Materiály uveřejněné v roce 2017

číslo 1/2017

 1. Nekolik poznámek k ustavující schuzi družstva
 2. K likvidaci bytového družstva
 3. Možnost zasílání údaju pro placení dane z nemovitých vecí prostrednictvím e-mailu
 4. Vyúctování nákladu pri dodávce tepla z domovní kotelny jen pro vytápení
 5. K odpovednosti clenu volených orgánu SVJ
 6. Zmena názvu spolecenství vlastníku jednotek
 7. Energetický prukaz budovy
 8. Zpusobilost k clenství ve volených orgánech SVJ, osoby blízké cleny voleného orgánu SVJ
 9. Prehled právních predpisu
 10. Dotazy a odpovedi
 11. Konzultacní dny pro cleny SMBD v roce 2017
 12. Vzdelávací semináre SMBD – 1. ctvrtletí 2017
 13. Reklamy

číslo 2/2017

 1. Zpráva o činnosti SMBD za rok 2016
 2. Forma a způsob předávání účetní závěrky SVJ
 3. Sen nebo realita?
 4. Spořící a termínované vklady už nestačí – možnosti lepšího zhodnocení finančních rezerv bytových družstev
 5. Metodická příručka pro založení a vznik bytového družstva
 6. Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG – bonifikace z Rámcové pojistné smlouvy za rok 2016
 7. Dotazy a odpovědi
 8. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2017
 9. Reklamy

číslo 3/2017

 1. Poznámky pro praxi k dílčí novelizaci občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích ve vztahu k družstvu a k SVJ 2.
 2. Příjmy z nájemného z nájmu společných částí domu a jejich zdanění jednotlivými vlastníky jednotek – fyzickými osobami
 3. Nová Zelená úsporám – mimořádný dotační bonus
 4. Vstup vlastníka do pronajatého bytu
 5. Vzor pozvánky na členskou schůzi bytového družstva
 6. Dotazy a odpovědi
 7. Přehled právních předpisů
 8. Vzdělávací semináře SMBD – 3. čtvrtletí 2017
 9. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2017
 10. Reklamy

číslo 4/2017

 1. Nová pravidla ochrany osobních údaju
 2. ÚOOÚ – Právní predpisy k ochrane osobních údaju
 3. ÚOOÚ – Sdelení k vydávání osvedcení o ochrane osobních údaju podle GDPR
 4. Stanovení pomeru výše príspevku vlastníku jednotek na správu domu a pozemku
 5. Rozhodování shromáždení o celkové výši príspevku na správu domu a pozemku
 6. Informace z probíhající legislativy
 7. Uplatnení osvobození od dane z nabytí nemovitých vecí u nových staveb
 8. Dotazy a odpovedi
 9. Vzdelávací semináre SMBD – 4. ctvrtletí 2017
 10. Konzultacní dny pro cleny SMBD v roce 2017
 11. Reklamy

číslo 5/2017

 1. Informace Financní správy o danových povinnostech subjektu poskytujících ubytování prostrednictvím internetových platforem (napríklad Airbnb)
 2. Ubytování jako samostatná cinnost nebo nájem nemovité věci
 3. Clenství právnické osoby ve voleném orgánu jiné právnické osoby
 4. Archivace a skartace dokumentu v bytovém družstvu a ve spolecenství vlastníku jednotek
 5. Informace z judikatury – výpoved z nájmu bez výpovední doby (§ 2291 NOZ)
 6. CSOB vzdelává vlastníky bytových domu
 7. Tisková zpráva SFRB
 8. Dotazy a odpovedi
 9. Konzultacní dny pro cleny SMBD v roce 2017
 10. Reklamy

číslo 6/2017

 1. Doručení pozvánky na shromáždění vhozením do poštovní schránky
 2. Novelizace přestupkového práva stručně a přehledně
 3. Informace z judikatury
 4. Přehled právních předpisů
 5. Pojištění u Kooperativy, a. s. VIG
 6. Společenství vlastníků v České republice
 7. Dotazy a odpovedi
 8. Konzultacní dny pro cleny SMBD v roce 2018
 9. Vzdělávací semináře SMBD – 1. čtvrtletí 2018
 10. Reklamy

 

 


Partneři

csrb mmr cicb