Materiály uveřejněné v roce 2003

číslo 1/2003

 1. Pojištění
 2. Zveřejňování účetní závěrky za rok 2002
 3. Funkcionářské odměny ve vztahu k daním a pojistnému
 4. Informace o přípravě novely obchodního a občanského zákoníku
 5. Vzorové stanovy společenství vlastníků
 6. Odborné publikace SMBD
 7. Aspekty družstevního a vlastnického bydlení – seminář
 8. Náležitosti zápisu z členské schůze bytového družstva
 9. Příspěvek technické komise SMBD k legislativě povodní
 10. Dodatečné utěsňování závitových spojů u trubních rozvodů plynu v obytných domech - zkušenost z praxe
 11. Seminář k bezpečnému provozu plynových instalací, zařízení a spotřebičů v domech a bytech pod garancí firmy BaCoGa – Munzar s.r.o.
 12. Reklama firmy BaCoGa MUNZAR s.r.o. k prodloužení životnosti potrubí, reklama HCH TOP s.r.o.
 13. Reklamy firem: Pražské plynárenské a.s., RRS EKOSTAV, H-IZOLACE
 14. Přihláška na seminář k odstřižení

číslo 2/2002

 1. Kontrolní činnost orgánů BD, nová odborná publikace
 2. Společenství vlastníků jednotek, nová odborná publikace
 3. Změna sídla agentury Střední Čechy, Kooperativa, pojišťovna a.s.
 4. Jednací řád družstva
 5. Příspěvek technické komise při představenstvu SMBD k provozu osobních výtahů ve vztahu k českým technickými normám
 6. Reklama firmy Revita G a.s. a firmy Sinpol s.r.o. – vložený leták
 7. Nabídka na seminář k problematice společenství vlastníků pořádaný společností Verlag Dashöfer, nakladatelství s.r.o.

číslo 3/2003

 1. Daňové dopady zrušení regulace nájemného
 2. Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů
 3. Bonifikace z Rámcové pojistné smlouvy č. 80-520901953 za rok 2002
 4. Nabídka pojištění domácnosti se slevou
 5. Celostátní informační centrum pro bydlení
 6. Úhrada za údržbu a opravy v bytě, který náleží malému bytovému družstvu
 7. Prohlášení neplatnosti usnesení členské schůze
 8. Příspěvek TK při představenstvu SMBD
 9. Regenerace panelových domů
 10. Inzeráty – Sto s.r.o., AB úklid, Sindat – Plzeň, a.s.

číslo 4/2003

 1. Konání III. valné hromady SMBD
 2. Rozšíření služeb odborných poraden SMBD
 3. Způsoby zániku členství v představenstvu
 4. Výše členského vkladu u družstva ve vztahu k převodům bytů do vlastnictví
 5. Archivační a skartační činnost
 6. Domácí zvířata
 7. Nabídka seminářů – konzultační seminář pro účetní, právní seminář pro společenství vlastníků, právní seminář pro bytová družstva s přihláškou na odstřižení
 8. Prezentace firmy Revita G, na straně 2
 9. Prezentace firmy Energospro, J. Stoklasa
 10. Prezentace firmy Výtahy Schindler, a.s. – vložený leták

číslo 5/2003

 1. Program III. valné hromady SMBD
 2. Zpráva o činnosti SMBD za období od konání II. valné hromady a hlavní směry činností SMBD pro další období
 3. Zpráva o hospodaření SMBD za období od konání II. valné hromady a plán rozpočtu prostředků na další období
 4. Zpráva o činnosti kontrolní komise SMBD
 5. Zpráva o činnosti technické komise při představenstvu SMBD
 6. Informace o spolupráci s Kooperativou, pojišťovnou a.s., nová Rámcová pojistná smlouva již od 1.1.2004
 7. Návrh usnesení III. valné hromady
 8. Vložený korespondenční lístek pro hlasování usnesení III. VH SMBD
 9. Reklamy vkládané – Intos s.r.o., Verlag Dashöffer, nakladatelství s.r.o.

číslo 6/2003

 1. Toto číslo je určeno pojištěným subjektům pod Rámcovou pojistnou smlouvu
 2. Rámcová pojistná smlouva č. 520005344
 3. příloha č. 1 – Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě – dvakrát
 4. příloha č. 2 - Limity a způsoby zabezpečení
 5. příloha č. 3 - Seznam míst podle výskytu trestné činnosti v České republice

Partneři

csrb mmr cicb