Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2019

 

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s., na základě vyhodnocení dosavadních zkušeností z poradenské činnosti ve prospěch svých členů pokračuje i v roce 2018 v pořádání pravidelných bezplatných konzultačních dnů, které budou zaměřeny na metodicko – poradenskou činnost v oblastech jak družstevního, tak vlastnického bydlení.

Konzultační dny budou opět v úvodní části zaměřeny na legislativní úpravu problematiky bydlení, popř. její změny. Druhá část pak bude věnována odpovědím na dotazy a vzájemné výměně zkušeností. Prioritně budou řešeny podněty, které naše sdružení obdrží předem písemně, v elektronické podobě nebo poštou.

Pro omezenou kapacitu kongresového sálu Družstevní asociace ČR (60 míst) v suterénu budovy na adrese Těšnov 5, Praha 1, je třeba Vaši účast potvrdit v dostatečném časovém předstihu.

Prosíme, Vaše písemné dotazy zasílejte současně s potvrzením účasti (vyhrazujeme si právo formulační úpravy dotazu tak, aby odpověď byla přínosná pro všechny účastníky).

Upozorňujeme, že konzultační dny neslouží k řešení stížností.

 

 

Konzultační dny se budou konat vždy druhé úterý posledního měsíce každého čtvrtletí od 10:00 do 13:00 hodin, tedy v těchto termínech:

 

12. března 2019

11. června 2019

10. září 2019

10. prosince 2019

 


Partneři

csrb mmr cicb