOK) po dvou letech
 9. Prehled právních predpisu
 10. Vyhodnocení ankety SMBD
 11. Konzultacní dny pro cleny SMBD v roce 2016
 12. Reklamy

 

číslo 2/2016

 1. Zpráva o cinnosti SMBD za rok 2015
 2. Jaké zmeny obcanského zákoníku lze letos ocekávat?
 3. Nejcastejší závady starších bytových domu – 5. díl
 4. Úvery na opravy a modernizaci bytových domu – program Panel 2013+
 5. Nevlastník jednotky clenem výboru nebo predsedou spolecenství vlastníku?
 6. Ctyrlístek výhod od CSOB v roce 2016
 7. Sousedé.cz – webové stránky pro spolecenství vlastníku a bytová družstva zdarma
 8. Výpoved z nájmu nebytového prostoru Kooperativa pojištovna, a.s.,
 9. VIG – bonikace z rámcové pojistné smlouvy za rok 2015
 10. Dotazy a odpovedi
 11. Vzdelávací semináre SMBD – 2. ctvrtletí 2016
 12. Reklamy

 

ČÍSLO 3/2016

 1. Spoluvlastnictví jednotky
 2. Poznámky k postupu pri svolávání a jednání clenské schuze v BD a pri svolávánía jednání shromáždení v SVJ – vzájemné rozdíly
 3. Statistické údaje o clenské základne SMBD
 4. Nejcastejší závady starších bytových domu – 6. díl
 5. Informace k Metodickému pokynu k zákonu c. 67/2013 Sb. ve znení zákona c. 104/2015 Sb.
 6. O cem budou rozhodovat sousedé?
 7. Dotazy a odpovedi
 8. Konzultacní dny pro cleny SMBD v roce 2016
 9. Reklamy

 

ČÍSLO 4/2016

 1. Vyloucení clena z bytového družstva
 2. K rozhodování per rollam ve spolecenství vlastníku
 3. Nejcastejší závady starších bytových domu – 7. díl
 4. Novela zákonného opatrení Senátu c. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých vecí
 5. Legislativní a judikatorní zmeny nejen dohody o provedení práce
 6. Clenství v orgánu spolecenství vlastníku
 7. Náležitosti vyúctování nákladu za služby a termíny predání konecnému spotrebiteli
 8. Elektronická komunikace s orgány verejné správy a soudy
 9. Prehled právních predpisu
 10. Dotazy a odpovedi
 11. Konzultacní dny pro cleny SMBD v roce 2016
 12. Reklamy

 

ČÍSLO 5/2016

 1. Účetní závěrka – připojení podpisového záznamu a její zveřejnění ve veřejném rejstříku
 2. Problémy s krátkodobým poskytováním bytu nebo části bytu vlastníkem jednotky k užívání jiným osobám
 3. K účasti notáře při změně stanov společenství vlastníků jednotek vzniklých před 1. 1. 2014
 4. Revitalizace bytových domů podporuje stát i banky
 5. Metodický pokyn MMR ČR k zákonu č. 67/2013 Sb., ve znění zákona č. 104/2015 Sb.
 6. Dotazy a odpovědi
 7. Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) – pozvánka na seminář
 8. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2016
 9. Vzdělávací semináře SMBD – 4. čtvrtletí 2016
 10. Reklamy

 

ČÍSLO 6/2016

 1. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 9. 2016, sp. zn. 7 Cmo 315/2016
 2. Prehled právních predpisu
 3. Udelení souhlasu k podnájmu bytu nebo jeho cásti v bytovém družstvu - vzor
 4. Pojištení u Kooperativy, a. s. VIG
 5. Dotazy a odpovedi
 6. Konzultacní dny pro cleny SMBD v roce 2017
 7. Vzdelávací semináre SMBD – 1. ctvrtletí 2017
 8. Reklamy

Partneři

csrb mmr cicb