Materiály uveřejněné v roce 2002

číslo 1/2002

 1. Nájemné v jednotlivých formách bydlení
 2. Novela obchodního zákoníku
 3. Novela zákona o vlastnictví bytů
 4. Zveřejňování účetní závěrky za rok 2001
 5. Novela vyhlášky k zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 6. Publikace Ing. Künzelové „Ekonomika bytových domů“
 7. Odpady a poplatek za odpad
 8. Mezinárodní veletrh REKO 2002
 9. Technický dodatek k RPS č. 80-520901953 (pojištění majetku)
 10. Technický dodatek k RPS č. 80-520902088 (pojištění statutárního orgánu BD)
 11. Prezentace firmy Revita – G a.s.
 12. Prezentace firmy H-Izolace s.r.o.

číslo 2/2002

 1. Jednoduché účetnictví ve společenství vlastníků
 2. Účetní závěrka a daňové přiznání SMBD za rok 2001
 3. Jedna z možností financování oprav, modernizace či rekonstrukce bytového domu postaveného panelovou technologií
 4. Vymezení plochy bytu v jednotlivých právních předpisech
 5. Předepsané revize a kontroly zařízení v bytovém domě
 6. Platby za odpady se pravděpodobně letos změní
 7. Zvýšení regulovaného nájemného od 1. července 2002
 8. Vodné a stočné
 9. Ještě jednou k účasti v odborných poradnách SMBD
 10. Seminář k účetnictví společenství vlastníků
 11. Seminář k účetnictví bytových družstev
 12. Reklamy a inzerce
 13. Přihlášky na semináře

číslo 3/2002

 1. Bonifikace z Rámcové pojistné smlouvy č. 80-520900154 za rok 2001
 2. Odborné publikace SMBD a odborné semináře
 3. SMBD jako člen komise pro podporu bydlení
 4. Odstoupení z funkce člena představenstva družstva, vzor návrhu na změnu zápisu do obchodního rejstříku; vzor čestného prohlášení nového člena představenstva; podpisový vzor; vzor prohlášení odstupujícího člena představenstva
 5. Státní podpora hypotéky na starší byty
 6. Dozorce výtahu a jeho funkce
 7. Vodoměry – časté dotazy a odpovědi
 8. Ochrana majetku bezpečnostním kamerovým systémem
 9. Rekonstrukce plochých střech panelových domů
 10. Reklama firmy ENBRA

číslo 4/2002

 1. Provoz kanceláře SMBD obnoven v plné míře
 2. Formy státní pomoci postiženým povodněmi
 3. Pokyn č. D – 240 MF ČR, Informace daňovým subjektům k postupu řešení důsledků povodní v oblasti účetnictví a daní z příjmu a o osvobození od správních a soudních poplatků
 4. Rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele
 5. Účtování a daňové povinnosti SVJ
 6. Seminář č. 7 k účtování bytových domů
 7. Seminář č. 8 k otázkám nájemného
 8. Seminář č. 9 k praktické aplikaci užití nové legislativy při rozúčtování nákladů na teplo a TUV
 9. Reklama
 10. Přihlášky na semináře

číslo 5/2002

 1. Technický dodatek k Rámcové pojistné smlouvě – povodně
 2. Nabídka nové správní firmy, založené za účasti SMBD
 3. Význam domovního řádu v bytovém družstvu
 4. Nájemné
 5. Dopad autorského zákona na provozovatele STA
 6. Informace ke zrušení novely obchodního zákoníku
 7. Změna ve správě zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 8. Daňové povinnosti ve společenství vlastníků v případě dohody při úhradě nákladů na opravu společných částí domu jinak než podle spoluvlastnických podílů
 9. Neoprávněný předpis úhrady pojistného od Kooperativy
 10. Úhrada pojistného pod RPS a členských příspěvků SMBD pro rok 2003
 11. Semináře
 12. Reklamy

Partneři

csrb mmr cicb