Metodický návod ke zpracování stanov BD

 

 

Vážení přátelé,

 

oznamujeme Vám, že SMBD připravilo Metodický návod ke zpracování stanov BD podle právní úpravy platné od 1. 1. 2014. Ve smyslu nové legislativy musí bytová družstva přizpůsobit své stanovy zákonu o obchodních korporacích a družstvech, zákon č. 90/2012 Sb., nejpozději do šesti měsíců od účinnosti tohoto zákona.

Republiková rada schválila tento komplexní materiál a stanovila cenu na 3000 Kč, pro členy našeho sdružení 500 Kč.

Materiál obsahuje vzor stanov s podrobným komentářem, a to v tištěné podobě i na CD nosiči. Publikace obsahuje i výklad ustanovení nového občanského zákoníku o nájemném a manželském majetkovém právu s uvedením všech variant řešení, které přicházejí v úvahu v praktickém životě bytových družstev. Může posloužit i k osvětové činnosti funkcionářů pro členy BD a orientaci v nových právních předpisech týkajících se bydlení. Jedná se o praktickou pomůcku nezbytnou pro činnost bytových družstev po 1.1.2014.

Vzor je zpracován variantně zvlášť pro bytová družstva s představenstvem a KK a zvlášť pro malá bytová družstva pouze s předsedou. Upozorňujeme, že šíření je zakázáno a tento materiál je opatřen autorskou ochranou. Publikaci si můžete zakoupit v kanceláři SMBD.

Zároveň nabízíme pomoc při zpracování, popřípadě i vyhotovení stanov konkrétního družstva podle specifických požadavků. Tuto činnost zajistí SMBD servis a bude hrazena podle rozsahu a náročnosti zpracování.

 

S pozdravem

 

 

JUDr. František Lebl

předseda SMBD


Partneři

csrb mmr cicb