predseda

 KONFERENCE O BYDLENÍ U PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SMBD
A 170. VÝROČÍ VZNIKU PRVNÍHO DRUŽSTVA NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ ČR

 

Konference se konala dne 27. 4. 2017 v kongresovém sále Těšnov 5, Praha 1 za účasti zástupců MMR, SFRB,

ombudsmana a zástupců ostatních spolupracujících družstev a sdružení z oblasti

celek

Úvodem připomněl předseda SMBD stosedmdesátiletou historii družstevnictví a zároveň příčiny vzniku našeho sdružení.

Velké politické změny v 90. letech byly také příčinou vzniku velkého počtu drobných subjektů zpočátku převážně malých družstev a společenství vlastníků vznikající z původních velkých družstev a z privatizace obecního bytového fondu. Předseda připomenul, že bytová družstva prošla složitým obdobím po roce 1989 a tyto změny pro ně měly transformační charakter. S tím byla stanovena povinnost bytových družstev převádět byty do vlastnictví členů a vznikl nový segment bydlení tzv. bytové spoluvlastnictví.

predseda
predseda2

Tento trend zpočátku zachytil i Svaz českých a moravských bytových družstev a pokusil se zajistit narůstajícímu počtu subjektů účinnou pomoc. Nevelký aparát svazu i určitý odpor tehdejších funkcionářů neumožňoval tyto potřeby zajistit a z tohoto důvodu vzniklo Sdružení malých bytových družstev, jehož prvním předsedou se stal Ing. Karel Rybák. Sdružení se později od svazu osamostatnilo a došlo také ke sloučení s obdobným Sdružením družstev typu LBD.  Problematika a potřeby malých družstev a stále narůstajícího počtu SVJ však zůstala. I z tohoto důvodu jsme upravili náš název na Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, přičemž však zkratka a logo zůstaly v původní podobě. 

Ačkoliv SMBD začalo jako dobrovolné sdružení několika nadšenců, po uplynutí 20. let se stalo významným činitelem v oblasti bydlení, které nepochybně svojí činnosti vhodně doplňuje potřeby občanů i za pomoci Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

V průběhu času se sdružení stalo jedním z nejaktivnějších v oboru, získalo i vliv na tvorbu nových předpisů v oblasti bydlení a potřeba jeho služeb je doložena narůstajícím počtem jeho členů.

 

V následujících příspěvcích přítomní doplnily svými vzpomínkami povědomí minulých let ve službách SMBD.

Následně se rozvinula spontánní diskuse.

sedici
diskuse diskuse2
vsichni kuratka
predsed2 dalsi dvapul

Partneři

csrb mmr cicb