obr

 obr11aDne 18. září t.r. proběhlo na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PS PČR) setkání u kulatého stolu se zástupci hlavních politických stran, které se zúčastní podzimního volebního klání, na téma bydlení. Akci uspořádala Česká společnost pro rozvoj bydlení (ČSRB) ve spolupráci se Sdružením nájemníků České republiky (SON) a Sdružením bytových družstev a společenství vlastníků ČR,z.s. (SMBD).

Debaty se zúčastnili Ing. Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, za ANO, PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí, a JUDr. Ivan Přikryl za ČSSD, PaedDr. Milada Halíková - předsedkyně výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR, za KSČM, Ing. Jan Bartošek, místopředseda PS PČR, za KDU-ČSL, Marek Benda, poslanec PS PČR, za ODS, Ing. Markéta Pekarová-Adamová, poslankyně PS PČR, za TOP 09 a PhDr. Matěj Stropnický, předseda strany Zelených.

V průběhu diskuze, moderované Mgr. Martinem Krohem, předsedou ČSRB, a Ing. Milanem Tarabou, předsedou SON, byla diskutována témata koncepce a legislativy bydlení, bytové výstavby, dotačních programů v oblasti bydlení, dostupnosti bydlení a osvětě směrem k veřejnosti. Účastníci diskuze se výrazně lišili v pohledu na potřebu vytváření koncepcí bydlení, většinově spíše zdůrazňovali potřebu těsné spolupráce s praxí s akčnější reakcí na její potřeby (legislativní problémy současné právní úpravy či fenomén sdílené ekonomiky jako jeden z faktorů růstu ceny bydlení).

Většinová shoda byla i u potřeby ponechat nedávno přijaté novele stavebního zákona trochu časového prostoru pro ověření reálných dopadů do praxe, byť její kritici rovnou připomněli vyloučení občanské veřejnosti či nenaplnění ambice zjednodušit současné papírování v průběhu přípravy územního a stavebního řízení. Zajímavým byl shledán nápad podpořit i družstevní bytovou výstavbu, alespoň umožněním odečtu úroků, zaplacených členem družstva za úvěr bytového družstva, což by bytová družstva postavilo na roveň současným podmínkám podpory vlastnického bydlení, tj. hypoték.

Odpolední část se věnovala dotacím, kde byl jejich současný rozsah většinově shledán jako dostatečný s tím, že u jednotlivých programů bude třeba přehodnotit jejich současné zaměření. Pozitivní byla i většinová shoda nad posílením pozice Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB), jakkoliv i zde byl vyjádřen zcela protichůdný názor, a to z úst zástupce ODS. Mezi připravovanými zákony je i nová právní úprava oblasti realitních zprostředkovatelů a naopak se nepočítá s rozšířením podobné úpravy i na oblasti facility managementu (správy budov). Přítomní zástupci organizátorů v závěru debaty zdůraznili potřebu vzdělávání i osvěty v oblasti správy i provozu bytového fondu či bytových korporací (společenství vlastníků jednotek a bytových družstev) a nabídli svou pomoc v této oblasti.

Setkání nad problémy i výzvami bydlení v České republice ukázalo naléhavou potřebu takové spolupráce veřejného i neziskového sektoru a organizátoři přislíbili jeho opakování nejméně ve dvouletém cyklu.

 

 obr33aobr323obr22aobr55


Partneři

csrb mmr cicb